Lise Öğrencileri arası Fen ve Bilim Etkinliği Proje Yarışması Hatay

Lise Öğrencileri
Bilim Etkinliği Proje Yarışması

PROGEN FEN VE BİLİM ETKİNLİĞİ
Başvuru Şartları ve Temel Kurallar

1- Yarışmaya Hatay ilindeki Lise ve dengi okulların 10-11-12. sınıfında öğrenim gören
öğrenciler katılabilir.

Son başvuru tarihi 27 Mart 2020’dir. 1 Nisan 2020 tarihinde Değerlendirme Komisyonu
oluşturulup projeler değerlendirilecektir. 6 Nisan 2020’de sonuçlar açıklanacaktır. 10 Nisan
2020 tarihine kadar kabul edilen projelerle sözleşme imzalanacaktır. ProGen Fen ve Bilim
Etkinliği 27-28-29 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

2- Bir projede bir öğretmen veya konusunda uzman bir kişi danışman olarak görev
alabilir. Bir danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Danışmanlar sadece
öğrencilere proje konusunda rehberlik eder projenin bir kısmını veya tamamını yapmaz. Bu
tür davranışlar tespit edildiğinde proje değerlendirmeye alınmaz.

3- Yarışmanın amacı özgün projelerin ve fikirlerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.
Ancak, aynısı veya benzeri daha önce yapılmış olmakla birlikte, bir ürün veya sürecin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularındaki projeler de özgün fikir kapsamında
değerlendirilir.

4- Aynı veya benzer projelerle başka yarışmalara katılanlar bunu başvuru aşamasında
belirtmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk başvuru yapana aittir.

5- Proje planı; Proje Adı, Giriş, Yöntem ve Gereçler, Kaynaklar ve Beklenen Sonuçlar
gibi bölümlerden oluşmalıdır. hatayegitim.com adresi “Dosyalar” bölümünden örnek proje
dosyasına ulaşabilirsiniz.

6-Aşağıda yer alan başlıklar kapsamında kanunca suç teşkil etmeyen herhangi bir konuda
proje başvurusu yapılabilir.
a. Tarım teknolojileri
b. Yenilenebilir enerji
c. Robotik ve kodlama
d. Algoritma/Mantıksal tasarım
e. Yapay zeka
f. STEAM (Fen/Teknoloji/Mühendislik/Sanat/Matematik)

7- Başvuruların değerlendirilmesinden sonra finale kalan 20 projenin materyal giderleri
her proje için 1250 TL’yi geçmeyecek şekilde ProGen Tohum tarafından fatura karşılığı
karşılanacaktır.

8- Finalde seçilen en iyi proje sahibi okula ProGen Tohum tarafından 3D yazıcı hediye
edilecektir. Ayrıca birinci olan proje takımına tam altın, ikinciye ve üçüncüye yarım altın ve
dereceye giren takımların danışman öğretmenlerine çeyrek altın hediye edilecektir.
9- Yarışmaya katılan öğrenci ve danışmanların TÜBİTAK’ın aşağıdaki linkle
ulaşılabilecek olan bilimsel araştırma etik kurallarına uyması beklenmektedir. Burada
bahsedilen bilimsel araştırma etik kurallarına uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.
Projelerin etik kurallara uygunluk kararı jüriye aittir ve jüri kararı kesindir.

10- Başvurusu yapılan proje jüri tarafından iki aşamada değerlendirilir. Bu aşamalar
aşağıda verilmiştir.
a. Ön Değerlendirme: Bu aşamada proje raporları esas alınarak beş veya yedi jüri üyesi
tarafından değerlendirme yapılır. Jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak Fen ve
Bilim Etkinliğine katılacak projeler belirlenir.
b. Fen ve Bilim Etkinliği: Ön değerlendirmede başarılı olan 20 proje Hüseyin Özbuğday
Anadolu Lisesinde yapılacak “ProGen Fen ve Bilim Etkinliği”ne davet edilir. Bu aşamada
projeler poster ve sözlü sunumlar ile sunulur ve beş veya yedi kişilik jüri tarafından
değerlendirilir.

11- Etkinlik esnasında 3 gün boyunca öğrencilere dağıtılacak tshirt ve çeşitli
promosyonlar, misafirlere yemek ile müzik giderleri ProGen Tohum tarafından
karşılanacaktır.

12- Yarışmanın önemli aşamaları Belediye bilbordlarında duyurulacaktır.
Projelerin hazırlanmasında yararlanılabilecek link:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/lise_rehberi_2019_.pdf