Lise Öğrencileri arası AR-GE, inovasyon, tasarım ve teknoloji tabanlı proje hazırlama yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri

PROJE PAZARININ AMACI

Öğrencileri bilimsel araştırma yoluyla sorgulamaya teşvik ederek proje yürütme deneyimi yaşamalarını sağlamak, öğrencilerin özellikle AR-GE, inovasyon, tasarım ve teknoloji tabanlı proje hazırlama ve geliştirme kültürünü yaygınlaştırmak,

Öğrencilerin çevre, eğitim, ulaşım, sağlık vb. toplumsal, dezavantajlı konulardaki sorunları tespit ederek bu sorunlara yönelik teknoloji ve tasarım temelli problem çözmelerine öncü olmak,

Yarışma neticesinde dereceye giren öğrencilerin Kapadokya Teknopark’ ta yer alan firmalarda staj yapmalarına imkân sağlamak, mesleki deneyim, bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak

PROJE PAZARI KAPSAMI

Yarışma için sunulması öngörülen projelerin kapsamı; alan sınırlaması olmaksızın teknoloji alanında uygulamalı veya tasarıma dayalı fikir aşamasında veya sonuçlanmış projelerdir. Katılımcılar, belirlenen kriterlere uygun olarak projelerine yönelik proje pazarı başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılım sağlayabilirler. Değerlendirmeden geçen ve finale kalan başvurular projelerini il genelinde sergilemek üzere “poster” ve (varsa) proje çıktısı olan “teknoloji veya tasarım ürünü” (teknoloji tabanlı araç, materyal, model, uygulama yöntemi vb.) beraberinde etkinlik final günü sergilenecek ve dereceye giren projeler ödüllendirilecektir.

PROJE PAZARI KATILIM KOŞULLARI

Yarışma Nevşehir İli ile sınırlı olup lise öğrencilerini kapsamaktadır.
Yarışmada alan/konu sınırlaması olmayıp teknoloji temelli projelerin başvurusuna açıktır.
Yarışmaya gönderilen projenin herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.
Başvuru sahibi aynı proje ile başka bir yarışmaya önceden katılmış ise, başvurduğu yarışmanın bilgilerini (adı, tarihi, yeri, yarışmada aldığı sonucu) başvuru formu dosyasında belirtmelidir.
Yarışmaya gönderilen projenin etik kurallar çerçevesinde bilimsel nitelikte olması gerekmektedir.
Yarışmaya bireysel ya da gruplar halinde katılım sağlanabilir. Her öğrenci ya da öğrenci grubunun projesi bir danışman öğretmen gözetiminde gerçekleştirilebilir. Grup başvurularında ekip lideri belirtilmelidir. Danışman öğretmen, birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
Yarışmaya katılım için, başvuru formu ve taahhütname son başvuru tarihine kadar doldurularak info@kapadokyateknopark.com.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi dışında gönderilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya sunulan ve ön değerlendirmeden geçen başvuru sahiplerinden poster hazırlamaları istenecektir. Proje posterleri ile prototip ürünleri, ödül töreninin gerçekleştirileceği etkinlik günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi alanında sergilenecektir. Finale kalan proje sahiplerinden en az birinin değerlendirme esnasında proje posterinin başında bulunması gerekmektedir. Posterler aşağıda belirtilen poster hazırlama kuralları çerçevesinde katılımcılar tarafından hazırlanacak, bastırılacak ve stand alanına getirilerek sergilenecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma dili Türkçe’dir.
Yarışmaya gönderilecek projeler için sayı sınırlaması yoktur.
Prototip ürün sergileyecek katılımcılar, alan ihtiyaçlarını ön-değerlendirme sonrası bildirmelidirler.
Proje ürünü canlı sağlığı güvenliği bakımından risk oluşturmamalıdır.
Ön-değerlendirmeden geçerek sergiye katılmaya hak kazanan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Ön-değerlendirmeden geçen proje ve katılımcı bilgileri Kapadokya Teknopark ve Nevşehir İl MEM web sayfasında ilan edilecektir.
Etkinliği düzenleyen, ortak ve finanse eden kuruluşlar eserlerle ilgili yapacağı yazılı-görsel yayınlar ve sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
Başvuru esnasında yapılan hata ve ihlallerden, düzenleyici ve ortak kuruluş sorumlu değildir. Proje kapsamının, poster ve proje ürünlerinin her türlü fikri mülkiyet hak sorumluluğu proje başvuru sahibine/sahiplerine aittir. Projenin özgün olmaması ve daha önce piyasaya sunulmuş olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Kapadokya Teknopark (düzenleyici kuruluş) ve ortak kurum kuruluşları bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcı(lar)a aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, ödüller geri alınır.
Yarışmaya başvuranların, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılır.

ÖDÜLLER

1. ödülü: 3000 TL

2. ödülü: 2000 TL

3. ödülü: 1000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru başlangıç tarihi

09 Aralık 2019

Son başvuru tarihi

13 Mart 2020

Projelerin ön jüri değerlendirmeleri

16-20 Mart 2020

Sergilenmeye hak kazanan projelerin ilanı

20 Mart 2020

Etkinlik Final Günü ve Ödül Töreni

27 Mart 2020

SONUÇLARIN İLANI

Sonuçlar 27 Mart 2020 günü program alanında saat 15:30’ da ilan edilecek olup, ödül töreni aynı gün program alanında yapılacaktır. Etkinlik programı ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

Poster boyutu 70×80 cm’dir.

Yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmalıdır.

Proje başlığı altında projeyi yürüten öğrenci bilgilerine (ad-soyad, okul adı, sınıf düzeyi) yer verilmelidir.

Posterde kullanılacak resim/şekil/grafik vb. görsel sayısı ile boyutu, isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme jürisi, Kapadokya Teknopark tarafından belirlenen, alanında uzman öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.

Proje değerlendirilirken; “bilimsel ve özgün olma, nihai fayda/ihtiyacı karşılama, sosyal etki, yenilik/mevcut durumu iyileştirme, proje çıktısının kullanılabilirliği ya da endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli, sürdürülebilir olma, disiplinler-arası yaklaşımdan yararlanma, başvuru formunun projeyi açıklamadaki yeterlik” kriterleri öncelikli olacaktır. Yarışma kapsamı ve katılım koşullarına uygun olmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Proje katılımcıları sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan projelerle katılım sağlayabilir. Eğer katılımcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan proje içeriğini, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kullanır ise, üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden katılımcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

İLETİŞİM

Kapadokya Teknopark

Tel:0 (384) 215 02 14 /15507-15501

E-mail: info@kapadokyateknopark.com.tr