Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması 2017

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİSE ÖĞRENCİLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI
2017

Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması, her yıl TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmektedir. Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine ülke çapında katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenimine devam eden tüm lise öğrencileri katılabilir.

· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

· Başvurusu yapılacak projelerin 2017 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberinde belirtilen kurallara uygun hazırlanması gerekir(*).

· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya
başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler,
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

· 2017 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da elenir.
Başvuru koşullarına uymayan ve başvuru işlemlerinde belirtilen hususlara uygun yapılmayan proje başvuruları kesinlikle yarışmaya kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
· Proje başvuru formu(*)
· Proje Planı
· Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır).
· Proje Raporu (en az 2, en fazla 40 sayfa olmalıdır).
· Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu (*)
· Proje Özeti, Proje Planı, Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş CD,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adresine gönderilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda sözlü sunum için uygun görülen projeler Ankara’ya davet edilecektir.

· Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir.

· Projelerin, öğrencilerin tamamen kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak, TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacak ve bu durum MEB’e bildirilecektir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti durumunda yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanacaktır.

ÖDÜLLER
Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışman öğretmenlerine aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilecektir.

Ödül töreni, 2018 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri arasında yer alacaktır.
Yapılacak sözlü sunumun yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol ücretleri Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

2017 yılı itibariyle Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması nda derece alan öğrencilerin üniversite giriş puanına uygulanan ek katsayı kaldırılmıştır.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Şubat 2017 (projeler bu tarihte saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese ulaşmış olmalıdır).
EKSİK VE/VEYA GEÇ BAŞVURULAR İŞLEME KONULMAYACAKTIR.
YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR.

(*) Anılan rehber ve formlar için Tıklayınız

BAŞVURU ADRESİ
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7. km. 06520 ANKARA
Tel: (0312) 295 52 62, Faks: (0312) 295 50 05 e-posta: bduzgun@yegm.gov.tr