Lise Öğrencileri arası Kompozisyon ve Ürün Geliştirme Yarışması

Genç Memur-Sen tarafından iki kategoriden oluşan “ Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi” kapsamında Türkiye geneli ortaöğretim kurumlarmda projeye katılmaya gönüllü, ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere yönelik kültür ve edebiyat kategorisinde; okuma programı ve sonrasında ödüllü kompozisyon yarışması, bilim ve teknoloji kategorisinde; belirlenen alanlarda araştırmaya dayalı ürün geliştirme yarışması düzenlemektedir.

Projenin Konusu

Orta öğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak hazırlanan Bir Bilenle Bilge Nesil projesi Kültür ve Edebiyat kategorisi, Bilim ve teknoloji kategorisi adında iki kategoriden oluşmaktadır.

Kültür ve Edebiyat kategorisinde yapılacak çalışmaların konusu:
a) Yönerge eki EK-l’de yer alan kitaplardan 4 tanesi il proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenerek Eğitim-Bir-Sen şubeleri tarafından yerel imkânlar kullanılarak temin edilir; il ve ilçe merkezlerin de belirlenecek olan orta öğretim seviyesindeki öğrencilere proje kapsamında danışman öğretmenler aracılığı ile okutulur.
b) Bir eğitim-öğretim yılında birinci dönem 2 kitap, ikinci dönem 2 kitap; toplamda 4 kitap okutulur.
c) Proje koordinasyon kurulunca okunacak 4 kitap belirlenirken önceki yıllarda kitapların okutulmamış olması gerekir.
d) Gerçekleşecek kitap okuma süreci sonunda öğrencilerin okudukları eserle ilgili kompozisyon yazmaları sağlanır.
e) Kompozisyonlar kompozisyon değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip, her eserle ilgili en iyi kompozisyonu yazanlar arasından ilk üç dereceye girmeye hak kazanan orta öğretim öğrencisine il merkezinde düzenlenecek salon programında uygun görülecek olan hediyeler takdim edilir.

Bilim ve teknoloji kategorisinde yapılacak çalışmaların konusu:
a) Danışman öğretmen ve öğrenciler tarafından yönerge eki EK-4 ‘de bulunan alanlardan bir tanesi belirlenerek ortaöğretim kademesinde projeye dahil olan öğrenci grubu ile çalışılır. Bu gruba proje ekibi denir.
b) Her danışman öğretmen en fazla 5 ortaöğretim öğrencisinden oluşan bir grup ile çalışma yürütür.
c) Bir eğitim-öğretim yılında ilgili dönem süresince her proje ekibi danışman öğretmen rehberliğinde EK- 4’ ‘teki alanlardan 1 alan belirleyip bu alanla ilgili 1 ürün ortaya çıkartır.
d) Ortaya çıkartılan ürünler bilim ve teknoloji kategorisi yarışma jürisi tarafından EK-5’ deki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilip, il genelinde en yüksek puanı alan ilk 3 ürün ödüllendirilir.
e) Bu kategoride katılım sağlayan öğrenci gruplarının ürünleri yılsonu buluşmasının gerçekleştirildiği salonda sergilenir.

Detay ve Ekler için Tıklayınız