Lise Öğrencileri “ERİŞİLEBİLİRLİK” Kısa Film Yarışması

“ERİŞİLEBİLİRLİK”
Temalı Kısa Film Yarışması

Yarışma Şartnamesi

Yarışmayı Düzenleyen Kurum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Yarışmanın Türü
Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Teması
“Erişilebilirlik”

Yarışmanın Konusu
Erişilebilirlik “herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi”dir.

Erişilebilirlik tanımında “herkes” denmektedir çünkü hepimiz hareket etmede, görmede, duymada, anlamada ve kendimizi ifade etmedeki becerilerimiz açısından birbirimizden farklı özelliklere sahibiz.
Kentler ve bilişim teknolojileri dâhil hayatın her alanındaki hizmetler bu farklılıklar göz önünde tutularak tasarlanıp uygulandığında, kentlerden ve hizmetlerden herkes faydalanabilir. Erişilebilirlik tanımında her yere ve her hizmete erişimden bu nedenle bahsedilmektedir. Farklı özelliklere sahip de olsa tüm bireylerin konutlarından, eğitim binalarına, iş yerlerine; açık ve yeşil alanlardan, toplu taşıma araçlarına, bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar tüm alanlara ve tüm hizmetlere erişiyor olması gerekir.

“Bağımsız ve güvenli” erişim, erişilebilirliğin en önemli iki koşuludur çünkü yapılan düzenlemelerin, verilen hizmetlerin kimsenin yardımı olmadan ve her hangi bir kaza riski oluşmadan kullanılması gerekir.

Bu çerçevede erişilebilirlik engelliler için zorunluluk, yaşlıları eklediğimizde bir gerekliliktir. Toplumdaki herkes için ise konforlu bir yaşam demektir.

Kısacası; engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı aileler ve çocukların; binaları, kaldırımları, yaya geçitlerini, parkları, durakları, iskeleleri, istasyonları, otobüsleri, metroyu ve vapurları, ayrıca internet sitelerini ve uygulamalarını kimsenin yardımı olmadan ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan “erişilebilirlik”, yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Haydi öğrenciler! Yarışma için sizden, bu denli önemli olan “Erişilebilirlik” konusunda bir kısa film hazırlamanızı bekliyoruz.

Unutmayın, hazırlayacağınız film sayesinde, erişilebilir kentlerin inşa edilmesi ve teknolojilerin geliştirilmesine, “Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam”a destek olacaksınız.

Yarışmanın Amacı
Erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

Katılım Şartları
• Yarışmaya Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullardaki lise öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup olarak da katılım sağlanabilir ve her katılımcı/grup yarışmaya bir (1) eserle katılabilir.
• Eser; başka bir yarışmada kullanılmamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış, ödül almamış, başka bir eserden tamamen veya kısmen kopyalanmamış olmalıdır.
• Her katılımcı/grup; kendi eseri için 6 haneli, sadece sayılardan oluşan bir rumuz belirleyecektir. Belirlenecek rumuzda aynı rakam yan yana üç kez kullanılmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri tarafından EK-1’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Yarışmacı Başvuru Formuna https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
• Yarışmaya gönderilen kısa filmlerde görünen kişiler tarafından, görüntülerinin çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine; kısa filmin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayımlanmasına izin verildiği kabul edilir.
• Ön Kurul, Değerlendirme Kurulu ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
• Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teknik Şartlar
• Yarışmaya katılacak kısa filmin süresi en az 1 dakika, en fazla 3 dakika olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak kısa filmler fotoğraf makinesi, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.
• Kısa filmlerde konuşma olacaksa, filmde bulunan tüm konuşmalar Türkçe dilinde olmalı ve Türkçe altyazı bulunmalıdır.
• Yarışmaya Türk İşaret Dili ile çekilmiş kısa film ile katılım sağlanabilir. Türk İşaret Dili ile çekilmiş kısa filmde bulunan tüm konuşmalar için Türkçe altyazı bulunmalıdır.
• Yarışmaya katılan kısa filmler Full HD formatta (1920×1080 çözünürlükte) olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır. Filmin dosya büyüklüğü 900 MB’ı aşmamalıdır.
• Çekimleri telefon ile yapacak yarışmacılar 16:9 formatında (yatay) olarak çalışacaklardır.
• Film çalışmalarının üzerinde ya da başında, katılımcının/grubun ismi veya logosu kesinlikle bulunmayacaktır. Filmin sonundaki siyah ekrana rumuz ve film ismi ile varsa alıntı yapılan kişi, müzik vb. belirtilecek ve tüm bu bilgiler katılımcı/grup tarafından eklenecektir.
• Kısa film içerisinde tercihe bağlı olarak fon müziği kullanılabilir ancak telif hakları doğuran “müzik” kullanılmış ise söz yazarı, besteci vb. filmin sonundaki siyah ekranda belirtilmelidir. Konuyla ilgili sorumluluklar yarışmacılara aittir.
• Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz ve bu tür görüntüler varsa uygun yöntemlerle görünmez hale getirilmelidir.
• İçerikte yer alan gerçek ve tüzel kişiliklerden, özel mekânlar ve benzeri yerlerden kaynaklanan hukuki durumlardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu değildir.
Başvuru Süreci
• Öğrenciler, Ek 1’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu” ve Ek 2’de yer alan “Açık Rıza Onayı” ile birlikte eserlerini; CD, flash bellek, harici bellek vb. şekilde okul yönetimine teslim edeceklerdir.
• Yarışmacı Başvuru Formu ile “Açık Rıza Onayı” birlikte bir zarfta ve eser ayrı bir kapalı zarf içinde yer almalı, zarfların üzerinde sadece “rumuz” bulunacak şekilde okul idaresine teslim edilmelidir. (Bakınız Örnek Şablon)
• Grup olarak katılım sağlanması halinde, EK-1’de yer alan Yarışmacı Başvuru Formu’nun ve Ek 2’de yer alan “Açık Rıza Onayı”nın her bir katılımcı için ayrı ayrı doldurulması ve kapalı zarfta teslim edilmesi gerekmektedir.
• Her okul, yarışmada bir (1) eserle temsil edilecektir. Okul yönetimi, ilgili branş öğretmenlerinden oluşturulan bir komisyon ve bunlara başkanlık eden bir komisyon başkanı eşliğinde toplanarak, teslim edilen eserler içerisinden okullarını temsil edecek eseri seçmekle sorumludur. Okulda ilgili branş öğretmeninin bulunmaması durumunda komisyonda diğer öğretmenler görevlendirilebilir.
• Okulu temsilen seçilen eser için okul yönetimi tarafından başvuru, https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Öncelikle https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinde yer alan yarışma başvurusu bölümündeki “Kayıt Ol” butonuna tıklanarak okulun k12 uzantılı e-posta adresi ile kayıt olunması gerekmektedir. Ardından okulun k12 uzantılı e-posta adresine gönderilecek parola ve link ile sisteme giriş yapılacaktır. Başvuru tamamlandıktan sonra “Başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” bilgisi görülmelidir. “Başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” bilgisi alınmadığı takdirde başvurunun yapılamamış olduğu anlaşılmalı ve işlem tekrar gözden geçirilmelidir.
• Okul yönetimince, öğrenci velisinin/velilerinin ıslak imzasının bulunduğu “Yarışmacı Başvuru Formu”, JPEG veya PDF formatında (Yarışmacı Başvuru Formu’nun fotoğrafı veya taranmış dosyası) sisteme yüklenmelidir.
• Okul yönetimince öncelikle eser ücretsiz video paylaşım platformlarından (tercihen Youtube olmak üzere, Dailymotion, İzlesene vb.) birine yüklenmelidir. Yükleme sonrasında oluşan video linki https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden yapılacak başvuru esnasında bilgi olarak girilecektir.
• Okul yönetimi seçilen eserin şartnameye uygunluğunu ve “Yarışmacı Başvuru Formu”nun ve “Açık Rıza Onayı”nın eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Tüm Yarışmacı Başvuru Formlarının ve Açık Rıza Onaylarının orijinallerini muhafaza etmekle okul yönetimi mükelleftir.
• Başvurunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sisteme tüm bilgilerin doğru girilmiş olması okul yönetiminin sorumluluğundadır.
• Son başvuru tarihinden sonra başvuru yapılamayacaktır.
• Başvurunun başarılı bir şekilde yapılamamasından ve video linkinin açılmamasından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Aşama No Yarışma Süreci Tarih
1 Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması 28.03.2022
2 Öğrencilerin Eserlerini Okul Yönetimine Son Teslim Tarihi 25.04.2022
3 Okul Yönetiminin Sistem Üzerinden Başvuru Yapması İçin Son Tarih 09.05.2022
4 Eserlerin Değerlendirilmesi 10.05.2022-31.05.2022
5 Sonuçların Duyurulması 07.06.2022
6 Ödüllerin Teslimi 14.06.2022

Ödüller
Dereceye giren ilk 3 öğrenciye/gruba verilecek ödüller aşağıdaki tablodaki gibidir.
Derece/Okul Türü Birinci İkinci Üçüncü
Lise 6.000 TL 4.000 TL 2.000 TL

Değerlendirme ve Sonuçların Duyurulması
• Yarışmaya katılacak eserler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Ön Kurul tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön Kurul değerlendirmesinde gizlilik esastır.
• Ön Kurul değerlendirmesinden geçen eserler Değerlendirme Kurulu’na sunulacaktır.
• Değerlendirme Kurulu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi/temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi/temsilcileri, Üniversite temsilcisi/temsilcileri, Kamu Kurumu temsilcisi/temsilcileri ve STK temsilcisi/temsilcilerinden oluşturulacaktır.
• Ön Kurul tarafından sunulan eserler Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme Kurulu değerlendirmesinde gizlilik esastır.
• Eserlerin değerlendirilmesi; temaya dair mesajı yansıtması (40 puan), konuyu anlatım yetkinliği (fikir, kurgu, görsel zenginlik vb.) (20 puan), özgünlüğü ve yaratıcılığı (20 puan) ve sinematografik ve estetik yaklaşımı (20 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
• Her bir eser için Değerlendirme Kurulu üyelerinin eser değerlendirme puanları toplanıp üye sayısına bölünerek puan ortalaması belirlenecektir. Ortalaması alınan puanlar Değerlendirme Kurulunun ortak puanıdır.
• Eser; Ön Kurul ve Değerlendirme Kurulu tarafından, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, katılımcının belirlemiş olduğu rumuz numarası ile değerlendirmeye alınacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserler (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
• Değerlendirme sonucu Türkiye genelinde dereceye giren ilk üç esere, ödüller Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecektir.
• Sonuçlar 07.06.2022 tarihinde, https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
Telif ve Kullanım Hakkı
• Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.
• Yarışmaya katılan kişiler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının, ad soyad, okul ve sınıf bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermiş sayılırlar.
• Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine/sahiplerine aittir.
• Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin sahiplik hakkı katılımcılara ait olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen etkinliklerde, basılı, görsel, işitsel, dijital yayın ve materyallerde, web sitelerinde, düzenlenmesi muhtemel sergilerde bedel ödenmeksizin kullanılabilir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri, kural ihlali yaptıkları anlaşılır ise katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü, aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde idareye iade edilir.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek her türlü maddi ve manevi uyuşmazlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu değildir.
Diğer Hususlar
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında; Değerlendirme Kurulunun kararları esas alınacaktır.
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zorunlu haller dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dahilinde yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve yarışmayı iptal etme de dâhil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.
• Yarışma duyurusu ve ödül töreni etkinliği erişilebilirlik koşullarına uygun şekilde düzenlenecektir.
• Tüm katılımcılar, Yarışma Şartnamesinde yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.

İletişim
Tel: 0312 7057167 / 7057152 / 7057486/ 7057193 / 7057139
E-posta: eris.yarisma@aile.gov.tr