Lise Öğrencileri arası Ayraç Tasarım Yarışması

Ayraç Tasarım Yarışması
Lise Öğrencileri Ayraç Tasarım Yarışması

Öğrencileri, en iyi dostlarımız olan kitaplar üzerinde düşünmeye sevk etmek, okumaya özendirmek, düşüncelerini ve duygularını farklı şekillerde ifade etmeye imkân sağlamak, kitap dostu öğrencilerin yetişmesini sağlamak

YARIŞMANIN KONUSU:
5 X 21 cm boyutlarında bir kitap ayracı tasarlamak

HEDEF KİTLESİ:
Tüm devlet okulları ile özel okullardaki lise öğrencileri

Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü
“ROMAN KAHRAMANLARI” TEMALI III. ULUSAL AYRAÇ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KATILIM ŞARTLARI:
1- ) Yarışma tüm devlet okulları ile özel okullardaki lise öğrencilerine açıktır ve ücretsizdir.

2- ) Ayraç tasarımı 5 x 21 cm boyutunda çift taraflı olarak tasarlanacak ve dijital halleri jpeg formatında ekteki ya da web sayfasındaki katılım formu ile birlikte aesbl.ayracyarismasi @gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.
Ayraç tasarımları en az 500×2100 piksel olmalıdır. Kenarlarında boşluk bulunmayacaktır. Ekteki ya da http://antalyaerunalsbl.meb.k12.tr adresinden indirilerek çıktı alınıp doldurulan katılım formu, tekrar taratılıp ya da fotoğrafı çekilip jpeg formatında e-posta adresine gönderilecektir.

3- ) Her katılımcı yarışmaya yalnızca bir (1) eser ile katılabilir.

4- ) Her katılımcı kendisi için iki harf ve dört rakamdan oluşan bir rumuz belirleyecektir. Eserlerin ve katılım formunun dijital halleri bu şekilde isimlendirilecektir ön yüz için alt-tire (_) karakterinden sonra 1 yazılacak, arka yüz içinse 2 yazılacaktır.
Örnek : TA2852_1, TA2852_2, TA2852_katlllmformu şeklinde

5- ) Eserlerin üzerinde katılımcının kimliğini belli edecek herhangi bir yazı, işaret vb. bulunmamalıdır.

6- ) Bu yılın teması “Roman Kahramanları” dır. Ayraçlarda katılımcının kendisine ait olmak şartıyla fotoğraf, resim, karikatür, kaligrafi, illüstrasyon vb. her türlü teknik kullanılabilir. Bu konuda her türlü yasal sorumluluk katılımcılara aittir.

7- )Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)

8- ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

9- ) Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin -kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan takdir yetkisi, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.

10- )Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli eğitim ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
İÇERİK;KONUYU YANSITMA VE YORUMLAMA 30 PUAN
ÖZGÜNLÜK 15 PUAN
TASARIMIN MALZEME KULLANIMIYLA UYUMU 20 PUAN
KOMPOZİSYON KURALLARI 20 PUAN
RENK UYUMU 15 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 26 Mart 2021
Jüri Değerlendirmesi: 05-12 Nisan 2021
Sonuçların Açıklanması: 16 Nisan 2021

ÖDÜLLER:
İlk üçe girenlerin tasarladığı ayraçlar 50 adet bastırılarak roman seti ile beraber kendilerine hediye edilecektir. Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Yarışma ödülleri dereceye giren öğrencilere kargo yolu ile gönderilecektir. Kargo gönderim ücreti Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
Yarışma ödülleri okul-aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

İLETİŞİM:
Özlem ERDEM
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ozlemsacma3707@gmail.com