LİSE ÖĞRENCİLERİ “KAHRAMANLIĞIN 100. YILI” ULUSAL ŞİİR YARIŞMASI

LİSE ÖĞRENCİLERİ
LİSE ÖĞRENCİLERİ ŞİİR YARIŞMASI

KAHRAMANLIĞIN 100. YILI KONULU  ULUSAL ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ETKİNLİĞİN AMACI:

1.1.Öğrencilerimizin ve gençlerimizin edebi  yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, milli duyguları ifade edebilmesini sağlamak,

1.2.Gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerini sağlamak , 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılında milli birlik, beraberlik, kahramanlık temalarının       önemini, ulus olma bilincini hatırlatmak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini estetik bir biçimde şiirle anlatabilmesini sağlamak.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Şiir Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU: Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular…”

 Ahmet Kutsi Tecer

Dizelerinden yola çıkarak yaşadığımız toprakların büyük zaferlere ev sahipliği yapmış olduğunun bilinciyle 30 Ağustos Zaferi’nin 100.yılında”milli birlik, beraberlik ruhuyla yazılmış kahramanlık“konulu şiirlerin yazılması.

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

 

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullardaki ortaöğretim öğrencileri Şiir yarışmasına katılabilir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 

1-      Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2-      Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3-      Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4-      Her yarışmacı, yarışmaya 1 adet şiir ile katılabilir.

5-      Şiirler bilgisayarda A4 formatında Times New Roman 12 punto biçiminde yazılacaktır.

6-      Şiirlerin uzunluğu ve kullanılacak nazım biçimi konusunda kısıtlama yoktur.

7-      Her okul yarışmaya en fazla 3(üç) şiirle katılabilir

8-      Yarışmaya katılan şiirlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

9-      Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10-  Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

11-  Yarışmaya katılacak şiirler; tablo 1 de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, e-posta yolu ile757901@meb.k12.tr e-posta adresine gönderilecektir.

12-  Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

1-Etiket

(Etiket Doldurularak eser ile birlikte e-posta yolu ile gönderilecek)!!

İL / İLÇE    
Eserin Adı   
Öğrencinin:
Adı ve soyadı    
Sınıfı / Cinsiyeti    
Okulun:
Adı  
Adresi  
Telefon  
Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan
Derecelendirme  
1- Şiirin özgünlüğü 20
2- Şiirin imge ve çağrışım değeri 20
3- Şiirin ahenk değeri 20
4- Tema bütünlüğü 10
5-Türkçenin etkin ve doğru kullanılması 10
6-Şiir isminin içeriği ile uyumu 10
7-Yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanımı 10
TOPLAM 100
ÖĞRENCİNİN :  
Adı ve Soyadı  
Sınıfı  
OKULUN :  
Adı  
Adresi  
İli   İlçesi  
Telefon   E-posta  
ESERİN :  
Adı  
Yılı  

 

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI

 

1-      Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.

2-      Katılımcı, yarışmaya gönderdiği şiirin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

3-      Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır.

4-      Ödül Töreninde katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

5-      Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.

6-      İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

7-      Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

8-      Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

9-      Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

1-      Kahramanlığın 100. Yılı konulu şiir  Yarışması 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayıp 10 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

2-      Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-      Yarışma sonuçları, İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi web sayfasından 17 Haziran Cuma günü, saat 17.00’de açıklanacaktır

4-      Ödül töreni 26 Ağustos 2022 Cuma günü yapılacaktır.

5-      26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14.00’de Altıntaş İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünde yapılacak törende verilecektir.

 

 

 

DEĞERLENDİRME

1-      Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

2-      Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri

 

KAHRAMANLIĞIN 100. YILI KONULU ŞİİR  YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER

Seçici Kurul Üyeleri:

Sülübe GÜLSU: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ayhan ŞAHİN       ( Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Kinem YÜREKLİ   (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

 

 

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik:     5000 Türk Lirası ve Katılım Belgesi

İkincilik:       3000 Türk Lirası ve Katılım Belgesi

Üçüncülük:   1000 Türk Lirası ve Katılım Belgesi

ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ:Katılımcılara verilen ödüllerin ve ödül töreni bütçesi İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu LisesiOkul Aile birliği tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin ödül bütçesi 9.000 Türk Lirasıdır.

Not:Ödül Töreni giderleri ödül bütcesine dahil değildir.

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:

Yarışma sonuçları 17  Haziran Cuma günü  www.altintasal.meb.k12.tr  adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:

 

Ülkemizde ve dünyada etkili olan salgın (pandemi)  seyir sürecine göre şekillenecek olup uygun ortamın oluşması halinde 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14.00’de Altıntaş İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünde yapılacak salon programı halinde gerçekleştirilecektir.Tören sırasında hijyen ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. Maske takmadan törene giriş sağlanmayacaktır.

Salgının artması, programın salonda icrasının olmaması halinde medya yoluyla sonuçlar ilan edilecek, ödüller tedbirler çerçevesinde yarışmacılara ulaştırılacaktır.

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:

 

Sülübe GÜLSU – İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Telefon: 0 505 927 09 00

 Tablo-3 Katılım Formu ve Taahhütname

 

 “KAHRAMANLIĞIN 100. YILI KONULU ŞİİR  YARIŞMASI

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

Yarışmaya göndermiş olduğum  “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında yayımlanmadığı , İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi olarak her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. ……./……./20…..

                                                                                                             

                                                                                                                Ad-Soyad –  İmza

 

                 

 

 Ek-1 Veli Muvafakatnamesi

VELİ MUVAFAKATNAMESİ ……/…../2021

Velisi bulunduğum ……./……/……doğumlu,……………………………………………….’nin İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen Kahramanlığın 100. Yılı konulu şiir  Yarışması katılmasına, yarışmalardan ödül alması halinde İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi’nin yarışma şartnamesinde belirlediği hususlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmasına ve yapılacak etkinliklere katılmasına velisi olarak muvafakat ediyorum.

                                                                                                Velisi Adı :

Soyadı:

İmza

 Ek-2 Açık Rıza Onayı

AÇIK RIZA ONAYI

Kahramanlığın 100. Yılı konulu şiir  Yarışması çerçevesinde beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, yarışmanın açık şartnamesinde belirtilen kaideler çerçevesinde     kişisel verilerimin İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi    tarafından kullanılmasını ve kayıt edilmesini, şahsıma veya velisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerle ilgili yaşanacak bir olumsuzlukta sorumluluğu kabul ettiğimi, Kişisel Verileri Koruma Kanunun belirlediği hükümler çerçevede onaylıyor,  açık bir şekilde kabul ediyorum.

                                                                              Adı- Soyadı İmza:

Tarih:

 

 

 

EK-1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

Söz  konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Milli Eğitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

EK-2

AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve…………………………………………………………..nda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;

Onay veriyorum.   Onay vermiyorum.  

….. /…../2020

Velisinin/1.Derece Yakının

Adı Soyadı            :………………………………..

İmzası                    :………………………………..