Lise Öğrencileri Ben Başkan Olsaydım Konulu Mektup Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Ben Başkan Olsaydım Konulu Mektup Yarışması

Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi, güzel
Türkçemizi doğru, etkili ve dil kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek,
öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak
adına herşey hayalle başlar diyerek yaşadıkları coğrafyaya dair kurmuş oldukları hayallerini
Ben Başkan Olsaydım başlığı ile gençlerimizin hayata geçirmek istedikleri projeleri mektup
şeklinde yazmayı amaçlar.

Yarışma Konusu
BEN BAŞKAN OLSAYDIM konulu mektup yarışması

Yarışma Başvuru Şartları

• Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri
katılabilir.

• Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel
görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır. Eserler Türkçe olarak yazılmalı, imla kurallarına uygun olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
Mektup

• Başvuru yapılan mektubun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Başvuru sahipleri en fazla bir mektup ile yarışmaya katılacaktır.

• Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler kabul edilmez.

• Mektup yarışmasına sadece ‘Ben başkan olsaydım’ temalı, Gaziantep için fikir, proje vs.
formatında hazırlanacaktır.

• Yarışmaya başvuru; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

• Başvuruda bulunan kişi, mektubun tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.

• Başvuru formuna eklenecek olan eserler, word ya da pdf dosyası olarak kaydedilmeli, dosya isminin ise başvuran kişinin küçük harflerle (ad-soyad) şeklinde olması gerekmektedir.

• Aday, mektubun bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb)
eklememelidir.

• 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dahilinde yarışmaya katıldığını
kabul ve taahhüt eder.

• Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yazılmış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması gerekmektedir.

• Başvuruda bulunan kişi, mektubun tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.

• Başvuru yapılan Deneme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 (Üç) adet mektup sahibine ödül verilecek, kazanan her yarışmacıya ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Kimler Başvurabilir:
Gaziantep’teki Tüm resmi ve özel lise öğrencileri

Son Başvuru Tarihi:
21 MAYIS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:
26 MAYIS 2021

Ödüller:
Dereceye giren ilk 3 (Üç) kişiye ‘’Katlanabilir Bisiklet’’

Yarışma İletişim
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik
Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Gençlik şube müdürlüğü
Tel : 0 342 211 12 00 (8212)
Mail: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin