Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması

BulUşak Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi organizasyonuyla gerçekleştirilmesi planlanan bu projede, “BulUşak, Bir Fikir Bir İnovasyon” yarışması hayata geçirilerek, lise düzeyinde eğitim alan gençlerimizin gelecekte ilgili oldukları sektörlerde başarı olabilmeleri için merak, yenilikçi (inovatif) düşünme, ekip çalışması, sorumluluk, koordinasyon, uygulama becerisi ve proje kültürü yetkinlikleri kazandırılması amaçlanmıştır.
Ayrıca, bu çalışma ile gençlerin istihdama, endüstriye, ekonomiye ve sosyal uyuma katkısının artırılması için, toplumun tüm kesimlerinde yenilik kültürünün ve buna bağlı genç istihdamının öneminin anlaşılması ve tanıtımının iyi yapılması ile bir farkındalığın oluşturulması amaç edinilmiştir.

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YAYGINLAŞMASI
Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, eğitime ayrılan kaynakları daha verimli ve etkin kullanabilmesi için temel dayanak noktası eğitim sisteminin tüm süreçlerinin kaliteye dayalı hale getirilmesidir. Türkiye’nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak geliştirilecek stratejiler ve politikalar büyük önem kazanmaktadır. Bu projenin sürdürülebilirliği bağlamında “STK-Okul-İşletme İşbirliği Modeli” ekseninde her yıl yeni bir tema ile hedef öğrenci kitlesine “proje geliştirme, burs, staj ve istihdam desteği” gibi hususlarda katkı sunulacaktır. Bu bağlamda lise düzeyinde eğitim veren okullar,üniversite ve işletmeler arasında sektörel bazda işbirlikleri geliştirilerek, eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin kurulmasına yardımcı olunacaktır.

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ
Uşak’ta il, ilçe dahil lise düzeyinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan tüm öğrencilerimiz,

PROJE TAKVİMİ VE UYGULAMA ADIMLARI
1. Ön başvuru süreci 05 Kasım – 04 Ocak 2019
2. Ön değerlendirme sonrası takımlara rehberlik edilmesi ve geri bildirim verilmesi 04 Ocak 2019-27 Ocak 2019.
3. Proje eğitim faaliyetleri 03 Aralık 2018 – 03 Şubat 2019 (Bu kapsamda inovasyon ve ürün geliştirme ile ilgili takımlara yaygın eğitim faaliyeti düzenlenecektir; bunun için www.inovasvondanistihdama.ora adlı sitemizdeki “Projeye Katılım” linkinden başvuru alınmaktadır).
4. Projesini tamamlayan takımların proje sunum ve görsellerinin web sitesine yüklemesi 04 Mart 2019-07 Nisan 2019.
5. Finale kalan takımların duyurulması 20 Nisan 2019.
6. Proje Final Fuarı ve ödül töreni tarihi 30 Nisan 2019’dur.

Not 1: Bütün projeler, finaldeki fuarda sergilenecektir; bu bağlamda hiçbir çalışma ve başvuru elenmeyecektir.
Not 2: Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi proje uygulama takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PROJE YARIŞMASI BAŞLIKLARI
1. Robotik
2. İnovatif Endüstriyel Tasarım (Deri, Tekstil, Seramik vb. ya da daha farklı alanlarda yenilikçi ürünler)
3. Yazılım (Sanal gerçeklik, Mobil Uygulamalar, dijital oyunlar vb….)
4. Akıllı Nesneler (Elektronik ürünler ve buna bağlı internet bağlantısı bulunan akıllı cihazların tasarımı)
5. İnovatif Fikirler ve Çözümler (sosyal inovasyon, toplumsal ihtiyaçlar, çeşitli sorunlara sistematik çözüm önerileri vb.)
6. Matematik ve Fen Bilimleri Uygulamaları (Bu kategoride öncül tasarımlar, bilimsel kuramların somut uygulamaları vb. pratik uygulamaya dönük çalışmalar teşvik edilmektedir)

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI
> Uşak ilindeki liselerin 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında okuyan tüm öğrenciler yarışmaya katılabilir.
> Bir projede en fazla 4 öğrenci yer alabilir; takım çalışması teşvik edilmektedir.
> Her takımda bir veya birkaç danışman öğretmen bulunabilir.
> Başvurular http://projebul.usak.edu.tr ve www.inovasvondanistihdama.org web sitelerinde ilan edilen online formlar doldurularak yapılır.
> Daha önce başka bir yarışmada derece alıp ödüllendirilmiş bir proje bu yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
> Finale kalan her bir proje için Al boyutunda olacak şekilde poster hazırlanır (vinil brandaya baskı yapılabilir)
> Finale kalan ve uygulama yarışmasına katılan her bir projenin model ve/veya prototipi hazırlanmalıdır.
> Finale kalsın kalmasın tüm projeler proje kapanış fuarında tüm katılımcılara sergilenecektir.