Lise Öğrencileri 3. Fen Bilimleri Yarışması

Başvuru yapmadan önce yarışma şartnamesini okuyunuz.
Okulunuzdan katılacak her öğrenci için ayrı ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
Başvuru onayınız başvurunuz yapıldıktan en geç iki gün sonra kısa mesaj ve e-posta yoluyla size bildirilecektir.

2019- 2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
LİSE ÖĞRENCİLERİ III. FEN BİLİMLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: Fizik, Kimya, Biyoloji Yarışması

Amaç: Geleceğin büyükleri olacak gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel düşünce yapılarının gelişmesine yardımcı olmak, bilimi anlamaları için genç yaşta öğrenmelerine imkân sağlamak, bilimi hayatının içinde sindirerek evrensel hayat tarzı yapmak.

Yasal Dayanak
Bu esaslar 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 1: Yapılacak bilim sınavı; Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere üç farklı alandan oluşacaktır.

Madde 2: Sınav lise müfredatında yer alan Fizik, Kimya ve Biyoloji konularından yapılacaktır.

Madde 3: Yarışmaya katılacak öğrenciler Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarından sadece birinde yarışabilecektir.

Madde 4: Sınavda sorulacak soru sayıları Fizik alanında 20 soru, Kimya alanında 50 soru, Biyoloji alanında 60 soru olarak belirlenmiştir. Her üç alanda sınav çoktan seçmeli olarak hazırlanacaktır.

Madde 5: Tüm branşlar da sınav süresi 2 saattir.

Madde 6: Yapılacak olan sınava İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Resmi ve Özel Liseler katılabilecektir. Sınav bu liselerin birinde okumakta olan tüm öğrencilerinin katılımına açıktır.

Madde 7: Yarışmaya katılacak olan okullar Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarından her birinden 1 öğrenci olmak şartıyla en fazla üç öğrenci ile katılabilirler. Kontenjanımız 210 öğrenci ile sınırlı olup, başvuru sırasına göre ilk 210 öğrencinin başvurusu kabul edilecektir.

Başvuru

Madde 8: Yarışmaya katılacak okullar 06 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğüne, oluşturdukları takımlardaki öğrencilerin bilgilerini içeren formu doldurarak başvuru yapabilirler.

Madde 9: Başvurular İstanbul Atatürk Fen Lisesinin www.iafl.meb.k12.tr adresinde açılacak
olan başvuru bağlantısı (linki) kullanılarak yapılacaktır.
Madde 10: Yarışmaya katılacak öğrencilerin yanlarında ıslak imzalı ve fotoğraflı öğrenci
belgeleri bulundurmaları zorunludur. Kimya yarışmasına katılacak olan öğrenciler sınava
basit hesap makineleri ile girebilir. Ancak karmaşık hesap makineleri yarışmaya
alınmayacaktır. Fizik ve Biyoloji yarışmasına katılacak öğrenciler ise herhangi bir hesaplama
ya da çizim için kullanabilecek teknolojik bir aletle yarışmaya katılamaz.

Sınav Yeri ve Tarihi

Madde 11: Yarışma 19 Nisan 2020 Pazar günü saat 10’da Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere üç ayrı salonda İstanbul Atatürk Fen Lisesinde yapılacaktır.

Yarışma Şekli

Madde 12: Sınav her üç alanda da çoktan seçmeli olarak hazırlanacak olup, her sorunun doğruluk değeri eşit puanda olacak ve 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

Madde 13: Her öğrenci sınavdaki soruları bireysel yanıtlayacak ve yarışacaktır. Sınav sonunda ise her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Madde 14: Değerlendirme Atatürk Fen Lisesi Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenleri tarafından
yapılacaktır. Değerlendirme sonunda eşitlik olması halinde yaş olarak küçük olan yarışmacı ödül almaya hak kazanacaktır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 15: Yarışma sonuçları, düzenlenecek ödül töreni ile öğrencilere duyurulacaktır. Ayrıca sonuçlar okulun web sayfasında da yayınlanacaktır.

Madde 16: Bireysel değerlendirme sonucunda Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında ayrı ayrı ödüller verilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başarılı olmuş öğrenciler aşağıdaki şekilde
ödüllendirilecektir.
Her Branştan;
1. olan öğrenci ALTIN Madalya
2. olan öğrenci GÜMÜŞ Madalya
3. olan öğrenci BRONZ Madalya

Madde 17: İstanbul Atatürk Fen Lisesi gerekli hallerde bu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şartnamede değişiklik olması halinde danışman öğretmenlere kısa mesaj yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Madde 18: Yarışmaya katılan tüm okullara ve öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Ödül töreni 19 Nisan Pazar günü saat 15.00 de İstanbul Atatürk Fen Lisesinde yapılacaktır.

Madde 19: Bu Şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 19 Maddeden oluşmaktadır.

Lise Öğrencileri 3. Fen Bilimleri Yarışması Başvuru Formu

Adres: Eğitim Mahallesi Sarayönü Caddesi No:1 Kadıköy-İSTANBUL
Bilgi için: Sezgin EROL(Biyoloji)-Mehmet DURMUŞ(Kimya)-Onur AYDEMİR(Fizik)
Elektronik Ağ: www.iafl.meb.k12.tr
Tel: 0 (216) 347 47 12
e-posta: 161002@meb.k12.tr
Faks: 0 (216) 550 02 88