Lise Öğrencileri arası V. Felsefi Deneme Yazma Yarışması

Felsefi Deneme
Lise Öğrencileri Felsefi Deneme

Trabzon ili tüm ortaöğretim seviyesi resmi ve özel kurumlarda eğitim gören öğrencilere düşünce adamlarının sözlerini içeren alıntıları; okuma, anlama ve yorumlayabilme, felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak deneme yazabilme, tutarlı düşünebilmelerini ve düşündüklerini temellendirebilme becerilerini ölçmeyi amaçlayan IV. Felsefi Deneme Yazma Yarışması başvuruları başlamıştır.

YARIŞMA KONU ALANLARI
– Felsefe Nedir?
– Varlık Felsefesi (Ontoloji)
– Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
– Sanat Felsefesi (Estetik)
– Toplum Felsefesi
– Bilim Felsefesi
– Ahlak Felsefesi (Etik)

YARIŞMANIN NİTELİĞİ
Yarışma, tüm ortaöğretim seviyesi resmi ve özel kurumlarda eğitim gören öğrencilere
düşünce adamlarının sözlerini içeren alıntıları; okuma, anlama ve yorumlayabilme, felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak deneme yazabilme, tutarlı düşünebilmelerini ve
düşündüklerini temellendirebilme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM
– Trabzon İli dâhilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören
öğrenciler (9,10,11 ve 12.sınıflar) bu yarışmaya katılabilir.
– Yarışmaya aynı okuldan birden çok öğrenci katılabilir.
– Bir önceki yarışmada ilk 3 dereceye giren öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar.
Katılsalar dahi ödül alamazlar.
– Katılımcı okulun öğretmeni kendiokulundaki birden çok öğrenciye danışmanlık yapabilir.
– Katılımcı okulların 03.04.2020 tarihine kadar ekli listedeki yarışma formunu
doldurarak mail yolu ile argetrabzon@gmail.com adresine mail göndermeleri
gerekmektedir.
– Öğrencilerin yarışmaya katılabilmeleri için, belirtilen tarihe kadar okul idarelerine
başvuruda bulunmuş olmaları ve yarışma tarihinde yanlarında kimlik belgesi
bulundurmaları yeterlidir. (Kimliği olmayan öğrenci yarışmaya katılamayacaktır.)

YARIŞMANIN YAPILACAĞI TARİH VE YER
“yazıYORUM” Felsefi Deneme Yazma Yarışması 19.04.2020 Pazar günü,
saat: 10.00’da Ortahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan MTAL (Motorlu araçlar
Lisesi) de yapılacaktır.

Yarışma sonuçları Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’nün trabzonarge.meb.gov.tr adresinden
duyurulacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonunun değerlendirmeleri sonucu ilk 10 (on) dereceye giren katılımcı öğrenciler Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aşağıda
belirtilen şekilde ödüllendirileceklerdir.
– Birinci öğrenciye, 1000TL
– İkinci öğrenciye, 750TL
– Üçüncü öğrenciye, 500TL
– 4 ve 5. öğrenciye, 250TL
– 6 ile 10. arasındaki öğrencilere SürprizHediyeler,
– İlk 3’e giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine Mansiyon Ödülü,
– Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilk 40 ‘a giren öğrencilere teşekkür/katılım belgesiverilecektir.
– Ayrıca ilk beş dereceye giren yazılar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’nin
trabzonarge.meb.gov.tr resmi web sitesinden yayımlanacaktır.
– Ödül töreni: 2019 Mayıs (Tören günü ve saati sonradan belirtilecektir.)