Lise Öğrencileri Arası “Bize Hikâyenizi Anlatın” Yarışması

Lise Öğrencileri

15-18 yaş arasındaysanız; COVID-19 salgın döneminde dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yaşadığınız deneyimi bizlerle paylaşın! Çevrimiçi eğitim ve yaşamın, olumlu ve olumsuz yönlerini bize bir videoyla anlatın!

Bu videoda salgın sürecindeki sağlık durumunuz ve haklarınızdan da bahsedebilirsiniz. Bu
paylaşımla, Portekiz, Türkiye, Bulgaristan ve Norveç’ten yaşıtlarınız için medya
okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik hazırlanan MINDtheGaps Projesine katkıda bulunma
fırsatı da yakalayacaksınız.

Bu faaliyet için cep telefonu, yaratıcılık ve hayal gücünüze ihtiyacınız olacak!
Kuralları okuduktan sonra [email protected] e-posta adresine videonuzu
gönderebilirsiniz.

Avrupa Birliği Gençlik Politikası (2019-2027) önceliklerinden biri gençlik çalışmalarının inovasyon, kalite ve bilinirlikleri yoluyla “Dâhil Et, İletişim Kur ve Geliştir” konseptiyle gençleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. MINDtheGaps Projesi bu stratejik amaca katkı sağlamak amacıyla, Avrupa ülkelerindeki 15-18 yaş aralığındaki gençlerin bilgi ve iş birliği düzeylerini artırarak problemleri çözme becerisi kazanma; medya okuryazarlığı ile eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ERASMUS + KA2 AB projesidir. Proje, programlama eğitimi ve multimedya açık eğitim kaynakları geliştirmeye dayalı katılımcı bir anlayışı benimsemektedir.
MINDtheGaps Projesi, ANP (Ulusal Öğretmenler Birliği, Portekiz) ile birlikte, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan “Hayat Eve Sığar” döneminde dijital teknolojinin kullanımı hakkında hikâyelerini dünyaya anlatmak isteyen 15-18 yaşındaki öğrencileri aramaktadır.

“Bize Hikâyenizi Anlatın” Yarışması, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan “Hayat Eve Sığar” döneminde dijital teknolojinin kullanımı hakkında hazırlanmış en orijinal videoyu belirleyecektir.
Verilecek ödüle ek olarak, kazanan videolar ulusal ve uluslararası mecralarda yayımlanacaktır. Bu nedenle, yarışmaya katılan öğrenciler, videolarının ticari amaçlar haricinde kullanımına izin vermelidirler.

Temel amaç, MINDtheGaps projesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gençlerin proje faaliyetlerine katılımını teşvik etmektir. Yarışma, gençlerin bilgi ve iş birliği düzeylerini artırarak problem çözme becerisi kazanma; medya okuryazarlığı ile eleştirel düşünme becerilerini geliştirme konularında proje hedeflerini yansıtan en orijinal videoyu ödüllendirecektir.

Katılımcılar
Bu yarışmaya katılabilmek için katılımcıların 15-18 yaşları arasında olması ve MINDtheGaps projesinin uygulandığı ülkelerden birinde (Portekiz, Bulgaristan veya Türkiye) ikamet etmeleri gerekmektedir.

Yarışma Süresi ve Başvuru
Başvurular 15 Haziran 2020 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında açık olacaktır. Videonuzu ve başvuru formunuzu belirtilen tarihler arasında [email protected] adresine göndermeniz gerekmektedir.

1. Başvuru formunda yer alması gereken bilgiler:
* Ad/Soyad:
* Doğum Tarihi:
* Ülke:
* Okul:
* Sınıf:
* E-Posta Adresi:

* 18 yaşından küçük katılımcılar için; ebeveynlerden birinden alınmış izin belgesi
“Ben (ANNE VEYA BABANIZIN ADI/SOYADI, T.C. KİMLİK NUMARASI), kızım/oğlum
(ADINIZ/SOYADINIZ)’nın, MINDTheGaps Projesi kapsamında düzenlenen “Bize Hikâyeni
Anlat” yarışmasına katılmasına izin veriyorum. (ANNE VEYA BABANIZIN ADI/SOYADI,
İMZASI)”

* 18 yaşından küçük katılımcılar için ebeveynler alınmış; 18 yaşındaki katılımcılar için kendi
tarafından hazırlanmış; video paylaşımı izin belgesi

18 yaşındaki katılımcılar için:
“Ben (ADINIZ, T.C. KİMLİK NUMARANIZ), hazırladığım videonun MINDTheGaps Projesi
Koordinasyon Ekibi tarafından internet ortamından kullanılması ve dağıtılmasına izin
veriyorum. MINDTheGaps Projesi Koordinatörü tarafından yarışma başvurularını
toplamakla yetkilendirilen kişiler, hazırlamış olduğum içeriğin hassas görüntüler içerip
içermemesi bakımında uygunluk kontrolünü yaptıktan sonra, hazırladığım videoyu proje
kapsamındaki araştırma, belgeleme, içerik üretimi ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde
kullanabilirler. Bu izin gönderdiğim videonun ticari amaçla veya videoda yer alan reşit
olmayan bireylerin kişilik haklarına zarar verecek bir biçimde kullanılmasını
kapsamamaktadır. (ADINIZ/SOYADINIZ, İMZANIZ)”

18 yaşından küçük katılımcılar için:

“Ben (ANNE VEYA BABANIZIN ADI/SOYADI, T.C. KİMLİK NUMARASI), kızım/oğlum
(ADINIZ)’nın hazırladığı videonun MINDTheGaps Projesi Koordinasyon Ekibi tarafından
internet ortamından kullanılması ve dağıtılmasına izin veriyorum. MINDTheGaps Projesi
Koordinatörü tarafından yarışma başvurularını toplamakla yetkilendirilen kişiler,
kızımın/oğlumun hazırlamış olduğu içeriğin hassas görüntüler içerip içermemesi bakımında
uygunluk kontrolünü yaptıktan sonra, kızımın/oğlumun hazırladığı videoyu proje
kapsamındaki araştırma, belgeleme, içerik üretimi ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde
kullanabilirler. Bu izin kızım/oğlum tarafından gönderilen videonun ticari amaçla veya
videoda yer alan reşit olmayan bireylerin kişilik haklarına zarar verecek bir biçimde
kullanılmasını kapsamamaktadır. (ANNE VEYA BABANIZIN ADI/SOYADI, İMZASI)”

Yarışmaya Katılım
1. Hazırladığınız video aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
* Videonuz özgün ve bütünüyle katılımcı/katılımcılar tarafından hazırlanmış olmalıdır.
* Videonuzu hazırlarken istediğiniz tekniği kullanmakta serbestsiniz: Animasyon, tek resimli
hareket (stop-motion), ekran kaydı, canlı çekim vb.
* Videonuzun süresi en fazla 3 dakika olmalıdır.
* Videonuzu bize dijital bir formatta göndermelisiniz. (mp4, mpeg4; mov; wmv vb.)
* Videonuzun boyutu en fazla 30 Megabayt olmalıdır.

2. Her katılımcı/katılımcı grubu yalnızca bir adet video ile başvuruda bulunabilir.

3. Video ve başvuru formu 31 Temmuz 2020, Cuma gününe kadar [email protected] eposta adresine WeTransfer bağlantısı oluşturularak gönderilmelidir (wetransfer.com).

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ödül
1. Her proje ortağının ülkesinden gelen başvurular proje ortağı kurum tarafından değerlendirilecek, en iyi 3 proje seçilerek ulusal kısa liste oluşturulacaktır.

2. Proje ortağı ülkelerin ulusal kısa listelerine kalan başvurular, uluslararası değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecektir. Uluslararası değerlendirme komitesi; proje ekibine dâhil olmayan, gençlik çalışmaları ve/veya dijital teknoloji alanlarında uzmanlığa sahip kişilerden oluşmaktadır.
Uluslararası değerlendirme komitesi başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:
* İçeriğin yarışma teması ve MINDtheGaps Projesi’nin amaçları ile uyumu,
* İçeriğin özgünlüğü ve yaratıcılığı.

3. Yarışma sonuçları 20 Eylül 2020 tarihinde proje ortaklarının kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

4. Birincilik ödülü bir adet klavyeli tablettir. İkinci ve üçüncü olan videoların sahiplerine sembolik ödüller takdim edilecektir.

5. Birincilik ödülü, videonun tek kişi veya grup tarafından hazırlanmış olması fark etmeksizin aynıdır.

6. Proje ortağı ülkelerin ulusal kısa listelerine kalan bütün videolara mansiyon ödülü verilecek ve videolar proje kapsamında yaygınlaştırılacaktır.

İzinler ve Yetkilendirme
1. Yarışmaya videoları ile başvuruda bulunan ve yukarıda bahsedilen izin belgelerini imzalamış olan bütün adaylar; videolarının internette herhangi bir ticari amaç gözetilmeksizin paylaşılacağını kabul etmiş olurlar.
2. Yarışmaya videoları ile başvuruda bulunan ve yukarıda bahsedilen izin belgelerini imzalamış olan bütün adaylar; hazırladıkları videoların proje ortaklarının kurumsal internet sitelerinde ve düzenledikleri etkinliklerde herhangi bir ticari amaç gözetilmeksizin proje tanıtımı amacıyla kullanılacağını kabul etmiş olurlar.
3. Yarışmaya videoları ile başvuruda bulunan ve yukarıda bahsedilen izin belgelerini imzalamış olan bütün adaylar; hazırladıkları videolarının telif haklarını yarışmayı düzenleyen kuruluşa devrettiklerini ve herhangi bir ceza-i yaptırımda bulunamayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Nihai Tasarruf
1. Bu belgedeki hükümler belgenin yayınlanmasından itibaren geçerlidir.
2. Proje ortaklarının yarışmayı iptal etme veya askıya alma hakkı saklıdır.
3. Belgenin hazırlandığı tarih itibariyle öngörülemeyen olağandışı bir durumun gerçekleşmesi halinde,
proje ortaklarının gerekleri değerlendirme ve düzenlemeleri yapma hakkı saklıdır.

digitaliteracy.eu/mindthegaps

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

6 + 19 =