Lise Öğrencileri arasında “Gençlerden Geleceğe” Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri arasında “Gençlerden Geleceğe” Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118 E YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU olarak; gençlerin hayata hazırlanmasını kolaylaştırmak, toplumsal bilinçlendirmeyi arttırmak ve gençlerimize destek vermek amacıyla Orta Öğretim Lise Öğrencileri arasında “Gençlerden Geleceğe” ismiyle bir Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması düzenliyor.

“Gençlerden Geleceğe” Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

PROJENİN SAHİBİ
Uluslararası Lions Dernekleri 118 E Yönetim Çevresi Federasyonu

PROJENİN KISA TANIMI
Türk Lionları olarak, Ulu Önder ATATÜRK’ ün; Türk Ulusu’ nun bağımsızlığını, geleceğini emanet edip güvendiği gençlerin; özgün fikirler üretebilecekleri, ezberi bozan, yaratıcılıklarını deneyimleyebilecekleri projeler için; onlara ortamlar yaratıp bu doğrultuda geleceğe ilham verecek çalışmaları arttırmayı amaçlamaktayız.

Lise düzeyindeki gençlerin katılacağı bu Yarışma’nın konusu her sene farklı olabilecektir.
2020-2021 Hizmet Dönemi’nde, gençlerin sosyal sorumlulukla ilgili farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır.

GENÇLERDEN GELECEĞE SOSYAL SORUMLULUK PROJE YARIŞMASI
Uluslararası Lions Dernekleri 118 E Yönetim Çevresi olarak “Gençlerden Geleceğe” sosyal sorumluluk projesi, gençlerin hayata hazırlanmasını, toplumsal uyumlarının sağlanmasını ve kaynaştırma eğitiminin istendik amacına ulaşmasını desteklemekte ve bu kapsamda öğrencilerin de bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu konuda verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, ancak öğrencileri de işin içine katarak ortak paydada çalışmalar yapmak, sosyal sorumluluk bakış açısında önemli bir farkındalık yaratacaktır. Bu konuda bir proje çalışması düzenlemek, paydaşlarımızla birlikte kurumsal vizyon ve misyonumuza uygun sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

PROJENİN AMACI
Bu yarışmaya katılmak öğrencilerde farklı sosyal yaşantı deneyimlerine zemin hazırlayacaktır. Sosyal sorumluluk projelerine karşı olumlu bakış açıları geliştirmeleri, eğitim yaşantılarının yanı sıra sosyal yönden de motivasyon ve özgüven kazandıracaktır.

Sosyal Sorumluluk içerisinde öğrenciler ve bireyler açısından kendilerinin farkında olunması ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekilmesi sayesinde “biz de buradayız” bilincinin yayılması önemlidir. Aynı zamanda çoğu şu an için hayata geçirilemeyecek bile olsa projelerden gelen fikirler, uzun vadede işlevsel ürünlere dönüşebilir ya da yeni tasarımlar için ilham verici olabilir.

Böylece belki günümüzde uygulanabilir olmasa da gelecekte bu alandaki herhangi bir gelişmeye temel teşkil edebilir.

Böyle bir proje aynı zamanda bir buluş ve tasarım yarışması olduğundan dolayı öğrencilerin yaratıcılıklarını tetikleyecek; düşünme becerilerine katkı sağlayacak ve parçadan bütüne yol almalarından dolayı dikkat ve konsantrasyon süreçlerine olumlu yansıyacaktır.

Projelerin sosyal sorumluluk konularında; sürdürülebilir, yenilikçi ve hayata geçirilebilir olması temel kriter olacaktır.

ÖĞRENCİLERE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
1.Yarışma sürecinde çevrelerindeki tüm canlılara ve sosyal çevrelerine karşı daha dikkatli ve gözlemci olacaklar; yaşanan sorunları anlamaya çalışacaklardır.

2.Belli bir süre kendilerini onların yerine koyarak empati gerçekleştirecek ve bu davranışı uzun vadede içselleştireceklerdir.

3.Yardım etme duygusu ve işe yarar sonuçlar doğuran çalışmalar ile manevi doyum sağlayacaklardır.

4.Proje hazırlama, akıl yürütme ve düşünme becerilerini geliştirme ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

OKULLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
1. Okullar, akademik başarıyı sağlamanın yanısıra, öğrencilerin sosyal duygusal yönden gelişimlerinden de sorumludurlar. Bu tarz projelere katılmak sosyal sorumluluk alabilecek bireylerin artmasıyla okullarımızda olumlu okul iklimi oluşmasına ve gençlerimize katkı sağlayacaktır.

2. Okulların tanıtımına ve toplumun okullara bakış açısına olumlu etkisi olacaktır.

PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
118 E Lions Yönetim Çevresi Federasyonu bünyesinde bilim insanı, sanatçı, akademisyen ve öğretmenlerden oluşan bir “YARIŞMA KOMİSYONU” kurularak, Yarışma Şartnamesi hazırlanmıştır.

Yarışma Komisyonu aynı zamanda “PROJE SEÇİCİ KURULU” olarak da görev yapacaktır.

Yarışma: Orta Öğretim Lise grubunu kapsayacaktır.

Belirlenen Yarışma Takvimine göre, 15/02/2021 tarihinde Web Sitesi’nden duyuru yapılacak ve öğrencilerin projelerini hazırlamaları sağlanacaktır.

07/03/2021 tarihinde Web Sitesi’nde öğrencilere Proje Hazırlanma Teknikleri hakkında ZOOM üzerinden bir seminer verilecek ve kayda alınıp WEB sitesine yüklenecektir.
23/03/2021 tarihine kadar projeler, Web Sitesi’ ne öğrenciler tarafından yüklenecektir.

118 E LIONS YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU bünyesinde kurulan Yarışma Komisyonu gelen projeleri inceleyerek, önceden oluşturulmuş değerlendirme kriterleri çerçevesinde puanlama esasına göre yapacaktır.

Ön eleme, 118 E Yönetim Çevresi tarafından oluşturulan bir jüri tarafından yapıldıktan sonra ilk 5’e giren projeler arasından Web Sitesi’nden yapılacak halk oylamasıyla ilk üç proje seçilecektir.

Tüm katılımcılara sertifika verilecektir. 4. ve 5. olanlara Mansiyon Ödülü verilecektir.
Birincilik ödülüne uygun görülen proje liderine, Tablet bilgisayar hediye edilecektir.
İkincilik ödülü saat,
Üçüncülük ödülü kulaklık.
İlk üç ödülü alan projeye Kupa hazırlanacaktır

HEDEF KİTLESİ
Orta öğretim lise öğrencileri

YARIŞMA İÇİN GENEL KOŞULLAR
Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte en fazla bir proje fikri ile yarışmaya katılabilir.
Birden fazla kişinin grup çalışması yaparak ortak proje fikri ile yarışmaya katılması mümkündür.
Yarışmaya sunulacak projelerin özgün olup daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

YARIŞMA KRİTERLERİ
Toplumun değer yargıları ve olanaklarına uygun ve toplumun gerçek ihtiyaçları ile uyumlu, sürdürülebilir, uygulanabilir olması gerekmektedir. Sosyal ve kültürel alanlarda dezavantajlarından dolayı yaşayacakları olumsuzlukları en aza indirecek ya da çevre ve doğanın korunması, ekolojik sisteme katkı sağlamaya yönelik ürün, proje ve sistem fikri, toplum hizmeti geliştirmesi gerekmektedir.

YARIŞMA İÇİN ÖZEL KOŞULLAR
Yarışmaya katılacak projeler tüm canlıların ve bireylerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarını etkileyen olumsuz etkenleri en aza indirecek şekilde geliştirilmelidir.
Tüm canlıların ve bireylerin herhangi bir alanda hayatlarını kolaylaştıracak ürün, yazılım, sistem veya etkinlik önerileri proje olarak sunulmalıdır.
Projelerin ürün olarak ortaya konması gerekmeyip sadece fikri çıktılar olarak teslim edilecektir.
Bu yarışmaya katılan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, GENÇLERDEN GELECEĞE YARIŞMASI SEÇİCİ KURULU’ nun kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜL
1.’lik Ödülü : Tablet ve Kupa
2.’lik Ödülü : Akıllı Saat ve Kupa
3.’lük Ödülü : Bluetooth Kulaklık ve Kupa
4. ve 5.’ye : Mansiyon Ödülü
Tüm Katılımcılara : Sertifika
Ödüller hak sahiplerine 118E Yönetim Çevresi Federasyonunun belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir. Lütfen duyurular için web sitemizi takip ediniz.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL
Değerlendirme tek aşamadan oluşmaktadır.

Fikir olarak özgünlük, farklılık, uygulanabilirlik ve yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alınarak projeler belirlenecektir.

Projelerin değerlendirilmesinde önceden oluşturulmuş puanlama kriterleri dikkate alınarak, puan üstünlüğü esasına göre sıralama yapılacaktır.

“SEÇİCİ KURUL” 118 E Yönetim Çevresinde oluşturulan Gençlerden Geleceğe Proje Yarışması Komisyon üyelerinden oluşmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 − 3 =