Lise Öğrencileri Arası Öğrencinin Gözünden Öğretmen Fotoğraf Yarışması

“HÜDAYİ BAŞ” ANISINA LİSELER ARASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KURUM / KURULUŞ
MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YARIŞMANIN KONUSU Katılımcılar “ Öğrencinin Gözünden Öğretmen ‘’
kavramını yansıtan fotoğrafları ile yarışmaya katılacaklardır.

YARIŞMANIN TEMEL
AMACI
Öğrencilerin empati yaparak, hayata öğretmen gözüyle bakmalarını sağlamak,
daha önce hizmet vermiş öğretmenimizi anmak, sanatla bağlantı kurmalarını,
estetik bakış açılarını geliştirmelerini sağlamak.

YARIŞMANIN DAYANAĞI
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği Madde 11 gereğince

TÜRÜ Fotoğraf

HEDEF KİTLE Milas İlçesi genelindeki Resmi-Özel Liselerdeki Öğrenciler

YARIŞMA TAKVİMİ
a) İlan Tarihi:
21 Ekim 2021
b) Son Katılım Tarihi: 12 Kasım 2021
c) Seçici Kurul Değerlendirmesi: 16 Kasım 2021
d) Sonuç Bildirim ve Ödül Töreni: 24 Kasım 2021

KATILIM ŞARTLARI
Milas İlçesi genelindeki Resmi-Özel Ortaöğretim Kurumlarının Hazırlık, 9.
Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf ve 12. Sınıf Öğrencisi olmak.

YARIŞMAYA KATILIM
KURALLARI

– Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir.

– Yarışmaya her öğrenci en fazla 3(üç), adet sayısal renkli veya siyahbeyaz fotoğrafla katılabilir.

– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

– Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen
bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin
eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

– Panoramik fotoğraflar yarışmaya kabul edilecektir.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu
kabul, beyan ve garanti eder.

– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI
çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutu
1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi geçmemelidir.

– Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar yarışma sonrası eser
sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle
istenecektir.

– Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır.

Yarışma şartnamesi ve katılım formları https://milas.meb.gov.tr
adresinden indirilebilecektir.