Lise Öğrencileri Arası Şiir Öykü Deneme Yarışması

Lise Yarışmalar
Lise Öğrencileri Yarışmaları

1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışmaları kapsamında Lise Öğrencileri Arası Şiir Öykü Deneme Yarışması başvurularınızı bekliyor.

Liseler Arası Şiir Yarışması

1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (Resmî ve Özel) okullarda öğrenim gören bütün
öğrenciler katılabilecektir.
2. Şiirlerin konusu ve şekli serbesttir.
3. Şiirde tür ve şekil sınırlaması yoktur.
4. Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu bir şiirle katılacak olup yarışmaya katılan
şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya
olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
5. Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 500 kelimeyi geçmeyecektir.
6. Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
7. Şiirlerin değerlendirilmesinde;
Temanın işlenişi : 20 p
Dil ve üslup : 20 p
Şiirin etkileyiciliği : 20 p
Şiirin ahengi : 20 p
İmgelerdeki özgünlük: 20 p
gibi ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.
8. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
9. Şiirler, Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
10. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
11. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
12. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
13. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

ÖDÜL:
Birincilik : 4.000 TL
İkincilik : 3.000 TL
Üçüncülük : 2.000 TL
Mansiyon : 1.000 TL

TAKVİM
1. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması için son katılım tarihi, 30
Ekim 2020 Cuma günüdür.
2. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, ortaokul, lise ve yetişkinler
kategorisinde yapılacak yarışmalar için son katılım tarihi, 30 Ekim 2020 Cuma günüdür.
3. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Yarışma sonuçları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasından 12 Kasım 2020 Perşembe günü, saat 17.00’de açıklanacaktır.
5. Ortaokullar, Liseler ve Yetişkinler Arası; Resim (Portre), Şiir, Deneme ve Öykü Yarışması
Ödülleri 16 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak törende verilecektir.
6. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması Ödülleri 20 Kasım 2020
Cuma günü yapılacak törende verilecektir.
7. Edebiyat Ödülleri, 20 Kasım 2020 Cuma günü yapılacak törende sahibini bulacaktır.

Liseler Arası Deneme Yarışması

1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (resmî ve özel) okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.
2. Denemenin konusu serbesttir.
3. Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya
katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
4. Denemeler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
5. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
6. Denemeler değerlendirilmesinde;
Konuya uygun bir başlık bulabilme (10 p), Etkili bir başlangıç yapabilme (10 p), Ana
düşünceyi destekleyecek örnekler cümleler kullanabilme (10 p), Anlaşılır bir anlatım
düzeni oluşturabilme (10 p), Anlaşılır cümleler kurabilme (10 p), Anlatılmak isteneni ifade
edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme (10 p), Paragraflar arası geçiş yapabilme (10p),
Dil bilgisi kurallarını uygulama (10 p), Noktalama işaretlerini doğru kullanma (10 p), Etkili
bir sonuç yazabilme (10 p) gibi ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında
(https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
9. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

ÖDÜL:
Birincilik : 4.000 TL
İkincilik : 3.000 TL
Üçüncülük : 2.000 TL
Mansiyon : 1.000 TL

TAKVİM
1. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması için son katılım tarihi, 30
Ekim 2020 Cuma günüdür.
2. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, ortaokul, lise ve yetişkinler
kategorisinde yapılacak yarışmalar için son katılım tarihi, 30 Ekim 2020 Cuma günüdür.
3. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Yarışma sonuçları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasından 12 Kasım 2020 Perşembe günü, saat 17.00’de açıklanacaktır.
5. Ortaokullar, Liseler ve Yetişkinler Arası; Resim (Portre), Şiir, Deneme ve Öykü Yarışması
Ödülleri 16 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak törende verilecektir.
6. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması Ödülleri 20 Kasım 2020
Cuma günü yapılacak törende verilecektir.
7. Edebiyat Ödülleri, 20 Kasım 2020 Cuma günü yapılacak törende sahibini bulacaktır.

Liseler Arası Öykü Yarışması

1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (resmî ve Özel) okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.
2. Öykülerin konusu serbesttir.
3. Her yarışmacı, yazmış olduğu bir öykü ile yarışmaya katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
4. Öyküler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır
aralığında yazılacak olup 2.500 kelimeyi geçmeyecektir.
5. Yarışmaya katılan esrin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
6. Öykülerin değerlendirilmesinde;
Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 p), Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 p), İşlenen
konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle çelişmezliği (10 p), Akıcı bir dilin kullanılması (10 p),
Öyküde geçen olayları okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 p), İçeriğin bir
bütün olarak sunulabilmesi (10 p), Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 p),
Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 p), Öykünün isminin öykünün içeriği ile uyumu (10 p),
İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10p) gibi esaslar göz önünde bulundurularaktır.
7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında
(https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
9. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

ÖDÜL:
Birincilik : 4.000 TL
İkincilik : 3.000 TL
Üçüncülük : 2.000 TL
Mansiyon : 1.000 TL

TAKVİM
1. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması için son katılım tarihi, 30
Ekim 2020 Cuma günüdür.
2. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, ortaokul, lise ve yetişkinler
kategorisinde yapılacak yarışmalar için son katılım tarihi, 30 Ekim 2020 Cuma günüdür.
3. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Yarışma sonuçları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasından 12 Kasım 2020 Perşembe günü, saat 17.00’de açıklanacaktır.
5. Ortaokullar, Liseler ve Yetişkinler Arası; Resim (Portre), Şiir, Deneme ve Öykü Yarışması
Ödülleri 16 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak törende verilecektir.
6. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması Ödülleri 20 Kasım 2020
Cuma günü yapılacak törende verilecektir.
7. Edebiyat Ödülleri, 20 Kasım 2020 Cuma günü yapılacak törende sahibini bulacaktır.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Lise Öğrencileri Arası Şiir Öykü Deneme Yarışması Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

9 + 10 =