Lise Öğrencileri Coğrafya Olimpiyatı Türkiye Takımı Seçme Sınavları Başvuruları Başladı

Lise Öğrencileri Coğrafya Olimpiyatı
Lise Öğrencileri Coğrafya Olimpiyatı Türkiye Takımı Seçme Sınavları

IGU-Uluslararası Coğrafya Birliği’nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutan Uluslararası
Coğrafya Olimpiyatı, katılan ülkelerin kendi ulusal yarışmaları sonucunda seçilen 4’er
öğrencili takımların yarışması şeklinde gerçekleşmektedir. Katılımcı her ülke 4 öğrenci ve 2
takım lideri ile temsil edilmektedir. Lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilere açık olan
olimpiyatlarda öğrenciler bireysel yarışmaktadırlar. Öğrencilerin bireysel başarı puanlarının
toplamı ile ülke sıralaması belirlenmektedir. Yarışma üç aşamada gerçekleşmektedir.
1. Aşama test sınavdır. Bu sınavın tüm sonuçlar içerisindeki etkisi %40’tır.
3. Aşama ise “multimedya” olarak isimlendirilen bilgisayar üzerinden yapılan sınavdır ve
genel toplam sonuca etkisi %40’tır.
2. Aşama arazi sınavıdır ve bu aşamanın genel sonuca etkisi %20’dir.

Öğrencilerin her üç aşamada da bireysel olarak yarışmaktadır ve aldıkları puanlara göre sıralanmaktadır. IGEO nün bu yıl uygulayacağı sınav rehberi için tıklayınız!

Ülkemizin bu olimpiyata katılımı IGU üyesi kuruluş olarak Türk Coğrafya Kurumu’nun
düzenleyeceği bir ulusal seçme projesi ile mümkündür.
Olimpiyat yarışma sınavlarının yanı sıra poster sunumu, kültürel etkinlikleri de
kapsamaktadır. Kültürel etkinliklerde öğrencilerimiz 50 kadar ülkeden gelen 300’den fazla
katılımcıya hazırladıkları gösteri ya da sunumlarla ülkelerini tanıtma ve tanıma imkânı
bulmaktadırlar. Aynı zamanda bu etkinlikler yarışmacıların birbirleri ile iletişim kurmaları
açısından son derece etkili olmaktadır. Öğrencilerin ve takım liderlerinin olimpiyatların
gerçekleştirildiği şehirleri ve yakın çevrelerini incelemeleri de sağlanmaktadır.
Bu çerçevede ülkemizdeki MEB’e bağlı tüm ortaöğretim kurumları arasında kurulacak
iletişim ve yapılacak programlı bir çalışma ile 2023 Ulusal Takımı oluşturulacak ve 8-14
Ağustos, 2023 tarihleri arasında Endonezya’nın Bandung’ şehrinde yapılacak 19. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’na Türkiye’nin katılımı gerçekleştirilecektir.

Lise Öğrencileri Coğrafya Olimpiyatı Türkiye Takımı Seçme Sınavları

Türk Coğrafya Kurumu’nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek bu ulusal seçmeler için temel aşamalar aşağıdaki gibi olacaktır:

ULUSAL SEÇMELERE KATILIM ŞARTLARI
1. Seçmelere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ortaöğretim kurumlarının devamlı
öğrencileri katılabilir.
2. Olimpiyat, 16 – 19 yaşları arasındaki öğrencilerin ulusal coğrafya yarışmasıyla
seçildikleri bir yarışmadır. Olimpiyatın gerçekleştiği yılın 30 Haziran’ında yaşları 16-
19 arası olmalıdır.
3. Başvurular için web sitemizden linki verilen online başvuru formunun 3 Mart
2023 gün bitiminden önce doldurulması gerekmektedir. Başvuru linki aşağıdadır!

ÇEVRİMİÇİ ULUSAL TAKIM SEÇME SINAVLARI *
1. Türkçe Coğrafya Bilim Sınavı: Çoktan Seçmeli 100 Soru – TEST. 9-10. sınıf konuları ve
genel coğrafya kültürü içeren sorular yer alacaktır. Sınav sonuçları ertesi gün
www.tck.org.tr adresinde ilen edilecektir.
Tarih: 12 Mart 2023 Pazar Saat: 10:30 – 12:30)
(Saat 10.00 dan itibaren çevrimiçi sınava bağlantı alınacak ve yoklama yapılacaktır. Bu sınav öncesinde öğrencilere çevrimiçi sınav programını tanıtmak için bir deneme sınavı da bir gün süre ile aktif bırakılacaktır. )
2. Multimedya Sınavı (İNGİLİZCE): Çoktan seçmeli görseller üzerinden 40 soruluk test. Bu
sınava ilk sınavda en başarılı olan öğrencilerin ilk %30’ u girecektir. Sınav sonuçları ertesi
gün www.tck.org.tr adresinde ilen edilecektir.
Tarih: 26 Mart 2023 Pazar Saat: 10:30 – 11:30)
(Saat 10.00 dan itibaren çevrimiçi sınava bağlantı alınacak ve yoklama yapılacaktır.)
3. Arazi Çalışması ve Arazi Çalışması Sınavı (İNGİLİZCE): Bu sınava Multimedya Sınavında
en başarılı olan öğrencilerin ilk %30 u girecektir. Sınav sonuçları 19 Mayıs’ta
www.tck.org.tr adresinde ilen edilecektir.
Tarih: 8 Nisan 2023 Cumartesi Yer: İSTEK Kemal Atatürk Okulları Sarıyer / İstanbul
A. Birinci Aşama / Arazi Çalışması: Yüz yüze veri toplama, gözlem ve analiz çalışması.
B. İkinci Aşama / Arazi Çalışması Sınavı: Yüz yüze harita çalışması ve yorum sorularının
cevaplanması.
Saat: 13:00 – 15:00
Bu sınav sonucunda en iyi puanları alan 8 öğrenci sıralanacak ve 8 adaydan oluşan aday
takım belirlenecektir.
Aday takım aşağıdaki tarihlerde yapacakları ve katılacakları çalışmalarda gösterecekleri
performansa göre 4 asil ve 4 yedek olarak seçileceklerdir. Asil takım ülkemizi 19.
Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda yedek takım ise düzenlenmesi durumunda Avrupa
ya da Balkan Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edebilecektir. (Bu olimpiyatlar için şu an da
kurumumuza herhangi bir duyuru yapılmamıştır. ) Avrupa ve Balkan olimpiyatları düzenli
her yıl yapılmamaktadır.

ASİL TAKIMIN BELİRLENMESİ
Verilecek bir temada poster sunum hazırlanması ve İngilizce çevrimiçi sözel sunumu. Proje
konuları öğrencilere kura ile belirlenerek verilecektir. Değerlendirme kriterleri ve konular
her öğrenciye e-posta ile bildirilecek ve www.tck.org.tr adresinden de duyurulacaktır.
Hazırlanma Tarihleri: Nisan – 14 Mayıs 2023
Proje, poster sunumun ve raporunun teslim tarihi: 12 Mayıs2023 Cuma

PROJE POSTER SUNUMU VE SAVUNMA
Tarih: 14 Mayıs 2023 Pazar: 13:00 – 17:00 (Her öğrenci için 20 dk)
Öğrenciler poster sunumu ve sözel savunmalarını; tamamı coğrafyacı beş kişilik akademik
bir değerlendirme kuruluna karşı çevrimiçi canlı ve İngilizce olarak yapacaklardır.
Değerlendirme Kurulu üyeleri her öğrenciye sadece proje konusu ile ilgili sorular
yönelteceklerdir. Değerlendirme MEB ortaöğretim yönetmeliklerine uygun proje ve sunum
değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. Bu kriterler proje konuları ile aday öğrenciye
verilecektir. Öğrencilerin her bir değerlendirme kurulu üyesinden aldıkları puanları
toplanacak ve toplam başarı puanları oluşturulacaktır. Yapılacak başarı puanı sıralamasına
göre en yüksek puanları alan dört öğrenci Fransa asil takımında olmaya hak kazanacaktır.
* Çevrimiçi ortam ve teknolojik problemler vb nedenler ile tarih ve saatlerde değişiklik
yapılabilir. Ayrıntıları www.tck.org.tr web adresinden takip edilmelidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
• Tüm sonuçlar Türk Coğrafya Kurumu tarafından katılımcıların e-posta adreslerine
yazılı olarak bildirilecektir.
• Ayrıca Türk Coğrafya Kurumunun web sitesinden (www.tck.org.tr) sonuçlar ad-soyad
belirtilerek listeler halinde duyurulacaktır.
ULUSAL TAKIMIN HAZIRLANMASI VE OLİMPİYATA KATILIM:
• Ulusal Takım lider öğretmenleri takımı oluşturan öğrencilerin yaşadıkları şehirlere
göre belirlenecek bir takvim ve programla takımı çalıştıracaklardır.
• Türk Coğrafya Kurumu seçilen ulusal takımın sadece takım lideri öğretmenlerin 19.
Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarına katılım ve ulaşım ücretlerini karşılayacaktır.
• Takıma giren öğrencilerin 19. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarına katılım ve
ulaşım ücretlerini (yaklaşık 1400€ Euro) kendilerinin ödemeleri gerekmektedir.
Kurumumuz ödeme işlemlerinde sadece danışmanlık yapacaktır.

SEÇMELERİN YAPILACAĞI ÇEVRİMİÇİ PROGRAMLAR:
https://meet.google.com/

ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATLARI VE SINAVLAR HAKKINDA
AYRINTILI BİLGİ ADRESİ: http://www.geoolympiad.org/

İLETİŞİM VE KOORDİNASYON:
Mesut Süzer
TCK Yönetim Kurulu Üyesi
iGeo Türkiye Genel Koordinatörü
Tel: 0532 442 92 08 ( WhatsApp mesajı için lütfen)
E-Posta: info@tck.org.tr

19. ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATI TÜRKİYE TAKIMI SEÇMELERİ KAYIT FORMU