Lise Öğrencileri Arası Yılın Cümlesi Yarışması

İstiklâl Marşı şairi
İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAYBURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ
KAPSAMINDA LİSELER ARASI “YILIN CÜMLESİ “YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı

a) Büyük dava ve fikir adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY’un şair kişiliği,
birleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etmesi ile vatan ve millet
sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılında, İstiklâl
Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında Milli Şairimizi daha iyi
tanımak ve anlamak,

b)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda geçen “Türk milletinin milli ahlaki insani
manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini vatanını milletini seven ve
daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmesi” amacına katkı sağlamak

c)Tarih bilincini güçlendirmek

ç) Milletimizin vatan savunmasında gösterdiği kahramanlık destanlarını öğrencilerimize
kavratmak ve fark edilmelerini sağlamak,

d)Okul Web Sitemizin öğrenciler tarafından ziyaret ve takip edilme oranlarını artırarak okul
etkinliklerimizin daha geniş kitleye ulaşmasına katkı sağlamak

Yarışmanın Konusu
“İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” ile ilgili seçici
kurul tarafından hazırlanmış olan “okul web sitemiz de yayınlanmış olan haber ve duyuruların bitiminde verilen 12 şifreyi bileştirerek “Yılın Cümlesi”ni bulma Yarışmanın Kapsamı Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, “Yılın
Cümlesi”nde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemler ve değerlendirmeyi,
ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar
Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının
hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinden 18 yaşını tamamlamamış olanlar katılabileceklerdir.

Başvuruda Aranacak Şartlar

Yarışmaya katılacak başvuru formlarında aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a)Yarışmaya katılacak başvuru formlarını elektronik ortamda doldurulacaklardır
b)Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) başvuru formu ile katılacaktır. Birden fazla başvuru ile yarışmaya online katılan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)Yarışmaya katılacak öğrenciler tarafından , yılın cümlesi cevabı okul web sayfasında yer alan başvuru formundaki ilgili bölümler doldurularak online ortamda gönderilecektir.
d)Yarışma takviminde gönderilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
e)Yarışmaya katılacak öğrenciler yarışma başvurusunu online gerçekleştirdikten sonra yarışma şartnamesi eklerin de yer alan Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesinin ilgili kısımları doldurup onayladıktan sonra 152699@meb.k12.tr e posta adresine veya Bayburt Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi Şingah Mahallesi ,İmam Hatip Yolu Caddesi,No:39 Bayburt Adresine posta yolu ile Ek-2 ve Ek 3 belgelerini göndereceklerdir.

Başvuru

Yarışmaya katılacak öğrenciler daha önce belirlenmiş olan “Yılın Cümlesi”ni bularak
elektronik ortamda Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul web adresindeki
http://bayburtkizaihl.meb.k12.tr/ ) ilgili bölümleri doldurarak göndereceklerdir . Yarışmanın 1.si , “Yılın Cümlesi”ni ilk olarak doğru şekilde elektronik ortamda gönderen öğrenci olacaktır.
Yarışmanın 2.ve 3.seçilen öğrencileri ile mansiyon ve jüri özel ödülüne hak kazanan öğrenciler ise cevabı doğru gönderen öğrenciler arasından seçici kurul tarafından kura ile belirlenecektir.

Yapılacak İşlemler ve Değerlendirme

Okullarda;
a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni
Madde-8 Yarışmada dereceye giren öğrencilere, hediyeleri Covid 19 pandemisi tedbirleri
kapsamında 12 Mart 2021 Cuma günü saat 14:00’da yapılacak olan İstiklâl Marşı’nın Kabulü
ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliğinde takdim edilecektir. Ayrıca doğru cevabı
gönderen öğrencilerden kura ile 20 öğrenciye “Mehmet Akif’in İdeal Nesli Asım” ile “Gençler için Safahat” isimli kitaplar “hediye edilecektir.

Yarışma sonuçları http://bayburtkizaihl.meb.k12.tr/ adresinden duyurulacaktır.
Not: Yarışmaya katılım ücretsiz olup ödül törenine katılacak olan öğrencilerin yol ve barınma masrafları kendilerine ait olacaktır.

Birincilik Ödülü 2000 TL
İkincilik Ödülü 1000 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL
Mansiyon Ödülü 250 TL
Jüri Özel Ödülü Kitap Seti
Not: Yarışmanın ödülleri Bayburt Kız Anadolu İHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.