Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıLise Öğrencileri 14. Attila İlhan Kompozisyon Yarışması

Lise Öğrencileri 14. Attila İlhan Kompozisyon Yarışması

Attilâ İlhan Bilim ve Sanat Kültür Vakfı tarafından Türkiye geneli resmî ve özel lise ile dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik “Gelecekte Yapay Zeka ile İnsan” konulu kompozisyon yarışması düzenlemektedir.

İyi ifade edilmemiş bilgi, edinilmemiş bilgi demektir, bilgi, bilgi olmaktan çıkar akıl karıştıran sözcükler olur, yazılı olarak iyi ifade edilmemiş düşünce ise var olmayan düşüncedir. Bilgilerin, düşüncelerin, yazılı olarak, kendi mantığı içersinde tutarlı bir biçimde ifade edebilme sanatı,en azından alışkanlıkları, kazanılmadığı sürece öğrenim ve eğitimin yararı sınırlı kalır. Orta öğrenimi güçlü olmayan bir ülkenin aydını kültür oluşturamaz. Attilâ İlhan’nın sağlam kültür derinliğindeki liseyi görmezlikten gelemeyiz.

Test usulü sınav şüphesiz bilgi ve düşünme gücünü belirlemede etkili bir yoldur, öğrenci sayısındaki olağan üstü artışlar da bu yolu tercihi zorunlu kılmaktadır. Ama sonuç ; gençlerimizin yazılı ifade, anlatım gücü ortadadır. Artık, bir bilginin, bir fikrin yazılı olarak düzgün bir biçimde ifade edilmesi, aktarılmasının öğrenilmesi, böyle bir yeteneğin kazanılması gençlerimizin özel istek ve merakına kalmıştır.

Amacımız gençlerimizi buna özendirmek, bilgili olmanın yanında, bilgi ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgulamaktır. Bunun ayni zamanda gizli kalmış, özendirilmemiş yeteneklerinde fark edilmesine yol açacağı muhakkaktır. Attilâ İlhan yeteneklerinin ilk işaretini Karşıyaka Orta okulunda devlet eleme kompozisyon sınavında vermişti.

Lise son sınıfta ise, “…Cebbar oğlu Mehemmed / burcu burcu çam kokan bir yaz akşamı / omuz vermiş bir ağaç gövdesine / usul usul türkü söylüyor…” dizelerinin sahibi olan Attilâ İlhan, bu dizelerin yer aldığı “Cebbaroğlu Mehemmed” şiiri ile bir yarışmada ikinci olarak edebiyat dünyasında adını duyurmuştu. Kültür dünyamıza bu yarışma ile giren ve adını duyuran Attilâ İlhan’ı bugün hala okuyor, eserlerinden kimi zaman haz alıyor kimi zaman da yepyeni fikirler öğreniyoruz.

Eski çağlardan bugüne kadar “ölümsüzlük” fikri, insanlığın üzerinde çokça düşündüğü bir kavramdır. Bilimsel olarak, fiziki ölümsüzlük kavramından henüz çok uzaktayız ve belki de bu hiçbir zaman gerçek olmayacaktır. Ancak insanlığın bu konuda keşfettiği en etkili çözüm ‘yazmak’tır. Yazıyla ifade ederiz düne,bugüne ve yarına dair yok olmasını istemediğimiz düşüncelerimizi… Yazıyla ifade ederiz dilimize dökemediğimiz en derin duygularımızı… Yazmak, kendimizin o tarihteki fotoğrafını çekmek gibidir. Düşüncelerimizle, cümle kurma şeklimizle, dili kullanma becerimizle kendimizin o yaştaki durumunu yansıtırız. Ve yıllar sonra dönüp baktığımızda hoş bir tebessüm ile selam veririz geçmişteki kendimize.

İleride hepiniz farklı meslek gruplarında yer alacak, belki de yazar olacaksınız. Şurası hakikattir ki lise çağınızdaki düşüncelerinizi bu yarışmaya göndereceğiniz kompozisyon metninden okuyarak, şimdiki kendinize gelecekten hoş bir tebessümle selam vermek sizin için eşsiz bir deneyim olacaktır.

Ne dersiniz, tarihe kendinizden bir not düşmek güzel olmaz mı?

14. ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurum
Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı

Konusu
” Gelecekte, yapay zeka ile insan arasındaki aynm konusunda sizin fikirleriniz nelerdir? ”

Türü
Kompozisyon Yarışması

Amacı
Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir.

Yarışma Takvimi
Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 14 Ekim 2021 tarihinde başlayarak 21 Şubat 2022 tarihine kadar kabul edilecek, jüri görüşmesi ve final 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenecektir.

Katılım
– Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
– Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)
– Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve Muvafakatname’yi eksiksiz olarak en geç 21 Şubat 2022 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@aibskv.net adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)
– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi gerekmektedir.
– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi gerekmektedir.
– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir. İlgili belgeye vakfın ve yarışmanın internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Muvafakatname”nin eksiksiz doldurularak başvuru e- postasında gönderilmesi gerekmektedir.
– E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
– Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.

Başvuru E-posta Ekinde Yer Alması Gereken Belgeler
Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakatname”

Ön eleme ve Değerlendirme Süreci
– Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda halk oylaması için “yarisma2022.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da oluşturacaktır.
– Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2022 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
– Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
– Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
– Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.
– Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.
– Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası www.tilahan.org ve yarisma2022.aibskv.net adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 15 Nisan 2022 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@aibskv.org adresine e-posta göndererek, kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.
Jüri kararı – Finale kalan 10 yarışmacı, 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Doç.Dr. Kutsal Doğan / Nursel Duruel / Prof.Dr.Yakup Çelik ve Solmaz Özilhan’dan oluşan jüri ile çevrimiçi görüşmeye davet edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
– Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme becerisi (25 puan)
– Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği (25 puan)
– Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme yeteneği (25 puan)
– Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek (25 puan)

Ödüller
– Jüri karan doğrultusunda birinciye 1500TL, İkinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL para ödülü verilecektir.

Bütçe
Yarışma lise çağındaki gençlerimizde kompozisyon yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir. Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.
Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres: Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı – Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2 Taksim Beyoğlu- İstanbul
Telefon: 0212 243 95 25
E-mail (sadece bilgi için): bilgi@aibskv.org
Eser Başvuru E-mail Adresi: yarisma@aibskv.net

Açık Rıza Onayı
Lise Öğrencileri 14. Attila İlhan Kompozisyon Yarışması 1
yarışma katılım formu
Lise Öğrencileri 14. Attila İlhan Kompozisyon Yarışması 2

ATTİLA İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI

MUVAFAKATNAME

Velisi olduğum …………………………………………………. İsimli öğrencinin Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı
tarafından düzenlenen 14.Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması’na katılmasına,
yarışmaya katıldığı eserin yarışma ve vakfın internet sitesinde yayınlanmasına, matbu ya da sanal tanıtım-afiş-bilgilendirme-haber vb. platformlarda yer alabilmesine, yarışmayla alakalı Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından kitap-dergi-internet ortamı vb. şekillerde ileride çıkartılabilecek yayınlarda yer almasına muvafakat ederim.

Muvafakat Veren

Velisinin Adı Soyadı:

İmza:

VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum ….………..…. ………..…….. isimli, …………………………………….
okulunda okuyan ,…… numaralı öğrencinin, Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 14.Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması’na katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm.

Velinin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza :

Tel: ……………………………………

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.