Lise Öğrencileri 4. Reşat Nuri Güntekin Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Reşat Nuri Güntekin

Vefa Lisesi. Türk Dili ve Edebiyatı zümresi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının güçlü kalemi ve okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Reşat Nuri Güntekin adına bir öykü yarışması düzenlemiştir.

VEFA LİSESİ
“VEFA’DA BİR EDEBİYAT ÖĞRETMENİ”
4. REŞAT NURİ GÜNTEKİN ÖYKÜ YARIŞMASI

AMAÇ:
• Edebiyat yoluyla insani değerleri ortaya koymak,
• Ana dil bilincini geliştirmek.
• Dilin doğru ve etkin kullanımına katkı sağlamak.
• Dil. kültür ve edebiyat alanında yeni yeteneklere alan açmak ve onları fark ettirip cesaretlendirmek,
• Okulumuz Vefa Lisesi öğretmenlerinden Reşat Nuri Güntekin’in eserlerine ve edebi kişiliğine dikkat çekmek

YARIŞMA KATEGORİLERİ: Yurt gencimdeki lise ve dengi okullarda okuyan tüm öğrenciler yarışmaya katılabilecektir.

KONU: Konu sınırlaması yoktur.

YARIŞMA KOŞULLARI:
1- Adaylar, yarışmaya yalnızca bir eserle katılabilirler.
2- Adaylar, yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış yapıtlarıyla başvurabilirler.
3- Öyküler. A4 boyutunda birer satır aralıklı. 12 punto Times New Roman yazı tipiyle bilgisayarda yazılacaktır.
4- Eserlerin hiçbir yerine kimlik bilgisi yazılmayacak, yarışmacılar rumuz kullanacaklardır. Kimlik bilgileri ekteki forma doldurulacak ve eserle [email protected] adresine gönderilecektir.
5- Seçici Kurul, yarışmaya katılan yapıtların konu, içerik ve anlatım bakımından özgün olmasına dikkat edecektir. Başka bir kişiden veya kitaptan alıntı olduğu anlaşılan yapıtların sahibi yarışma dışı kalacaktır.
6- Vefa Lisesi öğrencileri Yarışma Yürütme Kurulunun karan gereği yarışmaya katılmayacaktır.
7- Öyküler 2000 kelimeyi geçmemelidir.
8- Her okul bir (1) hikâye ile yarışmaya katılabilir.

DEĞERLENDİRME KRİI ERLERİ
Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü Kurgu, karakter ve olaytann paralelliği İşlenen konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle çelişmezliği Akıcı bir dilin kullanılması
Hikâyede geçen olayların okuyucunun gözünde canlanabilme durumu
içeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi
Konunun anlatılış tarzındaki beceri
Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği
Kullanılan kelime dağarcığı Cümlelerin açık ve anlaşılırlığı Türkçenin etkin kullanılabilmesi Sanatsal ifadelerin yoğunluğu Hikayenin isminin hikayenin içeriği ile uyumu
İmla ve noktalamanın doğru kullanımı ÜCRET IH RI MU
Etkinlik tıcan amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
ENGELLİLERİN ETKİNLİĞE ERİŞİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Engellilik durumu yarışmaya katılımda bir dezavantaj teşkil etmemektedir. Olası bir ödül kazanılması durumunda okulumuzda düzenlenecek Ödül törenine engelli bireylerin katılımı hususunda gerekli tedbirler alınmış vc tören salonunun engelli bireylerin katılımına uygunluğu denetlenmiştir.

KİŞİSEL VERİLER
Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların öğrenci velilerinin açık rıza onayı (EK.-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

VELİ MUVAFAKATİ
Öğrencilerin katılımında velisinin yazılı olarak izni Ek-3 formu ile alınacaktır.

PEDOGOJİK ESASLARA UYGUNLUK
Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek .ihtiyaç vc yetenekleriyle pedagojik esaslara uygundur.

TELİF HAKKI
Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak, sergilenmeyecek t ir.
Telif haklarıyla ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun yürütülecektir.
Gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Yarışma sonucunda;
– Birinci olan eserin sahibine 3000 TL . plaket.
– İkinci olan eserin sahibine 2000 TL . plaket.
– Üçüncü olan eserin sahibine 1000 TL , plaket.

YARIŞMA TAKVİMİ:
SON KATILIM: 5 Mayıs 2022 Pazartesi
SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 9 Mayıs 2022 Pazartesi
ÖDÜL TÖRENİ: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13.00’te Vefa Lisesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

YARIŞMA İLETİŞİM ADRESLERİ:
Vefa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Reşat Nuri Güntekin Öykü Yarışması
Vefa Lisesi Dede Efendi Cad. No:5 Şehzadebaşı Fatih. 34134 İstanbul Tlf: 0212 527 38 72 Belgegeçer: 0212 512 21 48

Belgeler için iletişime geçiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

six + twenty =