Lise Öğrencileri Arası Fizik Kimya Biyoloji Yapay Zeka Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Özel MEF Lisesi Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli tüm resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik “29. İbrahim ARIKAN MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması düzenlemektedir. MEF Eğitim Kurumları “29. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumlan Araştırma Projeleri Yarışması Lise ve dengi okul öğrencilerinin katılımıyla Fizik – Kimya – Biyoloji – Yapay Zeka alanlarında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Kapsamı ve Katılımcılar
Yarışma, Türkiye genelindeki Resmi-Özel Lise ve Resmi Bilim Sanat Merkezi 9-10-11- 12. sınıf öğrencilerine açıktır.

Genel Katılım Şartları
• Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Liselerin ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 9-10-11-12. sınıf öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. ‘
• Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yapay Zeka alanlarından birinde hazırlanacaktır.
• Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
• Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 2 öğrenci ve 1 öğretmen). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.
• 29. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumlan Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuracak öğrenciler Proje Başvurularını www.mefproje.com web adresinden 06 Aralık 2021 – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Online olarak yapacaklardır.
• Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ödül verilmeyecektir.
Fizik – Kimya – Biyoloji – Yapay Zeka alanlarında:
• Birincilik Ödülü: 10.000,00-TL
• İkincilik Ödülü: 8.000,00-TL
• Üçüncülük Ödülü: 7.000,00-TL
• İnovasyon Özel Ödülü: 6.000,00-TL
• 50. Yıl Özel Ödülü: 10.000,00-TL
verilecektir.

www.mefproje.com web sitesinde ver alan Başvuru Formunun Danışman Öğretmen ya da projeyi hazırlanan öğrenci/öğrenciler tarafından doldurulması.

Proje yarışmasına başvuru yapan projeler https://www.mefproje.com sitesinden başvurularını yapabilirler.

Etkinlik Tarihi 23.05.2022-27.05.2022
Etkinlik Yeri Proje sunumları Google Meet üzerinden
Ödül Töreni Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

İletişim Telefon MEF Eğitim Kurumlan 0212 362 23 33 Dahili: 1234
İletişim e-posta adresi proie@mef.kl2.tr
İletişim Adresi Ulus Mah. Leylak Sok. No:22 34340 Ulus-Beşiktaş/İstanbul
İnternet Sayfası (Varsa) https://www.mefproie.com/

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
1- Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Liselerin ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 9-10-11-12. sınıf öğrencileri katılabilir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

3- Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yapay Zeka alanlarından birinde hazırlanacaktır.

4- Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

5- Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 2 öğrenci ve 1 öğretmen). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.

6- 29. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumlan Araştırına Projeleri Yarışmasına başvuracak öğrenciler Proje Başvurularım www.mefproie.com web adresinden 06 Aralık 2021 – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

7- Online başvuruda, en fazla 8 sayfalık Proje Raporu, Projelerin özetlendiği en fazla 3 dakikalık Video Dosyası olması gerekmektedir. (Videoda öğrencinin projesini anlattığı sunumunun olması gerekmektedir. Slayt, farklı bir görsel yada bağlantı konmamalıdır.)

8- Başvuru sahibi öğrenci(ler), danışman öğretmenin imzaladığı ve okul müdürünün imzalayarak onayladığı belge online başvuru sistemine yüklenecektir.

9- Projeler çeşitli üniversitelerin öğretim görevlilerinden oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

10- Kurul, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak değerlendirilir.

11- Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

12- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü verilecektir. Derece alan öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen miktarlarda (proje başına) para ödülü ve başarı belgesi ayrıca sergilenmeye değer görülerek, www.mefproie.com adresinde yayınlanan tüm proje sahibi öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi ayrıca Okul Müdürlüklerine anı plaketi takdim edilecektir. Sunum yapmaya değer bulunan proje sahibi öğrencilere Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu düzenlenecektir. Birincilik Ödülü: 10.000,00-TL
İkincilik Ödülü: 8.000,00-TL Üçüncülük Ödülü: 7.000,00-TL İnovasyon Özel Ödülü: 6.000,00-TL 50. Yıl Özel Ödülü: 10.000,00-TL

13- Yarışmada, ilk üç dereceye giren projeler arasında, “sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği” farkı ile öne çıkan projeye İnovasyon Özel Ödülü’ ve birinci olan projeler içerisinde en yüksek puanı alan projeye 50. Yıl özel ödülü verilecektir.

14- Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2022 yılında TÜBİTAK tarafından 53.sü düzenlenecek olan “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.

15- Rapor yazımı https://mefproje.com adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir,

16- KVK (Kişisel Verilerin Korunması) Kanunu gereğince; Başvuru sırasında öğrencilerin T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler istenmez. Kayıt esnasında öğrenci veya okulun iletişim ve sınıf bilgisi dışında bilgi istenmez.

17- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden,
kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

18- Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

19- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur. Çevrim içi/online proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.

20- Proje başvuruları çevrim içi/online olarak web sayfasından (https://www.mefproie.com) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 01 Nisan 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

21- Sergilenmeye değer görülen projeler 16.05.2022 tarihinde web sayfasında
(www.mefproje.com ve www.mef.k12.tr) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

22- Proje çevrim içi/online sunumları 23 – 24 – 25 Mayıs 2022 tarihlerinde Google- meet üzerinden çevrim içi/online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak çevrim içi/online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından (https://www.mefproje.com/) ulaşılabilir.

23- Yarışmaya katılan projelerin telif/patent/marka hakkı katılımcıya aittir. Projelerin, katılımcı izni olmaksızın basımı, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi yapılmayacaktır. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

24- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve çevrim içi/online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

25- Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrim içi/online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

26- Engelli bireylerin, diğer katılımcılar ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımını sağlamak için proje sunumunda yanlarında bir danışman, çevirmen ya da destekleyici bir kişinin bulunmasına izin verilecektir.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eight + 13 =