Lise Öğrencileri “İçme Suyu Kaynaklarımızı Koruma” Proje Yarışması

Proje Yarışması
Proje Yarışması

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi

LİSELER ARASI İÇME SUYU KAYNAKLARIMIZI KORUMA ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI:

1. Zengin su kaynaklarına sahip olan ülkemizde bilinçsiz tüketim, şehirleşme, tarım çalışmaları, israf
gibi sebeplerle tehlike altına giren içilebilir su kaynaklarımızı koruma ve geliştirme amacıyla, gençliği
araştırmaya ve sularımızı koruma bilinci kazandırmaya teşvik etmektir. Bu proje yarışması ,çevreye ve
çevre sorunlarına duyarlı, akılcı, ülkesinin su zenginliklerini korumaya hevesli bir gençlik oluşmasına
katkıda bulunacaktır.

2. Gençlerimizi ekolojik sorunlarla ilgili araştırmaya teşvik edecektir.

3. Gençlerimizin, ülkemizin su zenginliklerini tanımasını sağlayacaktır.

4. Su kaynaklarımızın gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sağlayacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU: Türkiye’nin İçme Suyu Kaynaklarını Koruma

HEDEF KİTLE: Türkiye geneli tüm lise öğrencileri (Tüm devlet okulları ve özel okullar)

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmanın dili Türkçe olup yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm resmi ve özel lise öğrencilerine açık
ve ücretsizdir.

2.Araştırma Proje yarışmasının konusu ” Türkiye’nin İçme Suyu Kaynaklarını Koruma ” dır.

3. Projeler özgün olacak, herhangi bir projeden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.

4. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri projelerin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. Ödül kazanan katılımcılardan bu
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri
alınacaktır.

5. Yarışmaya gönderilen projeler hiçbir yerde tamamen veya kısmen sunulmamış olacak ve başka
kuruluş ile bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.

6. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine
uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

7. Yarışmaya katılan kişiler, gönderdikleri projenin kullanım hakkı kendilerinde olmak şartıyla
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayımlanabileceğini,
kurumun yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer
almayan konulara dair takdir yetkisi, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Rekabet Kurumu
Anadolu Lisesi Müdürlüğüne aittir.

8. Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının
onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9. Salgın koşullarının olumsuz seyretmesi halinde değerlendirme ve ödül töreni çevrim içi
yapılabilecektir.

10. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlıdır.

11. Engelli bireylerimizin yarışmaya katılımını teşvik etmede ve kolaylığı sağlamada Rekabet
Kurumu Anadolu Lisesi gerekli önlemleri alacaktır.

12. Yarışmanın bütçesi 1.500 TL’dir. Giderler Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği
tarafından karşılanacaktır.

13. Araştırma projeleri bir danışman öğretmen gözetiminde hazırlanacaktır.

14.Yarışmaya bir araştırma projesiyle katılabilir. Bir projede en fazla iki öğrenci görev alabilir. Bu
durumda ödül iki öğrenciye eşit dağıtılır.

15. Yarışmaya yürütme kurulunun ve jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamayacaktır.

16. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

BAŞVURU VE İLETİŞİM
1. Katılımcıların, projelerini danışman öğretmeni aracılığıyla “proje ile birlikte bu şartnamede yer
alan tüm ekleri doldurup ıslak imzalı taratıp, [email protected] e-posta adresine göndermeleri
gerekmektedir.

2. Proje yarışması 28 .05.2021 ile 25.06.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

3.Projeler en geç 25.06.2021 tarihinde Rekabet Kurumu Anadolu Lisesine ulaştırılacaktır.

4. Başvuran projeler 28-30 Haziran 2021 tarihinde jüri tarafından değerlendirilecektir. Sonuçlar 2
Temmuz 2021 tarihinde açıklanacaktır.

5.Sonuçlara itiraz 3-8 Temmuz 2021

6. Dereceye giren projeler Rekabet Kurumu Anadolu Lisesinin https://rkal.meb.k12.tr/ web
sayfasında yayınlanacaktır.

7. Dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmen/velisi eşliğinde 12 Temmuz 2021 Pazartesi
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılacak ödül törenine katılacaklardır.
Pandemi koşullarından dolayı yüz yüze yapılamadığı taktirde ödül töreni ÇEVRİM İÇİ yapılacaktır.

8. Dereceye girip mazeretinden dolayı ödül törenine katılamayan öğrencilerin para ödülleri
kişilerin ibraz edecekleri hesap numaralarına , plaket ise posta ile gönderilecektir.

9. Dereceye giren öğrencilerin ulaşım ve konaklama masrafı kendilerine aittir. Dereceye giren özel
gereksinimli öğrencilerimizin konaklama masrafı Müdürlüğümüzce karşılanacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
Özgünlük ve Yaratıcılık 20 PUAN
Bilimsel Yöntem Kullanımı 10 PUAN
Kaynak Taraması 20 PUAN
Uygulanabilirlik 30 PUAN
Sonuç ve Öneri 20 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

YARIŞMA TAKVİMİ
– Projeler Başvuru ve Teslim Tarihleri: 28 .05.2021- 25.06.2021
– Projelerin Jüri Tarafından Değerlendirilmesi: 28-30 Haziran 2021
– Sonuçların Açıklanması: 2 Temmuz 2021
-Sonuçlara İtiraz: 2-7 Temmuz 2021
– Ödül Töreni: 12 Temmuz 2021

ÖDÜLLER:
Birinciye 500 TL + Plaket
İkinciye 400 TL + Plaket
Üçüncüye 300 TL +Plaket
Mansiyon : Plaket

İLETİŞİM:
Tel: 0 412 2621930
Okul web adresi: https://rkal.meb.k12.tr/
Mail: [email protected]
Adres: Yenişehir Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Elazığ Yolu Üzeri 5. Km Süleyman Demirel
Eğitim Kampüsü Forum AVM Karşısı YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin