Lise Öğrencileri arası Güneşin Doğuşu Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Lise Öğrencileri Fotoğraf Yarışması

Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi / özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik fotoğraf sanatına ilgiyi artırmak amacıyla Güneşin Doğuşu konulu “Fotoğraf Yarışması” düzenlemektedir.

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKÎ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
GÜNEŞİN DOĞUŞU FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

KONU:
“Güneşin Doğuşu” teması ile güneşin doğuşu sırasında fotoğraf çekimleri yapılacaktır.

AMAÇ:
Yarışmanın amacı, kültür sanat etkinlikleri kapsamında doğudan batıya farklı şehirlerde güneşin doğuşu fotoğrafları ile doğal ve kültürel güzelliklerin belgelenmesi ve tanıtılması ayrıca fotoğraf sanatına ilgiyi artırmak ve öğrenci fotoğraf sanatçılarını desteklemektir.

KAPSAM:
2019/2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm liselerde ve özel liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ:
Başvuru ekte yer alan formun doldurularak ve katılım formundaki rumuzla aynı isimdeki dijital fotoğraf dosyasının aydindoganaiml@hotmail.com adresine gönderilmesi ile gerçekleşir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Türkiye genelindeki tüm lise ve özel lise öğrencileri bu yarışmaya katılabileceklerdir.

3. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf ile katılabilir.

4. Fotoğraflar güneşin doğuşu sırasında çekilerek 300 dpi çözünürlükte uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı en fazla 70 cm’yi geçmeyecek şekilde JPG formatmda katılım formundaki rumuz ile aynı adla kaydedilmelidir.

5. Daha önce ya da bu yarışma iîe eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz.

6. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

7. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

8. Fotoğrafların dosya adları mutlaka RUMUZ adı olmalı ve aynı RUMUZ, Katılım Formunda yer almalıdır. Katılımcının ismi, soy ismi ve imzası fotoğrafın üstünde bulunmamalı yada dosya adında yer almamalıdır.

9. Katılım Formunda; Katılımcının Rumuzu, Adı Soyadı, Okulu, Açık Adresi, İletişim Bilgileri, Danışman Öğretmenin Adı Soyadı ve Telefon Numarası ve e-posta adresinin yazılı olduğu bilgiler yer almalıdır.

10. Yarışma sekretaryası, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını isteyebilir. Yarışmacı hiçbir şekilde müdahale edilmemiş asıl dosyalarını yarışma sekretaryasına gönderilebilecek şekilde hazır bulundurmalıdır.

DEĞERLENDİRME vc SEÇİCİ KURUL:
Fotoğraflar 17.04.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar aydindoganaiml@hotmail.com m adresine e- posta yoluyla gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Güneşin Doğuşu Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü eserler ile mansiyon ve sergileme eserleri seçilecektir.

ÖDÜLLER:
Ödül töreni, MAYIS 2020 tarihinde Güneşin Doğuşu Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulunun
uygun gördüğü yerde yapılacaktır.
Birincilik ödülü :2000 TL/Plaket
İkincilik ödülü ; 1500 TL/Plaket
Üçüncülük ödülü : 1000 TL/Plaket

Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine;
Birincinin Danışman Öğretmenine : 500 TL/Plaket
İkincinin Danışman Öğretmenine :Plaket
Üçüncünün Danışman Öğretmenine :Plaket

Başvuru 02 Mart 2020/ 17 Nisan 2020

ADRES:
Bahçelievler Aydın Doğan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Mehtap Sok. No:36 34180/ Bahçelievler – İSTANBUL Tel: 0 (212) 641 22 71

GÜNEŞİN DOĞUŞU FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM FORMU
RUMUZ :
ÖĞRENCİNİN
ADİ: SOYADI:
OKULUNUN ADİ : İL ve İLÇESİ:
Tel: e-posta:
DANIŞMAN ÖĞRETMENİN
ADİ: SOYADI:
Tel: e-posta:

 

 

Güneşin Doğuşu Fotoğraf Yarışması şartnamesini okudum ve tüm şartlarım kabul ediyorum. Bu form tarafımdan doldurulmuş olup tüm bilgiler doğrudur.

Ad Soyad:
İmza