Lise Öğrencileri 4. Matematik Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri 4. Matematik Yarışması

Başvuru yapmadan önce yarışma şartnamesini okuyunuz.
Okulunuzdan katılacak her öğrenci için ayrı ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
Başvuru onayınız başvurunuz yapıldıktan en geç iki gün sonra kısa mesaj ve e-posta yoluyla size bildirilecektir.

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
LİSE ÖĞRENCİLERİ IV. MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: Matematik Yarışması

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan
gençlerimizin matematiksel düşünmelerini sağlamak, matematiğe olan ilgisini arttırmak,
matematik düzeyi yüksek olan öğrencileri tespit etmek, girişimci ve rekabetçi bir ruh ile barış içinde yarışmayı teşvik etmek, başarı elde eden öğrencileri onurlandırmak ve en önemlisi öğrencilere matematiğin güzelliklerini göstererek matematik sevgisi aşılamaktır.

Kapsam:
Madde 1: Sınavda sorulacak sorular 9, 10 ve 11. sınıf matematik dersi müfredatında yer alan konulardan ve TÜBİTAK bilim olimpiyatları birinci aşama sınavında yer alan konulardan
olacaktır.

Madde 2: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında İstanbul il genelindeki resmi ve özel liselerin
herhangi bir sınıfında okuyan öğrenciler matematik yarışmasına katılabilirler.

Madde 3: Her okuldan en fazla 2 öğrenci yarışmaya katılabilir.

Yasal Dayanak

Madde 4: Bu esaslar 08.06.2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB
Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Başvuru

Madde 5: Başvurular İstanbul Atatürk Fen Lisesi internet sitesinde (www.iafl.meb.k12.tr)
10 Aralık 2019 da açılacak olan başvuru bağlantısı (linki) kullanılarak 6 Mart 2020 Saat
17.00’a kadar yapılabilecektir. Kontenjan 240 öğrenci ile sınırlıdır. Kontenjanın dolması
durumunda son başvuru tarihi beklenilmeden başvurular sonlandırılacaktır.
Madde 6: Yarışmaya gelecek öğrenciler yanlarında ıslak imzalı ve fotoğraflı öğrenci belgesi
bulundurmalıdır. Hesap makinesi, çizim aleti gibi araçlar sınav esnasında kullanılamaz.

Yeri ve Tarihi

Madde 7: Yarışma 19 Nisan 2020 pazar günü saat 10.00’da İstanbul Atatürk Fen Lisesinde
yapılacaktır.

Yarışma Şekli

Madde 8: Sınav çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun doğruluk değeri eşit
puanda olacak ve yanlış yapılan soruların dörtte biri doğru soru sayısından çıkarılarak
öğrencinin neti hesaplanacaktır.

Madde 9: Sınavda öğrenciler bireysel yarışacaktır. Değerlendirme bireysel olarak
yapılacaktır.

Madde 10: Değerlendirme Atatürk Fen Lisesi okul idaresi tarafından görevlendirilen
matematik zümre komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda eşitlik olması halinde yaşı küçük olan, yaşların da eşit olması halinde sınıf seviyesi küçük olan öğrenci ödül almaya hak kazanacaktır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 11: Ödül töreni İstanbul Atatürk Fen Lisesinde 19 Nisan 2020 pazar günü saat 15.00 da yapılacaktır.

Madde 12: Değerlendirmeler her sınıf düzeyinde ayrı ayrı yapılacak ve aşağıda belirtilen
sayıda madalya verilecektir.
* 1. olan öğrenci ALTIN Madalya,
* 2. ve 3. olan öğrenciler GÜMÜŞ Madalya,
* 4, 5 ve 6. olan öğrenciler BRONZ Madalya ile ödüllendirilecektir.

Madde 13: Yarışmaya katılan tüm okullara teşekkür belgesi ve öğrencilere katılım belgesi
verilecektir.

Madde 14: İstanbul Atatürk Fen Lisesi gerekli hallerde bu şartnamede değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Değişiklik yapılması durumunda danışman öğretmenlere kısa mesaj yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Madde 15: Bu Şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 15
maddeden oluşmaktadır.

Adres: Eğitim Mahallesi Sarayönü Cad. No:1 Kadıköy-İSTANBUL
Elektronik Ağ: www.iafl.meb.k12.tr
e-posta: [email protected]

Bilgi için: Aykut TURUNÇ
Tel: 0 (216) 347 47 12
Faks: 0 (216) 550 02 88

4. Matematik Yarışması Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin