Lise Öğrencileri Fizik Olimpiyatları

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik, öğrencilerin fizik alanına ilgilerini arttırmak amacıyla Fizik Olimpiyatları düzenlemektedir.

İstanbul Fatih
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
CALFO 2019

Düzenleyen Kurum
İstanbul Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Yarışmanın Dayanağı
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Yarışmanın Kapsamı
Türkiye’de tüm devlet ve özel ortaöğretim kurumlan

Hedef Kitle
2018-2010 Eğitim-Öğretim yılı ortaöğretim 9. 10 ve 11. sınıf öğrencileri

Yarışmanın Amacı
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlan doğrultusunda ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin fizik alanına olan ilgisini artırmak.

Başvuru Tarihi
10.032019-10.04.2019
Bu tarihler haricinde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Adresi
Okulumuzun web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmaya Katılım Şartları
Yarışmaya Türkiye’de bulunan tüm ortaöğretim kurumlarındaki ilgili sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilirler.

Yarışma Başvuruları
Yarışmaya her okuldan en fazla toplamda 5 öğrenci katılabilecektir.

Sınav Yeri, süresi ve Saati
Sınav 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10:30’da başlayıp 13:30’da bitecektir

Sınav Yöntemi
Sınav 30 çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Değerlendirme ilk olarak testlere verilen cevaplar incelendikten sonra yazılı cevaplar ayrıntılı olarak incelenecektir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Sonuçlar aynı gün içerisinde açıklanacaktır. Protokol konuşmalarının ardından ilk 10’a çeşitli ödüller takdim edilecektir.

Ödüller
FİZİK OLİMPİYAT ÖDÜLLERİMİZ
1.OLAN ÖĞRENCİ 1500 TL
2.OLAN ÖĞRENCİ 1000 TL
3.OLAN ÖĞRENCİ 750 TL

E-POSTA ADRESİ istanbulcagalogluanadolulisesi@hotmail.com
TELEFON NO (212)522-5854