Lise Öğrencileri Arası Video Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Video Yarışması
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye geneli resmi/özel tüm lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik, tasarım hataları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Tasarımda Tuhaflıklar/Tuhaf Tasarımlar konulu “Video Yarışması” düzenlemektedir.

Yarışmanın Konusu: Lise öğrencilerine yönelik olarak, ‘Tasarımda Tuhaflıklar/ Tuhaf Tasarımlar’ konulu video projesi yarışması.

Yarışma KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel 11. ve 12. sınıf lise öğrencilerine açık olacaktır.

Yarışmanın amacı: Lise 11. ve 12. sınıf gençlere, endüstri ürünlerinden, mekan ve kentsel tasarıma kadar geniş bir yelpazede, günlük yaşamlarında karşılaştıkları tasarım hataları/ hatalı tasarımlar ile ilgili farkındalık sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Yarışma takvimi:
Kasım 2018 Yarışma konusunun ve takviminin DAÜ Rektörlüğü’ne sunulması
Aralık 2018 KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığından onay alınması
Ocak 2019 Okullara duyuru
04 Mart 2019 Eserlerin yarışmanın Facebook sayfasına mesaj yolu ile gönderilmesi
05 Mart- 07 Nisan 2019 Yarışma jürisinin eserleri değerlendirmesi ve başarılı bulunan 8 eserin tespit edilmesi
08 Nisan 2019 Sonuçların açıklanması
08-10 Mayıs 2019 DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası – Ödül töreni

Yarışmanın duyurusu Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İnternet Siteleri ve Sosyal Medya Sayfalarından ve yazılı basın yolu ile yapılacaktır (KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı kanalı ile)
Yarışmaya ilişkin şartname kurumun internet sitesinde yer alacaktır.

Katılım koşulları: Yarışma tüm resmi ve özel okul 11. ve 12. sınıf lise öğrencilerine açıktır.

Yarışma koşulları:
Katılımcılar 1 video projesi ile yarışmaya katılabilir
Projede video kayıt özelliğine sahip her türlü cihaz kullanılabilir
Videolar en az 40sn en çok 2dk uzunlukta olabilir
Videolar Facebook uygulamasının kabul ettiği teknik özelliklere ve boyuta sahip olmalıdır
Tüm projeler Yarışma Facebook sayfasına Facebook Messenger uygulaması ile teslim edilecektir
Teslim edilen her projenin ardından yarışmacının iletişim bilgileri ve eğitim gördüğü kurumdan alacağı öğrenci
belgesi mesaja eklenecektir
Teslim onayı almayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır
Video aşağıdaki iletişim bilgileri ile teslim edilecektir:
Adı ve Soyadı Doğum Yılı Okulun Adı ve Adresi Sınıfı
Danışman Öğretmen Telefon numarası ve e-mail bilgileri (kişinin açık rızası ile)
Yarışma koşullarından herhangi birini sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Cem Tanova, Öğr. Gör. Raziye Nevzat, Murat Aktuğralı, Ahmed Kasım, Sinem Adalıer
Değerlendirme Kurulu:
Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Doç. Dr. S. Müjdem Vural, Doç. Dr. Banu Çavuşoğlu, Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Yrd. Doç. Dr. Ceren Boğaç, Öğr. Gör. Ozan S. inamlık

Ödüller
1. Ödülü – Laptop + DAÜ Uluslararası Tasarım Haftasına katılım *
2. Ödülü – Tablet + DAÜ Uluslararası Tasarım Haftasına katılım *
3. Ödülü – Cep Telefonu + DAÜ Uluslararası Tasarım Haftasına katılım *
5 adet Mansiyon – DAÜ Uluslararası Tasarım Haftasına katılım *

Ödül Töreni:
09 Mayıs 2019
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Alpay Özdural Salonu, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
*08-10 Mayıs 2019 tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs, Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Uluslararası Tasarım Flaftası’na katılım, ulaşım ve konaklama bursu.

Eserlerin Gönderileceği Adres: DAÜ Mimarlık Fakültesi Facebook Sayfası; https://www.facebook.com/emufacultyofarchitecture

Sorularınız için: DAÜ Mimarlık Fakültesi Facebook Sayfası; https://www.facebook.com/emufacultyofarchitecture