Lise Öğrencileri Arası Gönül Coğrafyası Okumaları Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Gönül Coğrafyası Okumaları Yarışması
“GÖNÜL COĞRAFYASI OKUMALARI” PROJE ŞARTNAMESİ

1) PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI

GÖNÜL COĞRAFYASI OKUMALARI PROJESİ çerçevesinde Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm ortaöğretim (9.,10.,11.,12. Sınıf) öğrencilerimize yönelik “yarışma” projesi.

2) PROJENİN AMACI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Kocaeli genelinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin, ecdadımızın yaşadığı farklı coğrafyaların tanıması, tarihimizde yaşanan olaylar hakkında bilinç kazanması amaçlanmaktadır.

3) GENEL KATILIM KOŞULLARI

3.1. Yarışmaya, seçme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ve onların birinci derece yakınları dışında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi-özel ortaöğretim (9. ,10. ,11. ,12. Sınıf) öğrencileri katılabilir.
3.2. Okullarda okuma grupları oluşturulacaktır.
3.3. Her grup en fazla 15, en az 10 öğrenciden oluşmalıdır.
3.4. Proje kapsamında ortaöğretim öğrencileri Yılmaz Gürbüz’e ait “Balkan Acısı” ve Sâmiha Ayverdi’ye ait “Ah Tuna Vah Tuna” kitaplarını okuyacaktır.
3.5. Okunacak eserler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuran okullara teslim edilecektir.
3.6. Okuma gruplarına okul yönetimlerince bir rehber öğretmen görevlendirilecektir.
3.7. 1 Öğretmen en fazla 2 gruba rehberlik yapabilecektir.
3.8. Her okul en fazla 4 grup ile katılabilir.
3.9. Yarışmaya, kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilerin dışında da katılım yapılabilir. Kitap okuma projesine katılmayan öğrencilerin yarışmada derece alması halinde okuma grubunu organize eden danışman öğretmen ile ilişkilendirilecektir.
3.10. Katılımcı, yarışma başvurusundaki bilgilerin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
3.11. Yarışmaya giren tüm öğrenciler, yarışma koşullarını ve komisyon kararlarını istisnasız kabul etmiş sayılır.
3.12. Kitaplar geri toplanmayıp öğrencilerde kalacaktır.
3.13. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.
3.14. Başvuran her okul en az bir kategoriden eser ile yarışmaya katılmak zorundadır.
4. YARIŞMA BAŞVURU ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
4.1. Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (http://www.kocaeli.bel.tr/) adresinden yapılacaktır.
4.2. Her bir başvuru kaydı tamamlandığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuruyu yapan rehber öğretmene sms yollanacaktır.
4.3. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru süresi içerisinde yazılan öykü, deneme ve ya şiir rehber öğretmenler tarafından okul yönetimine teslim edilecektir.
4.4. Okul yönetimi en az biri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere 3 kişiden oluşan bir komisyon ile eserleri inceleyecek ve her kategoriden ilk 3 eseri belirleyip ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
4.5. İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulmuş kurul öğrenciler tarafından yazılan eserlerin ön değerlendirmesini yaparak her kategoride en iyi ilk 5 eseri belirleyecektir.
4.6. İlçe milli eğitim müdürlüklerince her kategoride değerlendirilmesi yapılan ilk 5 eser Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alınarak değerlendirme kuruluna teslim edilecektir.

5) ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

5.1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır.
5.2. Beyaz çizgisiz A4 dosya kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.
5.3. El yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.
5.4. Yazılan eserler en fazla 2 sayfa olacaktır.
5.5. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
5.6. Her eser, eseri yazan öğrencinin bilgilerini (ad – soyad, sınıf, okul, iletişim ve rehber öğretmen) içeren bilgi notu ile teslim edilecektir.

6) OKUNACAK KİTAPLAR LİSTESİ

Kitaplar yarışmanın sonunda öğrencilere ait olacaktır.

6.1. ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİERİ YARIŞMA KİTAPLARI LİSTESİ

Sıra
No Kitabın Adı Yazarın Adı Yayınevi
1 Balkan Acısı Yılmaz Gürbüz Ötüken
2 Ah Tuna Vah Tuna Sâmiha Ayverdi Kubbealtı

7) ÖDÜLLER
7.1. HER KATEGORİDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE:

Yarışma BİRİNCİSİ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 1000 TL hediye çeki
Yarışma İKİNCİSİ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 750 TL hediye çeki
Yarışma ÜÇÜNCÜSÜ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 500 TL hediye çeki
Yarışma DÖRDÜNCÜSÜ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 250 TL hediye çeki
Yarışma BEŞİNCİSİ : Seyahat (Balkan Ülkeleri)

Yarışma mansiyon ödülleri: 250 TL hediye çeki
(6. ve 10. Arası tüm öğrencilere verilecektir.)
7.2. HER KATEGORİDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN REHBER ÖĞRETMENİNE:

Yarışma BİRİNCİSİ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 1000 TL hediye çeki
Yarışma İKİNCİSİ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 750 TL hediye çeki
Yarışma ÜÇÜNCÜSÜ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 500 TL hediye çeki
Yarışma DÖRDÜNCÜSÜ : Seyahat (Balkan Ülkeleri) + 250 TL hediye çeki
Yarışma BEŞİNCİSİ : Seyahat (Balkan Ülkeleri)

8) YARIŞMA TAKVİMİ

Duyuru (Projenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara duyurulması) 17 Aralık 2018 – 30 Aralık 2018
Öğretmenler Tarafından Okuma Gruplarının Oluşturulup Online Başvuru Yapılması 24 Aralık 2018 – 11 Ocak 20

Kitapların başvuru yapılan okullara dağıtımı 14 Ocak 2019 – 17 Ocak 2019
Okumaların yapılması 14 Ocak 2018 – 04 Mart 2019
Öğrenciler tarafından eserlerin yazılıp okul yönetimine teslim edilmesi 04 Mart 2019 – 18 Mart 2019

Eserlerin, okul yönetimi tarafından kurulan komisyonda değerlendirilip her kategoride ilk üçe giren eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi 18 Mart 2019 – 25 Mart 2019
Okullardan gelen eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından kurulacak komisyonda değerlendirilip her kategoride ilk 5.’e giren eserlerin belirlenmesi 25 Mart 2019 – 8 Nisan 2019

Eserlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nden teslim alınması. 9 – 10 Nisan 2019
Eserlerin Yarışma Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi 11 Nisan 2019 – 26 Nisan 2019
Sonuçların ilan edilmesi – Ödül Töreni 27 Nisan 2019 – 05 Mayıs 2019

9) YAZILI ESERLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önerisiyle belirlenecektir.

10) YARIŞMA SEKRETERYASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi:

Adı- Soyadı: Vedat ÇAKA
Telefon: 331 13 88 /0119
E posta:genclikegitimorganizasyon@gmail.com

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

Adı- Soyadı: Şenol ALTINOK
Telefon: 300 5878
E posta: temelegitim41@meb.gov.tr