Lise Öğrencileri arası Öykü Yazma Yarışması

Öykü Yazma Yarışması
Lise Öğrencileri arası Öykü Yazma Yarışması

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Türkiye geneli ortaöğretim öğrencileri arasında “Öykü Yazma Yarışması” düzenlenmektedir.

2020 yılında “Çevre – İnsan ve Geleneksel Yaşam” olarak konusu belirlenen yarışmanın amacı, gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.Şartnamenin Amacı: Bu şartname, Türkiye geneli ortaöğretim öğrencileri arasında Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Öykü Yazma Yarışması”nın yöntem ve kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2.Yarışmanın Amacı: Gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

3.Kapsam: Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

4.Hedefler: İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi; genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

5. Yarışmanın konusu: 2020 yılında “Çevre – İnsan ve Geleneksel Yaşam” olarak belirlenmiştir.

6. Kurullar:
Düzenleme Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşur.
Düzenleme Kurulu, yarışma kapsamında ortaöğretim kurumlarından gelen öykülerin teslim alınması, düzenlenmesi, seçici kurula gönderilmesi, dereceye girenlerin belirlenmesi, basın duyurusunun gerçekleştirilmesi ve ödül töreninin düzenlenmesiyle görevlidir.
Seçici Kurul: Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulur.
Seçici Kurul, düzenleme kurulundan gelen öykülerin puanlama değerlendirmelerinin yapılması ile görevlidir.

7.Yarışmaya Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi: Okul adına yarışacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda okullarda yapılacak ön eleme ile seçilir. Yarışmanın ön eleme aşamasında her okul bir öykü seçip Üniversiteye gönderir.
Öyküler, öğrenciler tarafından doldurulan ekli (Ek-1) başvuru formuyla üniversiteye gönderilir. Bu gönderimlerde kargo ücreti Üniversiteye aittir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır.“RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

8.Yarışmanın Takvimi:
1 Okullardaki tüm öğrencilerin ‘Öykü Yazma’’ ve ‘’Yarışma Kuralları’’ hakkında bilgilendirilmesi… Bitiş: 31.01.2020
2 Okulları temsil edecek eserlerin Kapadokya Üniversitesine teslimi Bitiş: 30.03.2020
3 Eserlerin düzenlenerek Seçici Kurul Üyelerine teslimi Bitiş: 13.04.2020
4 Seçici Kurul Üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirlenmesi – Basın Duyurusu Bitiş: 22.05.2020
5 Düzenleme Kurulunun Organizasyonu ile Ödül Töreni 05.06.2020

9.Yarışmada Uyulacak Kurallar: Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

10.Değerlendirme: Seçici Kurul üyeleri teslim aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir.
Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye
girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan
üzerinden puanlanacaktır.

11.Yarışma Ödülleri: Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine
kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Birinciye 1.500, ikinciye 1.000, üçüncüye 500 TL karşılığı kitap vb. hediye çeki verilecektir.

12. Diğer Hususlar:
• Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Kapadokya Üniversitesi temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Kapadokya Üniversitesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

• Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır.

• Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Kapadokya Üniversitesince saklanacaktır.

• Ödül törenine davet edilen öğrenci ve ailelerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine
aittir. Törene katılmak üzere davet edilen öğrencilerin, ekli (Ek-2) veli onay belgesinin imzalı halini eserle birlikte Kapadokya Üniversitesine önceden ulaştırmaları gerekmektedir.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi,
Kapadokya Üniversitesine aittir.

• İletişim için 0384 353 50 09 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayın.

EK-2 Veli Onay Belgesi için tıklayın.