Lise Öğrencileri arası Asırlık Egemenliğimiz konulu Kompozisyon Yarışması

Erzurum ili Palandöken ilçesinde faaliyette bulunan Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik Milli Egemenliğin İlanının Yılı kapsamında Asırlık Egemenliğimiz konulu “Kompozisyon Yarışması” düzenlemektedir.

ETKİNLİĞİN AMACI
Atatürk diyor ki: “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” Bu düsturdan hareketle Bir aşırı dolduran Milli Egemenliğin sembolü olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve Milli Egemenliğin ilan edilişinin 100. Yılında gençlerimizin Egemenlik ruhunu yaşaması ve bu noktada bilgi düzeylerinin artırılması ve gençlerimize, Milli Egemenlik ruhunun aşılanması amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir.

ERZURUM PALANDÖKEN NEVZAT KARABAĞ ANADOL U LİSESİ MÜD ÜRLÜĞÜ ÖZEL/RESMİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARIHAZIRLIK-9-10-11 VE 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLER ARASI TÜRKİYE GENELİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI PROJE YÖNERGESİ
2019-2020

PROJENİN ADI Milli Eğitim Bakanlığı Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumlan Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

PROJENİN KONUSU
Milli Egemenliğin ilanının 100.yılında “ASIRLIK EGEMENLİĞİMİZ” konulu kompozisyon yarışması.

PROJENİN TÜRÜ
Kompozisyon yarışması.

PROJENİN AMACI
Atatürk diyor ki:
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Bu düsturdan hareketle Bir asırı dolduran Milli Egemenliğin sembolü olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve Milli Egemenliğin ilan edilişinin 100. Yılında gençlerimizin Egemenlik ruhunu yaşaması ve bu noktada bilgi düzeylerinin artırılması ve gençlerimize, Milli Egemenlik ruhunun aşılanması amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Türkiye Cumhuriyetinin 81 ilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki Hazırlık-9-10-11 ve 12’nci sınıf lise) öğrencileri.

KATILIM KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyetinin 81 ilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki Hazırlık-9-10-11 ve 12’nci sınıf lise) öğrencileri katılabilir.

PROJENİN KOŞULLARI
1. Her katılımcı en fazla 1 (bir ) adet kompozisyon ile katılabilir.

2. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

3. Eserlerin ön yüzünde katılımcının adı soyadı bulunmamalıdır. Eserlerin arkasına öğrencinin okulu, okulun telefonu ve adresi açık şekilde yazılacaktır.

5. Kompozisyon çıktısı veya el yazısı yazılmış kâğıdı katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde zarflanır.

6. Katılımcı, projeye gönderdiği kompozisyonun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

7. Milli Eğitim Temel ilkelerine ve genel ahlak kurallarına uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Her okul en fazla bir(1)eserle projeye katılabilir.

9. Eserlerin daha önce herhangi bir projeye katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

10. Belirtilen tarihten sonra okulumuza ulaşan eserler dikkate alınmayacaktır.

11. Yarışma sonucunda ortaya çıkarılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak yarışmaya gönderilen eserlerden uygun görülenler, eser sahibinin izniyle(Yarışma katılan yarışmacı, bu durumu bilerek yarışmaya katılır).Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.

12. Projeye katılan tüm öğrenciler, bu yönerge hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

13. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

14. Etkinliğinbaşvurusu Palandöken Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü/ERZURUM

PROJENİN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:
VASÎP ELBİL(Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü)
Alparslan AYDIN(Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Sinan GÜLAKAR(Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Zeki BİNGÖL (Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni)

PROJENİN ÖDÜLÜ
DERECE ÖDÜL
BİRİNCİYE 500 TL
İKİNCİYE 300 TL
ÜCÜNCÜYE 250 TL

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIMCILAR
Dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencilerin velisi veya danışman öğretmeninin vereceği hesap numarasına Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yatırılacaktır.
Bu Yönergeyi Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü yürütür.

PROJENİN BAŞVURULAR
1. Başvuru için kurum ve adresi Palandöken Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü/ERZUR UM
2. Eserlerin Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğüne Ulaştırılması. 20 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar
3. Eserlerin Değerlendirilmesi 23-27/03/2020 tarihleri arasında.
4. Sonuçların Açıklanması 30/03/2020 Pazartesi günü
5. Her türlü bilgi için atayalp25@gmail.com