Lise Öğrencileri arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları

İnsansız Hava Araçları
Lise Öğrencileri arası İnsansız Hava Araçları Yarışları

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması
etkinliğinin hedefi, İHA konusundaki farkındalığı yaygınlaştırmak, bu alandaki
teknolojik gelişmeleri izlemek, bu gelişmelere katkı sağlamak ve aynı zamanda
katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmaktır.

İHA’lar bir başlangıç noktasından bir bitiş noktasına kadar uzaktan kontrollü veya
otonom olarak gidebilen ve bu gidiş sürecinde verilen birtakım görevleri yerine getiren
insansız hava araçlarıdır. İnsansız hava araçları, genel olarak döner kanatlı ve sabit
kanatlı olarak ikiye ayrılır ve bu şekilde adlandırılır. Bu araçların tasarımı, üretimi ve
kontrolü amatör olarak yapılabildiği gibi profesyonel olarak da yapılabilir. İHA’lar çok
hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş ve pek çok etkinliğin ve günlük yaşantımızın sıradan
bir parçası haline gelmiştir.

Yarışlar, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından
düzenlenmektedir. Teknik kuralların uygulanması ve denetimi Danışma ve
Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülmektedir. TÜBİTAK tarafından düzenlenen
etkinliğe ulusal düzeyde lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
Öğrencilerin yarışma için bir takım oluşturması gereklidir. Her takımın bir Danışman
Öğretmeni ve Sorumlu Öğretmeni olması zorunludur.

Yarışmada öğrenciler, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından saptanmış
özellikleri taşıyan sabit veya döner kanatlı İHA’ları geliştirirler, araçlarının belirlenen
görevlerdeki uçuş, manevra kabiliyeti, otonom uçuş, taşıma ve istenen bölgeye
bırakma gibi becerilerini gösterirler. Tüm bu süreçler, yarışma takvimi süresince
değerlendirilir.

TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuruları 21 Ocak 2020 – 15 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. TEKNOFEST Gaziantep kapsamında gerçekleşecek yarışlar, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanında üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecektir.

Lise öğrencilerimizin heyecanla beklediği TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması başvuruları başladı. TEKNOFEST kapsamında 16 – 20 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek bu yarışmamızda ilk defa lise öğrencilerimiz birbirleri ile yarışacaklar. Ülkemiz genelinde İHA konusunda farkındalığın artırılması ve İHA üzerine yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasının amaçlandığı İnsansız Hava Araçları Yarışmaları TÜBİTAK tarafından 2016 yılından bu yana her yıl gerçekleştiriliyor.

Sabit ve döner kanat kategorilerinde yapılacak yarışmalara başvurular ve raporlar ihaliseler.tubitak.gov.tr adresinde yayınlanacak çevrimiçi sistem üzerinden kabul edilecek. Başvuru sürecinde muvafakatnamelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor. E-posta ve posta yoluyla yapılan başvuruların dikkate alınamayacağını; Etkinlik Kuralları’nda belirtilen son tarihe kadar e-imzaların tamamlanmasının ve ilgili belgelerin sisteme yüklenmesinin takımlarımızın sorumluluğunda olduğunu hatırlatırız.

Lise takımları; danışman öğretmen, sorumlu öğretmen, takım kaptanı, 7 üye ile
toplamda en fazla 10 kişiden oluşur. Takım üyelerinden biri pilot olarak
görevlendirilebilir.

Gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında 6.000 TL İHA Geliştirme Desteği ve 4.000 TL Katılım Desteği sağlanacak. Yarışma sonunda kategorilerinde birinci olan takımlara 20.000 TL, ikinci olan takımlara 15.000 TL, üçüncü olan takımlara 10.000 TL, her iki kategoride 5.000 TL mansiyon ödülü verilecek. Ayrıca her iki kategoride birinci olan takımlara Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ayrı ayrı 6.000 TL ödül verilecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için ihaliseler.tubitak.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kayıt için son tarih: 23 Mart 2020 / Saat: 17.30