Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİSE ÖĞRENCİLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI
2018

Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması, her yıl TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmektedir. Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenimine devam eden tüm lise öğrencileri katılabilir.

· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

· Projeler 2018 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanır.

· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış
veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu
belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

· 2018 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da elenir.
Başvuru koşullarına uymayan ve başvuru işlemlerinde belirtilen hususlara uygun yapılmayan proje başvuruları kesinlikle yarışmaya kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
· Proje başvuru formu

· Proje Planı

· Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır).

· Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır).

· Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu (*)

· Proje Özeti, Proje Planı, Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş CD, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adresine gönderilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda sözlü sunum için uygun görülen projeler Ankara’ya davet edilecektir.

· Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir.

· Projelerin, öğrencilerin tamamen kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu durumda olan proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar MEB’e bildirilecektir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti durumunda yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanacaktır.

ÖDÜLLER
Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışman öğretmenlerine aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilecektir.
DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 2.500,00-TL 1.500,00-TL
İKİNCİLİK 2.000,00-TL 1.200,00-TL
ÜÇÜNCÜLÜK 1.200,00-TL 900,00-TL
TEŞVİK 1.000,00-TL —

Ödül töreni, 2019 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Forum ve Fuarında düzenlenecektir.
Yapılacak sözlü sunumun yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol ücretleri Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 09 Mart 2018 (projeler bu tarihte saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese ulaşmış olmalıdır).
EKSİK VE/VEYA GEÇ BAŞVURULAR İŞLEME KONULMAYACAKTIR.
YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR.

Başvuru Formu için Tıklayınız

2018 yılı Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Proje Hazırlama Rehberi için Tıklayınız

BAŞVURU ADRESİ
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7. km. 06520 ANKARA
Tel: (0312) 295 55 84, Faks: (0312) 295 50 05 e-posta: fobayraktaroglu@yegm.gov.tr