Lise Öğrencileri Arası İstanbul Temalı Hikaye Yarışması

Hikaye Yarışması
Lise Öğrencileri Arası İstanbul Temalı Hikaye Yarışması

İstanbul’u Okuyorum projemiz kültürel çalışmalara katkı sunmak amacıyla hikâye yarışması düzenliyor. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde vurgulanan” öğrencilerimizin nitelikli okuryazarlık becerisini ön plana çıkarmak ve geliştirmek” amacıyla düzenlenen yarışmanın teması “İstanbul” olarak belirlendi.

İstanbul temalı hikâye yarışması “Öğrencilerimizin yaşadıkları şehri kendi evleri olarak görmelerini sağlamak, İstanbul’u okuyan kültürünü bilir, kültürünün insanı olur şuurunu yerleştirmek, İstanbul’da yaşamanın kültürel bir ayrıcalık olduğu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hareket eden İstanbul’u Okuyorum Projemizin faaliyetlerinden biridir. Öğrencilerimizin eserleri arasından seçilen hikâyeler daha sonra elektronik kitaba dönüştürülecek.

 

İSTANBUL İL MİLLÎ MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL’U OKUYORUM PROJESİ KAPSAMINDA İSTANBUL TEMALI HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Bölüm-1 YARIŞMANIN AMACI

 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamında Dünya Öykü Günü münasebetiyle İstanbul temalı kısa öykü yarışması düzenlenecektir.

 

BÖLÜM-2 YARIŞMANIN KONUSU

 

Kısa Öykü Yarışması’nın teması İstanbul olarak belirlenmiştir.

 

BÖLÜM-3 KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda öğrenim gören ortaöğretim(lise) öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.

 

BÖLÜM-4 YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Katılım Tarihi ve Değerlendirme Süreci:

 • Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi. (22 Şubat 2021)
 • Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndermesi. (26 Şubat 2021)
 • İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İlçe Yarışma Komisyonları tarafından birinci olan eseri belirlenmesi ve belirlenen eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. ( 3 Mart 2021)

(İlçe birincisi olan eserlerin evimkutuphanem@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.)

 • İl Millî Eğitim Müdürlüğünün il genelinde dereceye giren ilk üç eserin belirlemesi. (9 Mart 2021)
 • Tüm eserlerin dijital kitap haline dönüştürülmesi ve yayımlanması( 26 Mart 2021)

 

BÖLÜM-5 ÖDÜLLER

Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller:

 • Dereceye giren eserler(1. 2. Ve 3. olanlar) kitap seti ile ödüllendirilecektir.
 • Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Müdürlüğümüz tarafından ayrıca bildirilecektir.

 

BÖLÜM-6 YAPILACAK İŞLEMLER

Okul/Kurumlar;

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Başvuru yapan kişilerin başvuruya esas belgeleri incelenerek belirlenen takvim süresinde başvuru şartlarına uygun olarak hazırlanmış eserleri ve başvuru formunu ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri;

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda okul/kurum müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Okul/kurumlardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Komisyon tarafından belirlenen birinci eser, il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
 • Birinci seçilen eser evimkutuphanem@gmail.com adresine ilgili ekler de dâhil edilerek gönderilmelidir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
 • İlçelerden gelen eserler il millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • İlçe birincisi olan eserler dijital kitap olarak hazırlanacaktır.

 

BÖLÜM-7 İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

 

 • Okullarda; okul müdürleri tarafından görevlendirilecek müdür yardımcısı başkanlığında 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeninden oluşan 3 kişilik komisyon oluşturacaklardır.
 • İlçe milli eğitim müdürlüklerinde İstanbul’u Okuyorum Projesi’nden sorumlu şube müdürü başkanlığında 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeninden oluşan 3 kişilik komisyon oluşturacaklardır.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İstanbul’u Okuyorum Proje ekip üyelerinden oluşan komisyon oluşturulacaktır.
 • Okullarda ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri  Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.
 • Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.