Lise Öğrencileri arası 2. Ulusal Cendere STEM Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri STEM Yarışması

Yarışma bu sene lise öğrencileri arasında olup, yarışmada öğrencilerin yaratıcılığını teşvik etmek, problem çözme ve psikomotor becerilerinin gelişimine katkı sunmak, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazandırabilmelerine imkan sağlamak, yaşayarak öğrenme yoluyla edinilen bilginin gerçek hayatta kullanabilmelerine olanak sağlamak, özgüven ve özsaygıyı geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışmanın Kapsamı:
Türkiye çapında il düzeyinde resmi tüm liselerin öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışmanın Alanı:
Mühendislik Tasarım Uygulamaları
• Fırın Spagetti Makarna kullanarak en hafif ve en dayanıklı köprü prototipi geliştirmek.

Yarışmanın Koşulları ve Esasları:
1. 2. ULUSAL CENDERE STEM Yarışması, Türkiye genelinde 81 ildeki resmi lise
seviyesinde öğrenim gören 9,10,11, ve 12. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

2. Her ili temsilen sadece 1 okul, 1 ekiple katılabilir. Yarışmaya katılacak ekip 3 öğrenci
ve 1 danışman öğretmenden oluşacaktır. Ekipte danışman öğretmen bulunması
zorunludur.

3. Yarışmaya katılacak ekiplerin her türlü giderleri (ulaşım, konaklama, iaşe-ibateleri vb.)
kendilerince karşılanacaktır.

4. Yarışma başvurusu 18 Şubat 2020 – 6 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. İl Milli
Eğitim Müdürlükleri kendi illerini temsilen katılacak olan okulun başvuru formunu
DYS üzerinden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

5. Yarışmaya katılmak isteyen okullar başvuru formunu doldurup, okul müdürlüğüne
imzalattıktan sonra bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. İl
adına temsil edilecek okul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

6. Yarışma Adıyaman Belediyesi Karapınar Kapalı Spor salonunda 09 Nisan 2020
tarihinde saat 09.30-17.00 arasında yapılacaktır.

7. Köprülerin yarışma süresi içerisinde görebilecekleri hasardan yarışmaya katılan ilgili
ekip sorumludur.

8. Katılımcılardan yarışma kapsamında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

9. Bu şartname uyarınca yarışma sonucunda ortaya çıkan eser ve teknik bilgi gibi her türlü
fikri ürün üzerindeki haklar gerektiğinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından talep edilebilir ve fotoğraflar basın-yayım organlarına verilmek üzere
istenebilir. Yarışamaya katılan her ekip bu durumu kabul etmiş sayılır.

10. Yarışmaya ait değerlendirme kriterleri yarışma takvimine uygun şekilde 14 Şubat 2020
tarihinde https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacaktır.

11. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda yarışma
kurallarını değiştirme hakkına sahiptir. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
Birimi https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yarışmayla ilgili olabilecek
tüm değişiklikleri ilgili adresten yayınlayacaktır. Bu nedenle
https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinin takip edilmesi önemlidir.

Yarışmanın Amacı:
Öğrencileri;
• Üretim konusunda teşvik etmek,
• Onların yaratıcılığını ortaya çıkarmak,
• 21.yy becerilerinin öğrencilerde oluşmasını ve gelişmesini sağlamak,
• Problem çözme ve psikomotor becerilerinin gelişmesini desteklemek,
• Bilimsel düşünme becerilerini ve hesaplamalı düşünme yeteneklerini kazanmalarına
olanak sağlamak,
• Mühendislik tasarım becerilerinin öğrencilerde ortaya çıkması için imkan oluşturmak
• Yarışma etik kuralları çerçevesinde özgüven ve özsaygının gelişmesini
desteklemektir.

Yarışmanın Ödülleri:
1. Olan ekipteki her öğrenciye : Altın ( Çeyrek Altın)
2. Olan ekipteki her öğrenciye : Tablet
3. Olan ekipteki her öğrenciye : Akıllı saat
Yarışmaya katılan;
• Okullara Katılım Belgesi,
• Danışman Öğretmenlere Katılım Belgesi,
• Yarışmaya Katılan Öğrencilere Katılım Belgesi verilecektir.

Yarışma özel alan koşulları
Makarna Köprü
1. Yapılacak olan etkinlik için örnek bir video https://adiyamanarge.meb.gov.tr/
adresinde duyurular kısmında yayınlanacak olup, yarışma için rehberlik edecektir.

2. Ekipler yarışmaya komisyonunun verdiği komutla başlayıp, en geç belirlenen süre
içerisinde bitirecektir.

3. Yarışmanın süresi 120 dakikadır. 120 dakika sonunda maket köprüyü teslim etmeyen
ekip diskalifiye edilecektir.

4. Maket köprü teslim edildikten sonra katılımcı etkinliği sonlandırmış sayılacak ve
bitirme süresi not edilecektir.

5. Yayınlanan puanlama anahtarında yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.

6. Maket köprünün uzunluğu 44-50 cm arası, iç genişliği en az 10 cm köprünün dış
genişliği ise en fazla 15 cm aralığında, tepe yüksekliği ise en az 15cm en fazla 25cm
olmalıdır.

7. Köprü tabanının orta noktasından dayanıklılık testi yapılacaktır. Bu nedenle ölçüm aracı
köprü tabanının orta noktasından asılacağından tasarımlarda bu husus dikkate
alınmalıdır.

8. Yarışmada dayanıklılık testi, jürinin önünde köprü maketini yapan öğrenciler ile birlikte
yapılacaktır. Dayanıklılık testi aşamasında yapacakları hatalardan ve köprülerinde
oluşacak olan zararlardan öğrenciler kendileri sorumludur. Bu durumda dayanıklılık
testi kriterinden ilgili ekip puan alamayacaktır.

9. Kütle ve dayanıklılık testi ölçüm kriterleri puanlama anahtarında detaylı olarak
belirtilmiştir.

10. Köprünün kütlesi dijital terazi ile ölçülecektir.

11. Dayanıklılık testinde köprünün ortasından şekil 1’deki gibi silindir şeklinde ölçüm
aparatı asılacaktır. Bu nedenle köprünün orta noktasını bağlayan iki kenar kısmından en
az 3’er cm’lik boşluk bırakılmalıdır.

stem 1
STEM

12. Köprünün iç genişlik kısmından 8x8x8 boyutlarında küp şeklindeki bir maddenin
geçebilmesi gerekmektedir. Kullanılacak küp köprüden geçemezse, yarışmacı ekip 10
puan ceza alacaktır.

13. Köprünün ölçüm aşamasında herhangi bir yerinde hasar oluşması veya komple göçmesi
durumunda köprü çökmüş sayılacaktır. (Ölçüm cihazı en son çektiği ölçüm değerini
gram cinsinden ekranda gösterecektir)

14. Danışman öğretmenler yarışma başladığında uygulama alanında olmayacak ve
öğrencileri etkileyecek herhangi bir yönlendirme yapmayacaklardır. Bu durum tespit
edildiğinde ekip diskalifiye edilecektir.

15. Puanlama anahtarı https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinde duyurular kısmında
yayınlanacaktır.

16. Masa başında bulunan görevli ile öğrencilerin konuşması yasaktır. Sadece süre
bitiminde veya etkinlik bitiminde bilgi verilecektir.

17. Alınacak puanların eşit olması durumunda ekiplerin önce yarışma bitirme süreleri,
eşitlik devam ediyorsa köprünün taşıdığı ağırlık dikkate alınacaktır. Tekrar eşitliğin
devam etmesi durumunda jüri özgünlüğe bakarak karar verecektir.

Köprü yapımında kullanılacak malzemeler
• 2 adet kalın mum silikon,
• 1 paket Kalın Spagetti Fırın Makarna (500 gr),
• 1 adet 30 cm’lik plastik cetvel,
• 1 adet kurşun kalem, kalemtıraş, silgi, şeffaf bant ve makas, 2 sayfa A4 kağıt,
• Koruyucu gözlük,
• 1 adet kronometre (Yarışma komisyonu tarafından kullanılacaktır.),
• 1 adet dijital terazi (Ölçüm yapmak için sadece Komisyon tarafından kullanılacaktır.),
• 1 adet dayanıklılık testi ölçüm aracı (Ölçüm yapmak için sadece Komisyon tarafından
kullanılacaktır.)
• NOT: Bu malzemeler yarışma günü yürütme komisyonunda adı geçen okullar
tarafından öğrencilere verilecektir.
• Verilen malzemeler dışında herhangi bir malzeme kullanılmayacak, biten malzemelere
takviye yapılmayacaktır.

TAKVİM
18 Şubat 2020 –6 Mart 2020 Okulların Bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Başvuru Yapmaları
9 Mart 2020 – 16 Mart 2020 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin İllerini Temsil Eden Okulun Başvuru Formunu
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermesi (DYS Üzerinden)
09 Nisan 2020 2. ULUSAL CENDERE STEM Yarışması ve Ödül Töreni

Yürütme Komisyonu:
Bayram POLAT – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
İsmail DOLAŞ – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mebbis Koordinatörü
Soner MUTLU – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim koordinatörü
Muharrem AYTEKİN – Adıyaman Fen Lisesi Müdürü
Evren İNAN – Esentepe Anadolu Lisesi Müdürü
Kadri ÇELİK – Safvan AİHL Müdürü
Ahmet ŞAHİN – Adıyaman Mevlana Ortaokulu Müdürü
Hamza GEYİK – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ASKE üyesi
Aycan ÖZYAŞAR – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi PEK Üyesi
Yavuz ŞİMŞEK – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ASKE üyesi

Başvuru Formu: /meb_iys_dosyalar/2020_02/10163855_baYvuru_formu_cendere.docx