Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması TÜBİTAK 2204-A

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak tarafından bu yıl 52’ncisi düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın çağrı duyurusu ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve
yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç
öğrenci tarafından hazırlanır.

3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı
tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

5 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya
yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku
alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve
yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında
proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

6 Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi
durumunda başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmaz ve projeler başvuru
yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilir. Proje içeriğinin
tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma Kategorileri

Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

TEMATİK ALANLAR
Aile İçi İletişim
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Büyük Veri ve Veri Madenciliği
Dil ve Edebiyat
Ekolojik Denge
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Görsel ve işitsel Sanatlar
Havacılık ve Uzay
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Nesnelerin İnterneti
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
STEAM ( Fen – Teknoloji – Mühendislik – Sanat – Matematik )
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Biyoçeşitlilik
Değerler Eğitimi
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Finansal Okuryazarlık
Giyilebilir Teknolojiler
İşleme Teknolojileri
İnsan Hakları ve Demokrasi
Medya Okuryazarlığı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Su Okuryazarlığı
Uzaktan Eğitim
Yenilenebilir Enerji
Algoritma
Mantıksal Tasarım
Bilim iletişimi
Biyotaklit (Biyomimikri)
Dijital Dönüşüm
Doğal Miras ve Doğal Kaynak
Genetik ve Biyoteknoloji
Göç ve Uyum
Kültürel Miras
Milli Teknoloji Hamlesi
Robotik ve Kodlama
Siber Güvenlik
Sürdürülebilir Kalkınma
Yapay Zekâ

Ödüller
1 Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği,
İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına
davet edilir. Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik,
Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan
öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü
verilir. Final yarışması değerlendirmesi sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa
Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında verilecek
ödül ücretleri https://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinde yayınlanır.

2 Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri
ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih
etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı
uygulamasından yararlanırlar. Dereceye giren öğrenciler,
üniversite sınavına girecekleri yıl YKS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde
TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunurlar.

3 Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler, Final
yarışmasında derece alan projeler arasından belirlenir. Uluslararası proje
yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük
ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili
bir bölümü tercih etmeleri durumunda alanlarındaki yükseköğretim programlarından
burslu programlar hariç kontenjan dışından ÖSYM tarafından yerleştirilir (Bkz. 2021
YKS Kılavuzu). Uluslararası proje yarışmalarında derece alan öğrenciler, üniversite
sınavına girecekleri yıl ÖSYS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek
katsayı başvurusunda bulunmaları gerekir. Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına
TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Dördüncülük
ödülü alan öğrenciler TÜBİTAK 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programından
yararlandırılırlar.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × 5 =