Lise Öğrencileri Arası 9. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

Yaratıcı Yazın Yarışması

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü,Türkiye geneli tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, gençlere yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında fakındalık oluşturmak amacıyla Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Yeri ve Etkileri konulu 9. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlemektedir.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
IX. İNGİLİZCE YARATICI YAZIN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri tarafından ve Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın desteğiyle 06.05.2019 tarihinde IX. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlenecektir.
Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liseler katılabilecektir. Yarışma iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada, öğrencilerden konusu “Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Yeri ve Etkileri” olarak belirlenen bir kompozisyon yazmaları istenecektir. İkinci aşamada ise, ilk 50’ye giren öğrencilere tören sabahı çoktan seçmeli bir İngilizce sınavı uygulanacaktır. Kompozisyon notunun %60’ı ile sınav notunun %40’ı alınarak ilk 10’a giren öğrenciler belirlenecek ve ödül almaya hak kazanacaktır.

Son Katılım tarihi: 8 MART 2019
İlk 50’ye Girenlerin Açıklanması: 8 NİSAN 2019
Sınav ve Ödül Töreni: 6 MAYIS 2019
olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konusu: “The Place and Effects of Social Media in Our Lives”

In the present-day world, the Internet has permeated all aspects of our lives to the point where it has become an indispensable part of our day-to-day existence. Particularly, the tenacious grip of social media on our lives is being felt more deeply than ever. Millions of people, young and old, spend a considerable amount of time on social media, exchanging messages, sharing photos and pictures, clicking on the ‘like’ button, and so on. With these considerations in mind, it would not be wrong to assume that social media is a mixed blessing with both advantages and disadvantages. Write an argumentative essay of 400-450 words on the way social media influences our lives. Make sure you have objectively presented both sides of this controversial issue before clearly stating your position.
Among the relevant topics you can consider are:

The link between receiving “likes” and self-worth
Cyber bullying
Real and filtered photographs
Social media as a visual journal
Access restrictions
Advertising algorithms
Write your thesis statement in the introductory paragraph and support your argument by providing specific examples and suggestions in the developmental paragraphs. Wrap up your argument effectively in the concluding paragraph. Your essay will be graded on the following bases:

Comprehension of the given prompt
Creativity and originality
Organization, unity, and coherence
Ability to use a wide range of grammatical structures and vocabulary
Use of relevant examples
Accurate use of spelling and punctuation
Strength of the argument

Yarışmanın Amacı:
1. Gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve yazılı olarak kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
2. Yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak,
3. Yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek.

Yarışmaya katılım koşulları ve diğer bilgiler:
1) Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencileri katılımına açık olacaktır.
2) Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
3) İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır.
4) İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.
5) İngilizce metin 400-450 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olmalı ve eserin sonunda toplam kaç kelime ile yazıldığı belirtilmelidir.
6) Metin “Calibri” formatında 11 punto ve iki aralıkla oluşturulmalıdır.
7) Metnin bir başlığı olmalıdır.
8) Metinde İngilizce dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.
9) Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları denemelerle daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
10) Katılımcılar kompozisyonlarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.

Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri
Bülent Akat (Öğr. Gör. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Halide Aral (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Mine Baskan (Öğr. Gör.,İngiliz Dili Birimi)
Zikri Bilgin (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)
Özkan Çakırlar (Öğr. Gör. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Funda Dörtkulak (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)
Neslihan Ekmekçioğlu (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Ayşe Güneş (Araş. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Mustafa Güneş (Öğr. Gör.,İngiliz Dili Birimi)
Özge Güvenç (Öğr. Gör.,İngiliz Dili Birimi)
Satmen İlhan (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)
Bülent İnal (Öğr. Gör. Dr Hazırlık Eğitimi Birimi)
Mustafa Kırca (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Ertuğrul Koç (Prof. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Johann Pillai (Doç. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Berkem Sağlam (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Gülden Taner (Öğr. Gör. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Saliha Toscu (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)
Özlem Uzundemir (Prof. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Alev Yemenici (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Ödüller:
Değerlendirme sonucunda ilk 10’a giren öğrencilere aşağıdaki ödüller verilecektir.

Birinciye: Apple Ipad
İkinciye: Laptop
Üçüncüye: Akıllı Saat
Dördüncüye: Bisiklet
Beşinciye: Drone
Altıncıya: Scooter
Yedinciye: Hediye Çeki (Decathlon’dan)
Sekizinciye: Waveboard
Dokuzuncuya: Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Onuncuya: Bluetooth Kulaklık

Yarışma İletişim Adresi:

Çankaya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mütercim Tercümanlık Bölümü

Yukarı Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut-ANKARA

Tel 0 312 233 14 13 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği)
0 312 233 14 40 (Mütercim-Tercümanlık Bölüm Sekreterliği)

e-mail: [email protected]

ÖNEMLİ NOT:
1. 8 MART 2019 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2. Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri karşılanmamaktadır.

IX. İNGİLİZCE YARATICI YAZIN YARIŞMASI KAYIT FORMU

Başvuru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin