Lise Öğrencileri Arası “Düş Günlüğü” Öykü Şiir Yarışması

Masal Öykü Şiir
Masal Öykü Şiir Yarışması

Rota Koleji, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Türkiye geneli lise ve dengi okullara yönelik “Düş Günlüğü” adıyla “öykü – şiir” alanlarında edebiyat ödülleri verecektir.

AMAÇ:
Edebiyat yoluyla gençler üzerinde insani etkiler uyandırmak, onlara toplum içinde değer katmak, bu değerleri kalıcı kılmak, anadili bilinci içinde dilin doğru ve verimli kullanımını sağlamak, gençlere estetik duyarlılık kazandırmak.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:
9, 10, 11, 12. sınıflar “öykü” ve “şiir” dallarında yarışmaya aday olabileceklerdir.

DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ:
Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar öykü ve şiir kategorilerinde değerlendirileceklerdir.

KONU: Konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya katılacak yarışmacılar diledikleri konuda yazabilirler.

YARIŞMA KOŞULLARI:
1. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.

2. Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.

3. Yarışmaya, yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.

4. 18 yaşın altında katılacak olan adaylar için veli izin formu zorunludur.

5. Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.

6. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.

7. Yarışmamızın her kategorisine engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini istiyoruz. Engelli bireylerin yapabilirlik düzeyini göstermek, onların duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmelerini sağlamak ve katılımları ile ilgili olarak farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek üzere tüm engelli öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
– Yarışma sonuçlarına göre, kazanan engelli öğrencimiz için okulumuzdaki tüm koşullar
öğrencimizin ihtiyacına göre hazırlanacaktır.
– Engelli öğrencilerimize destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına yarışma komisyonumuzda bir rehber öğretmenimiz yer alacaktır. İletişim bilgileri şartnamede mevcuttur.

8. Yarışmaya lise öğrencileri 2 öykü ya da 5 şiir göndereceklerdir.

9. Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı karakteriyle bilgisayarda yazılacaktır.

10. Öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır. Şiirde sayfa sınırlaması yoktur.
– Çalışmalar ikişer (2) nüsha halinde (çıktı alınarak) ve tek bir (1) CD (CD’nin açılıp açılmadığı mutlaka kontrol edilmeli) kaydıyla gönderilecektir.
– Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
– Öğrencinin rumuzu, adı, soyadı, katıldığı bölge, il, okulu, sınıfı, eser adı, eserin sayfa sayısı; danışman öğretmenin adı-soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla) katılım formuna eklenerek ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.

11. 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler yarışma dışı tutulacaktır.

12. Yarışmacılar, ödüle aday oldukları eserlerinde rumuz kullanacaklardır.

13. Yürütme ve seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne dikkat edecektir. Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.

14. Yarışma değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Buna göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
İçerik 40 puan üzerinden,
Özgünlük 20 puan üzerinden,
Yazım-Noktalama 20 puan üzerinden,
Seviyeye Uygunluk 20 puan üzerinden değerlendirilir.

15. Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir.

16. Yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta süreyle itiraz edilebilir.

17. Ödüle değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Muvaffakatname Ancak Rota Koleji, sahibinin izniyle eserleri yayınlayabilir. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer eserler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

18. Dosyalar posta/kargo aracılığıyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

19. Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.

20. Ödül töreni çevrim içi yapılacaktır. Ödüller kargoyla öğrencilere gönderilecektir
Pandeminin devam etmemesi koşulunda MEB izni ve onayı ile yüz yüze yapılacaktır.

21. Eksik bilgili başvurular, şartnamede belirtilen koşullar dışındaki öykü, şiirler ve son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargodaki gecikmeden Rota Koleji sorumlu değildir.

22. Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metninin Veli/ Öğretmen tarafından çıktıları alınıp ıslak imzalanması, imzalandıktan sonra eser dosyası ile birlikte yollanması gerekmektedir.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ:
Değerlendirme yapılan her kategori için;
Birinciye 500 TL
İkinciye 350 TL
Üçüncüye 200 TL para ödülü verilecektir.
Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinciye seçici kurul “seçici kurul özel ödülü” veya “özendirme
ödülü” verecektir.
Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Seçici Kurul Özel Ödülü”
veya “Özendirme Ödülü” alan öğrenciler kitap seti, bardak ve plaketle ödüllendirileceklerdir.
Ayrıca yarışmaya en fazla katılım gösteren okul plaketle ödüllendirilecektir.

YARIŞMA SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ:
Yarışma sonuçları 21 Mayıs 2021 ödül töreni günü Rota Koleji web sayfasında kazanan
listesi olarak yayınlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Gönderilme/Teslim Tarihi 9 Nisan 2021
Seçici Kurulun Değerlendirmesi 15-16 Nisan 2021
Ödül Töreni 21 Mayıs 2021

Şartname ve Başvuru Formu için Tıklayınız