Lise Öğrencileri Behçet Necatigil 13.Şiir Yarışması

Behçet Necatigil
Lise Öğrencileri Behçet Necatigil 13.Şiir Yarışması

Kabataş Erkek Lisesi’nin köklü tarihinden ülkemize mal olmuş usta bir şairimizin adını yaşatmak ve hafızalarda kalmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen “Behçet Necatigil Şiir Yarışması”nın 13.sünü gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın amacı, lise çağındaki gençlerin şiir yazma becerilerini geliştirmek, şiire olan ilgilerini artırmak ve onları edebiyatla tanıştırmaktır.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BEHÇET NECATİGİL13. ŞİİR YARIŞMASI

ETKİNLİĞİN AMACI
Bu yarışma ile öğrencilerimizin şiir sanatına ilgi duymaları, şiir sanatını kullanarak kendilerini doğru ve etkili ifade etmeleri, estetik zevk ve duyarlılık kazanmaları, gençleri şiir yazmaya teşvik ederek şiir yeteneklerinin geliştirilmesi ve şiir dünyamıza yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma Konusu
“Bir an durursunuz beklemiyor gibi bunu/ İçeriye girersiniz,/ Şimdi değil sonra/ Yaşamak telaşı çekip götürür sizi/ Esen soğuk rüzgârda.” (Behçet NECATİGİL’in “ŞİMDİ DEĞİL SONRA” şiirinden)

Yarışma Amacı
Bu yarışma ile öğrencilerimizin şiir sanatına ilgi duymaları, şiir sanatını kullanarak kendilerini doğru ve etkili ifade etmeleri, estetik zevk ve duyarlılık kazanmaları, gençleri şiir yazmaya teşvik ederek şiir yeteneklerinin geliştirilmesi ve şiir dünyamıza yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
İstanbul geneli özel liseleri ve devlet liselerini kapsamaktadır.

Genel Katılım Şartları
İl genelinde resmi veya özel liselerde kayıtlı bir öğrenci olmak

Yarışma Şartları
a. Yarışma İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde (Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrencilere açıktır. Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri yarışmanın okul içi kategorisinde değerlendirileceklerdir.

b. Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

c. Şiirler, yarışma kuralları çerçevesinde Behçet Necatigil’in “Şimdi Değil Sonra” şiirinden alınan “Biran durursunuz beklemiyor gibi bunu / İçeriye girersiniz, / Şimdi değil sonra/ Yaşamak telaşı çekip götürür sizi / Esen soğuk rüzgarda.” dizelerinden yola çıkılarak yazılmalıdır.

d. Şiirlerin uzunluğu ve biçimi konusunda bir kısıtlama yoktur.

e. Şiirler daha önce başka yerlerde yayınlanmamış olmalı, alıntı ve uyarlama olmamalıdır.

f. Şiirler bilgisayarda times new roman karakteriyle 12 punto ile yazılacaktır.

g. Katılımcılar eserlerini bnecatigilyarisma@gmail.com adresine ek şeklinde word belgesi olarak göndereceklerdir. Başka bir başvuru şekli kabul edilmeyecektir. Katılımcıların eserlerinin son sayfasına katılım formunu eklemeleri gerekmektedir.

h. Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.

ı. Yarışmaya her okul en fazla üç eser ile başvuru yapabilir.

i. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Eserler iade edilmez.

j. Yarışma katılım formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.

k. Yarışma şartnamesi, katılım formu ve taahhütname, açık rıza onayı ve veli izin belgesi https://kabataserkeklisesi.meb.k12.tr adresinden de indirilebilir.

l. Yarışma sonuçları 16 Nisan 2024 tarihinde https://kabataserkeklisesi.meb.k12.tr adresinde ilan edilecektir.

m. Yarışma eserleri e-posta yoluyla gönderilebildiği için özel gereksinimli bireylerin yarışmaya katılmaları konusunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Özel gereksinimli bireyler dereceye girdikleri taktirde ödül törenine katılımları için gerekli ulaşım desteği okulumuz tarafından sağlanacaktır.

Ücret Durumu
Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

Özel Gereksinimli Bireylerin Etkinliğe Erişimine ilişkin Bilgiler
Yarışma eserleri e-posta yoluyla gönderilebildiği için özel gereksinimli bireylerin yarışmaya katılmaları konusunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Özel gereksinimli bireyler dereceye girdikleri taktirde ödül törenine katılımları için gerekli ulaşım desteği okulumuz tarafından sağlanacaktır. Tören salonunun özel gereksinimli bireylerin katılımına uygunluğu denetlenmiştir.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
BİRİNCİLİK: 2000 TL
İKİNCİLİK : 1500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK : 1000 TL
MANSİYON : 500 TL
Yarışmaya katılan her öğrenciye katılım belgesi verilecektir.
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ödül verilmeyecektir.

Ödüllerin Nasıl Verileceği?
Ödüller ve katılım belgesi ödül töreninde verilecektir. Katılım belgesi ödül töreni tarihinde Kabataş Erkek Lisesinden teslim alınacaktır.

Ödül Töreni Tarihi ve Saati
16 Nisan 2024, 10.30

Ödül Töreni Yeri
Kabataş Erkek Lisesi Galip Vardar Konferans Salonu

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati
19 Mart 2024, 23.30

Sonuçların Açıklanacağı Tarih
16 Nisan 2024

Sonuçların Açıklanacağı Yer
Kabataş Erkek Lisesi Galip Vardar Konferans Salonu

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Katılımcılar eserlerini bnecatigilyarisma@gmail.com adresine ek şeklinde word belgesi olarak göndereceklerdir. Başka bir başvuru şekli kabul edilmeyecektir. Katılımcıların eserlerinin son sayfasına katılım
formunu eklemeleri gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri
Eserler, 100 puan üzerinden,
Ana duyguyu hissettirme 20 puan, Dilin kullanımı 20 puan,
Şiirin teknik yönü 20 puan, Özgünlük 20 puan, Etkileyicilik 20 puan şeklinde değerlendirilecektir.

Başvuru Yeri
bnecatigilyarisma@gmail.com

ETKİNLİK İLETİŞİM BİLGİLERİ
KABATAŞ ERKEK LİSESİ Yıldız Mah. Çırağan Cad.No:40/A Beşiktaş/İSTANBUL