Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Başvurusu Açıldı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
VE ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜ
Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri özellikle Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi
1. Başvuru Koşulları
– Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
– Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
– Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
– Projeler 2019 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre
hazırlanır.
– Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış
projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
– 2019 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da elenir.

Yarışma Kategorileri
Konut
Sanayi
Ulaşım
Tarım

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2019

Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol ücretleri Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 2.500,00-TL 1.500,00-TL
İKİNCİLİK 2.000,00-TL 1.200,00-TL
ÜÇÜNCÜLÜK 1.200,00-TL 900,00-TL
TEŞVİK 1.000,00-TL —

Detaylar için Tıklayınız