Lise Öğrencileri arası Smyrna Öykü ve Şiir Yarışması

liseliler
Lise Öğrencileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatında sürdürülebilir üretimin sağlanmasına yönelik 2020-24 dönemi Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler bazında yarışmalar düzenlemektedir. Smyrna Edebiyat Yarışması da bu perspektifte her yıl düzenli olarak yapılması planlanan bir etkinliktir.

1- AMAÇ:
a) Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak,
b) İçinde bulunduğumuz günlerde geleceğe sanatsal belgeler bırakmak,
c) Öykücülüğün ve şiir yazarlığının genç kuşaklarca da devam ettirilmesine imkan sağlamak,
d) Kültür ve sanat ilgililerinin üretim yapmalarına olanak sağlamak,
e) İzmir’in kültür ve sanat hayatını dinamize etmek, sürdürülebilirliğini sağlamak,
f) İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Planı kapsamında hedeflerine ulaşmasını sağlamak.

2- TÜR – KATEGORİLER -KONU
Öykü
Lise Kategorisi Salgın günlerinde umut
Serbest Kategori İzmir’de bir gün

Şiir
Lise Kategorisi
Salgın günlerinde umut
Serbest Kategori İzmir’de bir gün

3- SMYRNA EDEBİYAT YARIŞMASINA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
a) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

b) Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici
kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler
yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

c) Yarışmaya katılım bireyseldir.

d) Başvurular e-mail ile kabul edilecektir. Başvuruyu yapan kişi, eserin bulunduğu kağıda ismini kendisi için belirlediği bir rumuzu yazarak kaydedecek. Eserin dosya isminde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır.

e) Her katılımcı e-mailin içeriğine Rumuz, Adı, Soyadı, katıldığı başlık (Öykü/Şiir), ikametgah adresini ve telefon numarasını yazacaktır. (Lise kategorisinde başvuranlar okuduğu okulu da yazmalıdır.)

f) Başvuranlar Yarışmaya şiir alanında en fazla 3 eser, öykü alanında en fazla 1 eser ile katılabilir.

g) Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4- BAŞVURU SÜRECİ
a) Başvuru edebiyat@izelman.com.tr veya kutuphane@izmir.bel.tr adresine mail yoluyla kabul edilecektir.
b) E-mailin konu kısmına katılacağı başlığa göre ‘’ Öykü/Şiir Başvuru ’’ yazılacaktır. (Lise
kategorisinde katılalar, parantez içinde bu durumu belirtmelidir.)
c) E-mailin içeriğinde başvuranın; rumuzu, adı-soyadı, ikametgah adresi adresi ve telefon numarası yazılacaktır.
d) E-mail eser sahiplerinin kimlik fotokopileri, Başvuru Formu doldurulup gönderilmelidir.
e) Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda eserler değerlendirme dışı bırakılır.

5- BAŞVURU TAKVİMİ
a) 3 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında olacaktır.
b) Bu tarihler dışında başvurular değerlendirmeye alınmaz.

ÖDÜL
a) Birincilik Ödülü: MacBook Air + 250 TL’lik kitap hediye çeki
b) İkincilik Ödülü: Asus Laptop + 150 TL’lik kitap hediye çeki
c) Üçüncülük Ödülü: Kindle Touch + 100 TL’lik kitap hediye çeki
d) Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.