Lise Öğrencileri Arası Şiir Resim Masal Öykü Deneme Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Şiir Resim Masal Öykü Deneme Yarışmaları

Şiir Yarışması Katılım Şartları
1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.
3. Şiirin teması Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.
4. Şiirin dili Türkiye Türkçesi olmalıdır. Dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir seviye ve kalitede olmalıdır.
5. Şiir istenilen ölçüde (hece, aruz, serbest) yazılabilir.
6. Yarışma, Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da lise ve dengi düzeyde öğrenim gören 15-19 yaş arasında tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
7. Katılımcılar sadece bir (1) şiir ile yarışmaya başvurabilir.
8. Şiirin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.
9. Şiir kişiye ait ve özgün olmalı, başka şiirlerden alıntı yapılmamalıdır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği şiirin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Şiirin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
10. Şiire bir başlık verilmeli, bilgisayarda A4 sayfasında Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile 1,5 satır aralığında sola yaslı yazılmış olmalı ve en fazla 40 dizeyi geçmemelidir.
11. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışma başvurusu öğrenci velisinin bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. TDPV gerekli durumlarda öğrenci velisinin bilgisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
12. Şiir DOC veya PDF formatında bir dosya halinde sayfaya yüklenecektir. Dosya açıldığı zaman şiirin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Dosya adında ve içeriğinde eser sahibinin adı, soyadı veya kimliğini belli edecek bir yazı/işaret kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
13. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
14. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.
15. Yarışmaya katılan şiirlerin sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
16. Danışma Kurulu yarışmaya sunulan tüm şiirleri ön değerlendirmeye alacak, teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen şiirler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
17. Jüri üyeleri tarafından şiirlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
• Hissettirme (Şiirde anlatılmak istenen duygu/düşünce etkili şekilde verilebilmiş mi?) – 20 puan
• Konuya hâkimiyet (Şairin konuya hâkim olduğu açıkça anlaşılıyor mu?) – 15 puan
• Özgünlük (Şiir yeterince özgün mü? Şair kendine has bir tarz yakalamış mı?) – 15 puan
• Uyum (Şiirin ölçü, kafiye gibi ahenk öğeleri açısından iç uyumu nasıl?) – 15 puan
• Dilin kullanımı (Eserde dil, yazım ve noktalama kurallarına ne denli özen gösterilmiş?) – 15 puan
• Üslup özellikleri (Şiir özlü/yoğun anlatıma sahip mi, sürükleyici bir tarzı var mı, duru bir dil kullanılmış mı, anlatımda aksamalar var mı, yazıldığı tarza uygun biçimsel, anlamsal özellikler gösteriyor mu?) – 10 puan
• Etkileyicilik (Şiirden çok etkilendim. Bir edebiyat dergisi çıkarsam bu şiiri dergimde mutlaka yayınlardım.) – 10 puan
18. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.
19. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.
20. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya adreslerine gönderilecektir. Ödüller, eser sahibine, velisine veya eser sahibinin/velisinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
21. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını, bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde karşı taraftan alınacak telif hakkı ücetinin yarısını eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
22. Katılımcılar şiirlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının yarışma şiirini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma şartlarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
23. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
24. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
25. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
26. Yarışmaya gönderilen şiirlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
27. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
28. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
29. Her türlü soru ve düşüncelerin [email protected] e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Resim Yarışması Katılım Şartları
1. Yarışma, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.
3. Resmin teması Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.
4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da lise ve dengi düzeyde öğrenim gören 15 ile 19 yaşları arasında tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
5. Katılımcılar sadece bir (1) resim ile yarışmaya başvurabilir.
6. Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir. Kolaj çalışması kabul edilmeyecektir. Resim dijital ortamda yapılmamalıdır.
7. Resim 35 cm x 50 cm ölçülerinde resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
8. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
9. Resmin ön yüzünde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır.
10. Resmin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.
11. Yarışmaya katılacak resim kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resmin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Resmin kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
12. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışma başvurusu öğrenci velisinin bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. TDPV gerekli durumlarda öğrenci velisinin bilgisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
13. Resim, tercihen tarayıcıda taranmalı veya telefon ya da fotoğraf makinesiyle yüksek çözünürlükte tam ve net görünecek şekilde, yatay olarak fotoğrafı çekilmelidir. Resmin dijital dosyasının çözünürlülüğü 300 dpi olmalı ve sisteme PDF, JPEG, JPG veya PNG formatında yüklenmelidir. Dosyanın büyüklüğü en fazla 10 MB olmalıdır.
14. Resmin üstünde yarışmacının adı veya kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır. Dereceye girenlerden resimlerin orjinali talep edilebilecektir.
15. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
16. Yarışmaya katılan resimlerin sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
17. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.
18. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm resimleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen resimler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
19. Jüri üyeleri tarafından resimlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
• Resmin konu uygunluğu (Ahilik ve Ahi Evran temasını anlatma) – 20 puan
• Yaratıcılık ve özgünlük (Ahilik ve Ahi Evran temasının farklı ve özgün yorumlanması) – 20 puan
• Duygu ve düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü – 20 puan
• Kullanılan teknik (çizgiler, renkler ve uyum) – 20 puan
• Kompozisyon (resmin düzeni ve genel görünüşü) – 20 puan
20. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.
21. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya adreslerine gönderilecektir. Ödüller, eser sahibine, velisine veya eser sahibinin/velisinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
22. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.
23. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
24. Katılımcılar resimlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının resmini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
25. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
26. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
27. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
28. Yarışmaya gönderilen resimlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
29. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
30. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
31. Her türlü soru ve düşüncelerin [email protected] e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Masal/Öykü Yarışması Katılım Şartları
1. Yarışma, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.
3. Masal veya öykünün teması Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.
4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da lise ve dengi düzeyde öğrenim gören 15 ile 19 yaşları arasında tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
5. Masal veya öykünün dili Türkiye Türkçesi olmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metin dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede özgün, sade ve anlaşılır olmalı; masal veya öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
6. Katılımcılar sadece bir (1) masal veya öykü ile yarışmaya başvurabilir.
7. Masal veya öykünün matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.
8. Yarışmaya katılacak masal veya öykün kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği masal veya öykünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Masal veya öykünün kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
9. Masal veya öykü bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, normal sayfa genişliğinde dört (4) A4 sayfadan az, on (10) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir.
10. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışma başvurusu öğrenci velisinin bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. TDPV gerekli durumlarda öğrenci velisinin bilgisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
11. Masal veya öykü DOC veya PDF formatında sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
12. Masal veya öykü metninin üstünde yarışmacının adı veya kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır
13. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
14. Yarışmaya katılan masal veya öykü sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
15. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.
16. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm masal veya öyküleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen eserler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
17. Jüri üyeleri tarafından masal veya öykülerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
• Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 puan)
• Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 puan)
• İşlenen konuların inandırıcılığı ve/veya birbirleriyle çelişmezliği (10 puan)
• Akıcı bir dilin kullanılması (10 puan)
• Masal veya öyküde geçen olayları okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 puan)
• İçeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi (10 puan)
• Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 puan)
• Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 puan)
• İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10 puan)
• Masal veya öykünün isminin içeriği ile uyumu (10 puan)
18. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.
19. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya adreslerine gönderilecektir. Ödüller, eser sahibine, velisine veya eser sahibinin/velisinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
20. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.
21. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
22. Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
23. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
24. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
25. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
26. Yarışmaya gönderilen masal veya öykülerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
27. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
28. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
29. Her türlü soru ve düşüncelerin [email protected] e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Deneme Yarışması Katılım Şartları
1. Yarışma, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.
3. Denemenin konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.
4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da lise ve dengi düzeyde öğrenim gören 15 ile 19 yaşları arasında tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
5. Eserin dili Türkiye Türkçesi olmalı ve eser Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metin dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede olmalı, deneme türüne uygun olarak yazılmalıdır.
6. Katılımcılar en fazla bir (1) deneme ile yarışmaya başvurabilir.
7. Eserin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.
8. Yarışmaya katılacak deneme kesinlikle yardım alınmadan yazılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metnin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eserin kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
9. Deneme metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, normal sayfa genişliğinde iki (2) A4 sayfadan az, on (10) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir.
10. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışma başvurusu öğrenci velisinin bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. TDPV gerekli durumlarda öğrenci velisinin bilgisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
11. Deneme metni DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Dosya adında ve içeriğinde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır
12. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
13. Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
14. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.
15. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm denemeleri ön değerlendirmeye alacak ve konusu Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen eserler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
16. Jüri üyeleri tarafından denemelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
• Konuya uygun bir başlık bulabilme (5 puan)
• Etkili bir başlangıç yapabilme (10 puan)
• Metnin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (20 puan)
• Metindeki düşüncenin özgün ve yaratıcı olması (15 puan)
• Ana düşünceyi destekleyecek örnekler ve cümleler kullanabilme (10 puan)
• Anlaşılır bir anlatım düzeni ve anlam bütünlüğü oluşturabilme (10 puan)
• Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme ve anlaşılır cümleler kurabilme (10 puan)
• Dil bilgisi kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru uygulama (10 puan)
• Etkili bir sonuç yazabilme (10 puan)
17. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.
18. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya adreslerine gönderilecektir. Ödüller, eser sahibine, velisine veya eser sahibinin/velisinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
19. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.
20. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
21. Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
22. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
23. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
24. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
25. Yarışmaya gönderilen eserlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
26. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
27. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
28. Her türlü soru ve düşüncelerin [email protected] e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin