Lise Öğrencileri arası Selim Demiren Fen Bilimleri Proje Yarışması

Proje Yarışması
Fen Bilimleri Proje Yarışması

ALKEV ÖZEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM DEMİREN FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Amacı
Öğrencilerin; kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, bilgiyi işlemelerine ve farklı disiplinler ile ilişki kurmalarına imkân sağlayarak onları temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanı” olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Konusu
Fizik, Kimya ve Biyoloji alanında bilimsel metotları kullanarak araştırma projeleri geliştirme

Hedef Kitle
İstanbul’da öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

Yarışma Şartları
1. Başvuru sistemine yüklenen projeler, her alan için oluşturulan akademik jüriler tarafından değerlendirilir.

2. Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık, Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir.

3. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yapılacak sergiye davet edilir.

4. Projeler, sergide jüriler tarafından proje sahibi öğrenciler ile yapılacak mülakat yoluyla değerlendirilir.
Proje sahibi öğrencilerden mülakat için sunum hazırlamaları beklenir. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

5. Projeler, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden doğmuş, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.

6. Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullandığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Katılım Şartları
1. Yarışmaya, İstanbul’da öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

3. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
Projede danışman olması zorunlu değildir.

4. Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

Başvuru Bitiş Tarihi 21 Şubat 2020
Yarışma Tarihi 25 Nisan 2020 (08:30 -15:00)
Ödül Töreni Tarihi 25 Nisan 2020 (15:30-16:00)
Ödül Töreni Yeri ALKEV Özel Fen Lisesi Zeynep Mercan Işıl Konferans Salonu
Başvuru Yeri ALKEV Özel Fen Lisesi
Başvuru Usulü Başvurular, http://projebilgi.alkev.k12.tr adresine yapılır.

ALKEV Özel Fen Lisesi 2.Fen Bilimleri Proje Yarışması ve Bilim Şenliği⠀