Lise Öğrencileri arası Cinsiyet Eşitliği Kısa Film Yarışması

Kısa Film Yarışması
Lise Öğrencileri arası Cinsiyet Eşitliği Kısa Film Yarışması

İZİKAD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ
İZİKAD tarafından INCREASING THE WOMEN’S STATUS IN BUSINESS LIFE Projesi
kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda insan hikâyelerini konu alan bir kısa film
yarışması yapılacaktır.

ORGANİZASYON
Kısa film yarışması İZİKAD tarafından yapılacaktır.
İZİKAD Kısa Film Yarışması, Katılım koşullarını taşıyan tüm yarışmacılara açıktır. Katılım
ücretsizdir.

KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya İzmir’de yaşayan “lise öğrencileri” katılabilir.

4.2 Yarışmanın teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Genç Bakış” olarak belirlenmiştir.

4.3 Yarışma dili Türkçedir. Ulusal ve Uluslararası alandan yarışmaya katılacak olan
yapımların Türkçe ’den farklı diller içermesi halinde İZİKAD’a Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe
altyazılı kopya teslim etmesi gerekmektedir.

4.4 Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara,
uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde
değerlendirmeye alınmazlar.

4.5 Yarışmaya katılacak eserlerin süresi 15 dakikayı geçmemelidir. 10 dakika olması tercih
nedenidir. Belirtilen süreleri aşmayan kurmaca, canlandırma ve deneysel kısa filmler
yarışmaya katılabilir.

4.6 Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül
almış olmak katılıma engel teşkil etmez. Başvuru Formunu İmzalayan katılımcılar, eserlerinin
İZİKAD tarafından kurumun resmi portal, web sitesi ve kısa film resmi sitesinde ilanına ve
gösterimine engel teşkil etmeyeceğini beyan etmiş sayılır.

4.7 Her okul yarışmaya bir yapım ile katılabilir.

4.8 Yarışmaya 35 mm, 16 mm, HD ve DSLR film ya da video ile çekilmiş veya tamamı
bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş tüm yapımlar katılabilir.

5. BAŞVURULAR
A. Ön Eleme
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın resmi web sitesi olan
http://www.izmirbarcelona4women.com adresinden temin edebilirler.
Yarışmaya katılmakisteyenler, son başvuru tarihi olan 20 Şubat 2020 tarihine kadar Şair Eşref
Bulvarı Güneş Apt. No:80 K:5 D:14 Alsancak-Konak / İZMİR adresine elden ya da o tarihte adrese
ulaşacak şekilde posta veya kargo aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Daha kısa yapımlar
başvuru formu ile birlikte filmlerini “we transfer” yolu ile önceden bilgi vererek [email protected]
adresine gönderebilirler.

a) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza
sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine
aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.

b) Eserin, Türkçe sesli veya altyazılı kopyasını içeren dosyayı, VCD’ye mov, avi, mpeg2, mp4
ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde eksiksiz
olarak iletmelidirler. Son başvuru tarihi olan 20 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular
dikkate alınmaz.

c) Filmin renkli fotoğrafı, tanıtım afişi, broşür vb. materyallerin, filmin özetinin (50 kelimeyi
geçmeyecek şekilde), yapım ekibinin kısa tanıtımının bir VCD’ye kaydedilmesi gerekmektedir.

6. DEĞERLENDİRME
6.1 Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye uygunluk, teknik,
estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.

7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar, 2020 yılı Mart ayı içerisinde belirlenecek olan bir tarihte düzenlenecek olan Tören ile
resmi olarak açıklanacaktır.

8. ÖDÜLLER
8.1 Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir,
• En İyi Film
• En İyi Senaryo
• En İyi Kurgu
• En İyi Oyuncu
Ödül alan filmlere ödül heykelciği verilecektir.
8.2 Seçici kurullar bu şartnamede belirtilen türde ya da sayıda ödül verme hakkını saklı
tutmak koşuluyla ödül ve kategori arttırma hakkına sahiptir.

http://www.izmirbarcelona4women.com