Lise Öğrencileri Arası İngilizce Sunum Yarışması

Lise Kategorisinde Öğrenciler Arası İngilizce Sunum Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU
Savaşın Mağdur Çocukları (Aggrieved Children of the War)

YARIŞMANIN AMACI
Lise öğrencileri arasında İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek, topluluk karşısında kendini yabancı dilde ifade edebilme ve bu alanda özgüven kazanma konularında öğrencilerimize destek olmak.

HEDEF KİTLE
İstanbul genelindeki özel ve resmi liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 Cuma günüdür.
Yarışma sonuçları 11 Mart 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek sunumlar sonucunda ilan edilecektir.
Ödül töreni 11 Mart 2020 Çarşamba günü Birikim Okulları’nda yapılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya İstanbul genelindeki özel ve resmi liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir.

YARIŞMA ŞARTLARI
-Hazırlanacak sunumların Power Point dosyası CD, DVD ya da Flashbellek şeklinde en geç 28 Şubat 2020 Cuma günü Birikim Okulları Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştırılmalıdır.

-Başvuru sayısının 20’den fazla olması durumunda ilk 20 başvuru değerlendirmeye alınacaktır.

-Uygulama sınırlaması yoktur. Sunumlar Power Point, Emaze, Prezi gibi platformlar kullanılarak hazırlanabilir. Ancak Milli Eğitim temel kanununa ve genel ahlak ilkelerine uymayan sunumlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yarışmacılar en fazla bir sunumla yarışmaya katılabilirler.

-Sunumların süresi en fazla 5 dakika olabilir.

-Daha önce ulusal ya da uluslar arası yarışmalarda ödül almış sunumlar yarışmaya katılamaz.

-Yarışmacılar okullarının isimlerini, logosunu gösteremez, okullarının tanıtımını yapamazlar.

-Sunumlarda kullanılan müziklerin ya da görsellerin telif hakkı sahipleri sunumun sonunda belirtilecektir.

-Şartnamede ayrıca belirtilmeyen hususlarda son karar verme yetkisi Yarışma Yönetimi (Birikim Okulları Genel Müdürlüğü) ne aittir.

-Yarışmaya katılmak amacıyla gönderilen sunum kopyaları ve basılı malzemeler iade edilmeyecektir.

-Yarışma Yönetimi (Birikim Okulları Genel Müdürlüğü) yarışmaya başvuran sunumları ticari amacı olmayan gösterimlerde öğrenci velisinden alınan muvafakatname ile birlikte kamuya yayınlayabilir.

Teslim edilecek belgeler
1-Başvuru belgesi
2-Öğrenci belgesi (e-okuldan alınan öğrenci belgeleri okul müdürü tarafından imzalanmış olmalıdır.)
3-Sunumun 2 adet CD, DVD veya Flashbellek kopyası (üzerinde sunumun, öğrencinin ve okulunun adı yazılmalıdır.)
4-Sunum metninin özeti (CD, DVD ya da Flashbellek’e kayıtlı ve çıktı olarak)
5-Öğrencinin ve Rehber öğretmenin özgeçmişi, fotoğrafı (CD, DVD ya da Flashbellek’e kayıtlı ve çıktı olarak)

SEÇİCİ KURUL -Ön eleme Birikim Okulları tarafından yapılacaktır. Başvuruda teslim edilecek belgelerde eksiklik olan, sunumları aranan teknik şartlara uygun olmayan, yarışma şartnamesine uygun olmayan ve Milli Eğitim temel kanununa ve genel ahlak ilkelerine uymayan sunumlar ön elemede elenecektir.
-Ön elemeden geçen sunumlar yarışma jürisi tarafından öğrenci performansları sonunda değerlendirilecek ve dereceler belirlenecektir.

Yarışma Jürisi:
Cambridge University Press’den bir temsilci
Pearson Eğitim Çözümleri A.Ş.’den bir temsilci
UES’den bir temsilci
Olgu Karadağ (Birikim Okulları Eğitim Müdür Yardımcısı)
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun göreceği bir kişi

ÖDÜLLER
1’inciye 750 TL ve Plaket Ödülü
2’nciye 500 TL ve Plaket Ödülü
3’üncüye 250 TL ve Plaket Ödülü

İLETİŞİM BİLGİLERİ Teslim edilecek belgeler için adres:
Birikim Okulları Liseler Arası İngilizce Sunum Yarışması
Birikim Okulları Genel Müdürlüğü
Güneşli Merkez Mah. Üsküp Cad. No: 111 Bağcılar / İSTANBUL
Tel : 0212 550 37 44
Faks : 0212 550 37 33
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edilebileceği web adresi:
www.birikim.k12.tr

 

BİRİKİM OKULLARI 3. İNGİLİZCE SUNUM YARIŞMASI BAŞVURU BELGESİ
BAŞVURUSU YAPILAN SUNUMUN
ADI:
HAZIRLANMA TARİHİ:
SÜRESİ:
TEMASI:

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:
DOĞUM YERİ – TARİHİ:
OKULU:
EV ADRESİ:
EV TELEFONU:
CEP TELEFONU:
VELİ CEP TELEFONU:
EMAIL:

Birikim Okulları tarafından düzenlenen Liseler Arası İngilizce Sunum Yarışmasına katılmak istiyorum. Yarışma şartnamesinde belirtilen hususları kabul ediyorum.

Tarih:
İsim:
İmza: