Lise Öğrencileri Arası Bilimsel Proje Yarışması

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMA BİLGİ FORMU
Yarışmanın adı: OKSEF (Oğuzhan Özkaya Education- Karadenıir Science Energy Engineering Fair )

Yarışmayı düzenleyen kuruluş : Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumlan

Yarışmanın Amacı: Bilim dilini, genç yaşlarda öğrenerek, araştırma yapma keyfini tatmayı ve evrende her yere, her şeye ulaşmayı öğretmek, eğitim ve bilim ile uğraşan kuramların öncelikli görevidir. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumlan, öğrencilerin kendi merak ettikleri konulardan yola çıkarak, ürettikleri fikirlerini geliştirip projelendirirken; akademik düzeyde bilgi almalarını, laboratuarları kullanmalarını, ürünlerini hayata geçirmelerini ve böylece “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Kapsamı: Lise ve dengi okul öğrencileri

Yarışmanın Dalları:
1. Fizik
2. Kimya
3. Biyoloji
4. Enerji – Mühendislik
5. Matematik-Bilgisayar

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Adaylar için başvuru koşullan:
1. Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

2. Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji -Mühendislik, Matematik-Bilgisayar alanlarında olacaktır.

3. Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup (maksimum 2 öğrenci, l öğretmen) olarak hazırlanabilir.

4. 15 Ocak 2019 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.

5. 2019 yılında gerçekleşecek olan TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuran projelerin TÜBİTAK başvurularını yaptıktan sonra OKSEF’e başvurmasında herhangi bir sakınca yoktur. (Enerji kategorisi dahil)

6. Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.okseef.org adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

7. Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

8. Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.

9. Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.

10. Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.

11. Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.okseef.org) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 18.03.2019 tarihine kadar yapılması gerekir.

12. Sergilenmeye değer görülen projeler 26,04.2019 tarihinde vveb sayfasında (www.okseef.org) duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.

13. 15 Haziran 2019 tarihleri arasında Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumak Yelki Kampüsü’nde gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa ve panolar kurumumuz tarafından sağlanacaktır. Stant boyutlarına ve poster ölçülerine web sayfasından (www.okseef.org) ulaşılabilir.

14. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri odasında yapılacaktır.

15. Organizasyon boyunca öğlen ve akşam yemekleri kurumumuzca karşılanacaktır.

16. Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılara aittir.

17. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Kazanan projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

18. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.

19. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve sergi süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Ödüller:
DERECE Ödül
Birincilik 350ÜTL
İkincilik 3000TL
Üçüncülük 2500TL
Teşvik 1500TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik-Bilgisayar, Mühendislik- Enerji kategorilerindeki proje başvurularının başlangıç tarihi: 21/01/2019
Bütün kategorilerdeki eserlerin son gönderilme tarihi: 18/03/2019
Finalist projelerin ilan tarihi: 26/04/2019
Yarışmanın yapılacağı tarih: 13-15/06/2019 Ödül Töreni: 15/06/2019