Lise Öğrencileri arası 19 Mayıs E-Kitapta Oryantiring Müsabakası

19 Mayıs
Lise Öğrencileri

19 Mayıs Lise Öğrencileri Arası E- Kitapta Oryantiring Müsabakası

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye geneli resmî/özel lise öğrencilerine yönelik olarak uzaktan erişim yoluyla düzenlediği ”19 Mayıs E-Kitapta Oryantiring Müsabakası şartnamesi aşağıdaki şekildedir.

Amaç
MADDE 1- Bu Şartnamenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirmelerini sağlamak, yeni bir spor dalıyla tanıştırmak, analitik düşünme, problem çözme, mantık yürütme, hızlı düşünme, çözüm üretme gibi becerilerini geliştirmek ve kitaplara olan ilgilerini, sevgilerini ve bilgilerini arttıracak bir ortam oluşturmak için düzenlenen “19 Mayıs Liseler Arası E-Kitapta Oryantiring Müsabakasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu şartname; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin “19 Mayıs Liseler Arası E-Kitapta Oryantiring Müsabakasına katılımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu şartname;
21.01.2020 tarihli ve 83203306-10.04- E.1563891 sayılı Makam Onayı (Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-Bu şartnamede geçen;
a) Bakariık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,
c) Federasyon: Türkiye Oryantiring Federasyonunu, ç) MEM: İl Millî Eğitim Müdürlüğünü,
e) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kuramlarını,
f) Müsabaka: 19 Mayıs Liseler Arası E-Kitapta Oryantiring Müsabakasını,
g) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kuramlarında öğrenim gören öğrencileri,
h) Merkez Yürütme Komisyonu: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonu ifade eder.

Uygulama Esasları
MADDE 5 (1) 19 Mayıs Liseler Arası E-Kitapta Oryantiring Müsabakası’na ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Müsabaka, iki kategoride ve Türkiye dereceleri şeklinde düzenlenecektir. Birinci kategori 9. ve 10. sınıflar arasında, ikinci kategori ise 11. ve 12. sınıflar arasında gerçekleştirilecektir. Merkez Yürütme Komisyonu gerek gördüğü takdirde müsabaka usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir.
b) Müsabaka, Genel Müdürlük Uygulama Talimatı esas alınarak yapılır.
e) Genel Müdürlük, müsabaka ile ilgili her türlü duyuru ve sponsorluklara ilişkin esasları belirler.
f) Müsabakada dereceye girenlerin tescil işlemi Merkez Yürütme Komisyonuna aittir.

Merkez Yürütme Komisyonu
MADDE 6(1) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü onayı ile Mayıs ayının ilk haftasında oluşturulur ve görev süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır.
(2) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başk^ başkanlığında, bir Şube Müdürü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli üç öğretmen olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.
(3) Merkez Yürütme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararlan alır.

(4) Komisyon;
a) Müsab^a usul ve esaslanm belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur,
b) Müsabaka ile ilgili afişleri hazırlar/hazırlatır,
e) Federasyon ile iş birliği içerisinde müsabaka sorularının hazırlanmasını ve parkurların oluşturulmasını sağlar,
e) Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gerekli duyuruların yapılmasını
organize eder,
d) Ödüllerin, dereceye giren öğrencilere ulaştınlmasım koordine eder,
e) Müsabaka sonuçlannı değerlendirir.
İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri
a) Müsabaka ile ilgili duyuruların öğrencilere ulaştırılmasını sağlar,
b) îl/îlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerine ait internet sayfalında ve sosyal medya hesaplarında müsabakanın duyurusunu yayınlar,
c) Müsabaka ile ilgili öğrencilerden gelen soruları yanıtlar.

Mali Hususlar
MADDE 8(1) Müsabakada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin bedeli Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

Katılım Koşullan
MADDE 9 (1) Müsabakaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kuramlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
(2) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları müsabakaya katılamaz. Müsabakanın

Uygulanışı
MADDE 10 (l)Müsab^a; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitaplığı uygulamasındaki “Türk Edebiyatı Dizisi” isimli kategori altında bulunan “Dede Korkut Hikâyeleri’nden yapılacaktır.
(2) Müsabakaya katılmak isteyen öğrenciler, “Öğretmen Kitaplığı” uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek kitaba erişebilecektir.
(3) Müsabakaya katılmak isteyen öğrenciler, duyuru kendilerine ulaştığı andan itibaren “Dede Korkut Hikayeleri”ni okumaya başlayacak ve müsabaka süreci böylece başlayacaktır.
(3) Müsabaka kapsamındaki parkurlar/rotalar/hedefler, 19 Mayıs 2020 tarihinde EBA TV Lise’de yer alacak olan “19 Mayıs Özel Yayım”nda açıklanacak ve öğrencilerimiz Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait internet sayfası ile sosyal medya hesaplarından da eş zamanlı olarak parkurlar/rotalar/hedeflere erişebilecektir.
(4) Müsabakaya katılan öğrenciler, cevaplarını 24 Mayıs 2020 Pazar 23.59’a kadar
[email protected] adresine göndereceklerdir.
(5) Cevaplarla birlikte öğrenci adı soyadı, okul adı ve öğrenci numarasını göndermeyen katılımcıların cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
(6) Cevaplım gönderimi ile ilgili tüm sorumluluk katılımcılara aittir.

Değerlendirme
MADDE 11 (1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.
(2) Tüm soruları doğru cevaplayarak rotaları eksiksiz tamamlayan öğrenciler başarılı sayılacaklardır.
(3) Komisyon, son başvuru tahinden sonraki ilk iş gününde toplanarak cevapların geldiği mail adresini tüm komisyon üyelerinin huzurunda açacaktır.
(4) Mail kutusuna ilk düşen mailden başlamak suretiyle, gönderilen cevaplar tek tek kontrol edilecek ve yapılan tüm bu işlemler komisyon tarafından tutanak altına alınacaktır.
(5) Verilecek ödül miktarım karşılayacak başarılı öğrenci sayısına ulaşılana kadar, gelen mailler kontrol edilecektir.

Ödüller
MADDE 13 (1) İki kategori için toplam 6 (altı) ödül verilecektir.
(2) Birinci kategori için:
1. ye Diz Üstü Bilgisayar
2. ye Fotoğraf Makinesi
3. ye E-Kitap Okuyucu

İkinci kategori için:
1. ye Diz Üstü Bilgisayar
2. ye Fotoğraf Makinesi
3. ye E-Kitap Okuyucu
(2) Ödüller, ilgili İl/îlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla katılımcılara ulaştırılacaktır.

19 MAYIS E-ÖTAPTA ORYANTİRİNG MÜSABAKASI
FAALİYET TAKVİMİ
Faaliyet Tarihler
Parkurların/Rotalarm/Hedeflerin Yayınlanması 19 Mayıs 2020
Cevapların Gönderilmesi İçin Son Tarih 24 Mayıs 2020
Sonuçların Değerlendirilmesi 25 – 26 Mayıs 2020
Sonuçların İlam 27 Mayıs 2020
Ödüllerin Verilmesi 1 — 5 Haziran 2020

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two × four =