Lise Öğrencileri Arası 5.Sabahattin Ali Öykü Yazma Yarışması

Liseliler
Sabahattin Ali Öykü Yazma Yarışması

ÖZEL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI 5. SABAHATTİN ALİ ÖYKÜ YAZMA YAKIŞMASI

Sabahattin Ali’nin edebi kişiliğini anlamak ve anlatmak, eserlerinin okunup incelenmesini ve özümsenmesini sağlamak o Lise öğrencilerini toplumcu gerçekçilik ve eleştirel gerçeklik akımlarına uygun öyküler yazmaya teşvik etmek.
Gençleri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak.

Etkinlik Konusu
Toplumcu gerçekçilik çizgisinde yazılmış serbest temalı öyküler

Etkinlik Türü
Öykü Yarışması

Etkinlik Kapsamı ve Katılımcılar
Türkiye Geneli

Davet Edilen Okullar (İl ve İlçe Adıyla Birlikte)
Türkiye geneli resmi-özel ortaöğretim kurumlarının her birinin lise sınıflarında okuyan öğrenciler.

Danışman Öğretmene İlişkin Hususlar
Türkiye geneli resmi-özel ortaöğretim kumullarının her birinin lise sınıflarında görev yapan edebiyat öğretmenleri.

Genel Katılım Şartları
– Katılımcılar yarışmaya tek bir öykü gönderebilir.
– Öyküler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
– Katılımcılar veli ya da vasilerinden izin yazısı almak zorundadır.
– Her türlü yazışmalar için: saoykuyarismasi@fenerbahce.k12.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

Mevzuata Uygunluk
Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

Ücret Durumu
Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

Eğitim ve Öğretim
Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılacaktır.

Gönüllülük
Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

Veli Muvafakati
Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile alınacaktır.

Katılımcılardan İstenenler
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EKG, Açık Rıza Onayı”.
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EKG, Katılım Formu ve Taahhütname”.
• Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
• Öyküler ve tüm izin belgeler www.fenerbahce.k12.tr başvuru sayfasından gönderilmelidir.
• Her türlü yazışmalar için: saoykuyarismasi@fenerbahce.kl2.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

EK-1, EK-2 ve EKG’ün, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
EK-1, EK-2 ve EKG imzalı izin belgeleri taranmış ya da fotoğrafı çekilmiş olarak www.fenerbahce.kl2.tr başvuru sayfamızdan gönderilmelidir. Katılımcılar veli ya da vasilerinden izin belgesi almak zorundadır.
•Her türlü yazışmalar için: saoykuyarismasi@fenerbahce.kl2.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

Engellilerin Etkinliğe Erişimine İlişkin Bilgiler
• Yarışmamızın her kategorisine engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini istiyoruz. Engelli bireylerin yapabilirlik düzeyini göstermek, onların duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmelerini sağlamak ve katılımları ile ilgili olarak farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek üzere tüm engelli öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
• Yarışma sonuçlarına göre, kazanan engelli öğrencimiz için okulumuzdaki tüm koşullar öğrencimizin ihtiyacına göre hazırlanacaktır.
• Engelli öğrencilerimize destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına yarışma komisyonumuzda bir rehber öğretmenimiz yer alacaktır. İletişim bilgilerimiz şartnamede mevcuttur.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
– Birincilik Ödülü: 2000 Tl İkincilik Ödülü: 1500 Tl ° Üçüncülük Ödülü: 1000 Tl
• Mansiyon Ödülü (Dördüncülük ödülü) Sabahattin Ali Bütün Eserleri ° Jüri Özel Ödülü (Beşincilik ödülü) Sabahattin Ali Bütün Eserleri
– Dil Anlatım Ödülü (Altmcılık Ödülü) Sabahattin Ali Bütün Eserleri
– Yukarıda belirtilen ödüller;
27.05.2022 tarihinden sonraki hafta, (30.05.2022-05.06.2022) para ödülleri katılımcı velilerinin verdikleri iban numaralarına, diğer ödüller (Mansiyon, Jüri Özel ve Dil Anlatım Ödülleri) ise katılımcı velilerinin belirttikleri adreslere okulumuz tarafından kargo ile ulaştırılacaktır.

Başvuru Bitiş Tarihi
13.05.2022
Etkinlik Tarihi
27.05.2022

Etkinlik Yeri
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ

https://www.fenerbahce.k12.tr/kayit-yarisma