Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

ERZURUM PALANDÖKEN NEVZAT KARABAĞ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL/RESMİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAZIRLIK-9-10-11 VE 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLER ARASI TÜRKİYE GENELİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI PROJE YÖNERGESİ

PROJENİN ADI
Milli Eğitim Bakanlığı Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumları Öğrencileri Arası Kompozisyon
Yarışması

PROJENİN KONUSU
Kurtuluş Mücadelesine Giden Yolda Erzurum Kongresinin Önemi.

PROJENİN TÜRÜ
Kompozisyon yarışması.

PROJENİN AMACI
Erzurum kongresinin 100. yılını tamamlaması sebebiyle kurtuluş yolunda Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıcına giden yolun ana esas prensiplerinin belirlendiği, milli iradenin hakim kılındığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayacak kurtuluş meşalesinin yakıldığı, kahraman Dadaşları’nda bütün varlıklarıyla bu
mücadeleye katkı sundukları bir günün arefesinde Erzurum Kongresinin öneminin öğrencilere bir kompozisyon yarışması ile benimsetilmesi ve genç nesillere milli mücadelede gidilen yolda elde edilen ruhun aşılanarak bilgi düzeylerinin artırılmasını sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Kongrenin 100.yıl dönümünde Erzurum Kongre Binasında sergilenerek milli mücadele bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılmasını sağlamak
amacıyla düzenlenmiştir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki Hazırlık-9-10-11 ve 12’nci sınıf( lise) öğrencileri.

KATILIM KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki Hazırlık-9-10-11 ve 12’nci sınıf( lise) öğrencileri katılabilir.

PROJENİN KOŞULLARI
1.Her katılımcı en fazla 1 (bir ) adet kompozisyon ile katılabilir.

2.Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

3.Eserlerin ön yüzünde katılımcının ismi ve imzası bulunmamalıdır. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, okulu, telefonu ve adresi açık şekilde yazılacaktır.

5.Kompozisyon çıktısı veya el yazısı yazılmış kâğıdı katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde zarflanır.

6.Katılımcı,projeye gönderdiği kompozisyonun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

7.Milli Eğitim Temel ilkelerine ve genel ahlak kurallarına uymayan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

8.Her okul en fazla bir(1)eserle projeye katılabilir.

9.Eserlerin daha önce herhangi bir projeye katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

10.Zarfın üzerinde “NEVZAT KARABAĞ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ARASI
KOMPOZİSYON YARIŞMASI” ibaresi yer alacaktır.

11.Belirtilen tarihten sonra okulumuza ulaşan eserler dikkate alınmayacaktır.

12.Uygun görülen eserler eser sahibinin izniyle Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi tarafından Erzurum Kongre Binasında sergilenecektir. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.

13.Projeye katılan tüm öğrenciler, bu yönerge hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

PROJENİN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:
VASİP ELBİL(Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü)
Prof .Dr.Halit DURSUNOĞLU(KKEğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Yard.Doç.Dr.Mevlüt YÜKSEL(Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)
Alparslan AYDIN(Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Sinan GÜLAKAR(Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Işıl AKTEPE(Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Akın YAYIK ( Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni)
Zeki BİNGÖL (Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni)

PROJENİN BAŞVURULAR

1 Başvuru için kurum ve adresi
Palandöken Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi
Müdürlüğü/ERZURUM
2 Eserlerin Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğüne Ulaştırılması.
25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
3 Eserlerin Değerlendirilmesi 26-28/02/2019 tarihleri arasında.
4 Sonuçların Açıklanması 01/04/2019 Cuma günü
5 Ödül Töreni ve Sergi 12 Mart Erzurum’un Kurtuluşu
6 Her türlü bilgi için atayalp25@gmail.com

PROJENİN ÖDÜLÜ
BİRİNCİYE 1000 TL

BELGE VE HEDIYELER
Projede dereceye giren öğrenciye başarı belgesi ve sürpriz hediyeler verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIMCILAR
Dereceye giren öğrencinin ödülleri ilgili öğrenci ve velisi veya danışman öğretmeniyle
birlikte ödül törenine katılmaları haline yol masrafları kendileri tarafından karşılanmak
kaydıyla, okulumuz pansiyonunda veya ilimizdeki misafirhanelerde masrafları okulumuz
tarafından karşılanacak şekilde ağırlanacaklardır. Bunun mümkün olmaması halinde
öğrencinin velisi veya danışman öğretmeninin vereceği hesap numarasına Nevzat Karabağ
Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından öğrencinin ödülü yatırılacaktır.
Bu Yönergeyi Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü yürütür.