Lise Öğrencileri Etkileşimi Yakala Dijital Fotoğraf Yarışması

Dijital Fotoğraf Yarışması
Lise Öğrencileri

ÖzÜ Etkileşimi Yakala Dijital Fotograf Yarışması 6 Yaşında!
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından lise öğrencileri için düzenlenen dijital fotoğraf yarışmamızın bu yılki teması : İKLİM

Sevgili lise öğrencileri,
Altıncısını düzenlediğimiz Etkileşimi Yakala 2020 fotoğraf yarışmamızın bu yılki konusu İKLİM. İklim, Dünya’nın olduğu gibi Türkiye’nin de en çok tartışılan konularından biridir. Bunun başlıca sebebi, son yıllarda iklimde yaşanan gözle görülür değişikliklerdir. Dört mevsimin yaşanabildiği bir ülke olarak Türkiye’de de bu değişiklikler görülmektedir. Peki, fotoğraf aracılığı ile bu değişiklikleri saptamak ve başkalarına iletmek mümkün müdür?

Bu yarışma aracılığı ile lise öğrencilerini Türkiye’deki ve Dünya’daki iklimin fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. İklimin özellikleri, yaşanan iklim değişiminin sonuçları, iklim değişikliğine sebep olan etmenler ve insanların bu konudaki girişimleri fotoğraflarınızın konuları olabilir.

Katılım Şartları

Yarışma Türkiye’de, yarışmanın takvimi süresince herhangi bir liseye kayıtlı olan bütün lise öğrencilerine açıktır.
Yarışmaya renkli ya da siyah beyaz; dijital yollarla manipüle edilmiş ya da edilmemiş tüm fotoğraflar kabul edilmektedir.
Fotoğraflar sadece dijital formatta kabul edilip değerlendirilecektir, fotoğraf baskısı kabul edilmeyecektir.
Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 adet fotoğrafla katılabilir.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Özyeğin Üniversitesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Eserlerin Gönderilmesi
Yarışmacılar bu linkte bulunan katılım formunu eksiksiz doldurmalı ve fotoğraflarını yüklemelidirler. Katılım formunu eksiksiz dolduran ve fotoğraflarını yükleyen bütün yarışmacılar Katılım Koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Fotoğraf Dosyalarınızın İsimlendirilmesi
Yarışmacılar fotoğraf dosyalarını belirledikleri bir rumuz ve devamına da bir fotoğraf numarası yazarak isimlendirilmelidirler. (Örnek: “Rumuz-1, Rumuz-2, Rumuz-3”).

Fotoğraf dosyalarına isim verilirken, rumuz ve numara dışında, yarışmacıyı çağrıştıracak herhangi bir kişisel işaret, harf ya da kelime kullanılması durumunda, söz konusu fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflarınızın Özel İsimleri
Eğer yarışmaya gönderdiğiniz fotoğraflarınızın özel bir ismi varsa (Örneğin, Babamın Şaşırması ya da İstanbul’da Bir Yaz Günü gibi), bu isimleri Katılım Formunda belirtebilirsiniz. Eğer fotoğraflarınızın özel bir ismi yoksa, Katılım Formundaki bu alana “İsimsiz” yazabilirsiniz ya da bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Eserlerin Değerlendirilmesi
Yarışmaya gönderilecek eserler üç farklı kritere göre değerlendirilecektir:

Konuya uygunluk: Çekilen fotoğrafın ilan edilen konuya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
Yaratıcılık: Çekilen fotoğrafın konuyu klişelerden uzak ve yaratıcı bir biçimde yorumlayıp yorumlayamadığının değerlendirilmesi.
Estetik boyut: Çekilen fotoğrafın teknik açıdan yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi ve estetik güzellik açısından kullanılan estetik yaklaşımın esere değer katıp katmadığının belirlenmesi.
Değerlendirme kriterlerinin ağırlığı konusunda Seçici Kurul’un karar verme hakkı saklıdır.

Ödüller
Birincilik Ödülü: Apple iPad
İkincilik Ödülü: Apple iPad
Üçüncülük Ödülü: Apple iPad

Mansiyon Ödülleri:
4 adet Özyeğin Üniversitesi Lise Yaz Okulu bursu (1 tam, 1 yarım, 2 çeyrek burs)

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasından Seçici Kurulun seçeceği ilk 30 fotoğraf Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilenecektir.

Ödül Töreni, Sergi Açılışı ve Etkinlikler
Etkileşimi Yakala 2020 Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni 8 Mayıs 2020 günü Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yapılacaktır. Aynı gün fakültenin sergi salonunda dereceye giren ilk 30 fotoğraftan oluşan serginin açılışı ve fakülte binasında bulunan VR Lab ve Media Lab’te fotoğrafla ilgili bir dizi etkinlik yapılacaktır.

Sonuçların Duyurulması
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra bu sayfadan (http://cod.ozyegin.edu.tr) duyurulacaktır.

Kullanım Hakkı
Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakları katılımcılara aittir. Yarışmaya gönderilen eserler ancak eser sahibinin izniyle yayınlanabilirler.

Yarışmaya gönderdiğiniz bütün fotoğraflarınızın Özyeğin Üniversitesi’nin basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde ve Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’ndeki kapalı ve açık alanlarında, duyuru ve tanıtım amaçlı olarak kullanılmasına izin verebilirsiniz.

Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarda görünebilecek insanların ve/veya mekânların sahiplerinin, fotoğraf çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine izin verdiklerini taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi: 24 Nisan 2020.
Sonuçların Açıklanması: 30 Nisan 2020.
Ödül Töreni, Sergi Açılışı ve Etkinlikler: 8 Mayıs 2020

Lise Öğrencileri Etkileşimi Yakala Dijital Fotoğraf Yarışması Başvuru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxthP5QLXJAMenfDRF2Qai7aSe74183uL7lvwvr8oyrTapjw/viewform
İletişim
Yarışma ile ilgili her türlü sorunuzu cd.sad@ozyegin.edu.tr adresine e-posta göndererek sorabilirsiniz.