Lise Öğrencileri Arası İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

İklim Değişikliği
Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nın yeni dönemine ilişkin çağrı metni ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Çağrının amacı, ülkemizde lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin iklim değişikliği
hakkında farkındalıklarını artırmak, ülkemizdeki doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde
kullanılması konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bu konu hakkında toplum bilincini oluşturmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler üretmelerini
sağlamaktır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Çevre, Ekonomik Sektörler, Hava ve İklim, Su Araştırmaları, Sürdürülebilirlik
ve Refah ile Toplumsal Farkındalık olmak üzere altı ana alanda düzenlenir.

Başvuru Koşulları
1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci
tarafından hazırlanır.

3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4 Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.

5 Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

6 Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir.
Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz.
Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya
başvurusunun yapılması gerekir.

7 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

9 Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket,
görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi
gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

10 Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından
değerlendirilecek olup, proje içeriğinin alt alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili
olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve alt alan seçimlerinde başvuru
süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

Yarışma; Çevre, Ekonomik Sektörler, Hava ve İklim, Su Araştırmaları, Sürdürülebilirlik
ve Refah ile Toplumsal Farkındalık olmak üzere altı ana alanda düzenlenir. Yarışmaya
başvuruda bulunulacak projelerin ana alanların altında yer alan Şekil 1’ deki alt
alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir.

2023 yılı Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Proje
Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 7 Kasım 2022
tarihinde başlar, 2 Ocak 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular,
https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır.

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Çağrı Duyurusu için:

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi için: