Lise Öğrencileri 12.İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri 12.İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liselerdeki öğrenciler istedikleri takdirde, gönüllülük esasına göre, herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden, konusu “Karbon Ayak İzi” olarak belirlenen İngilizce bir kompozisyon yazmaları istenecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, ilk 100’e girip finale kalan öğrenciler üniversiteye davet edilerek konuyla ilgili çoktan seçmeli bir “okuma-anlama” sınavına tabi tutulacaklardır. Kompozisyonların %70, çoktan seçmeli sınavın %30 ağırlığıyla elde edilecek notların sonucunda, ilk 10’a giren öğrenciler ödül almaya hak kazanacaktır. Tüm ödüllerin bedeli ile, ilk 100’e girip finale kalan öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç, final günü üniversitedeki öğle yemeği, çay-kahve ikramı vb. giderlerin tümü Çankaya Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lise Öğrencileri 12. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

Üniversitemizin gelenekselleşen etkinliklerinden birisi olan İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışmasının 12.’si İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 20. 05. 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA KONUSU: Karbon Ayak İzi

Kumdaki Ayak İzleri

Karbon ayak izinizi, yani varlığınızın çevre üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Karbon ayak izi, günlük etkinlikler sonucu havaya salınan karbondioksit miktarını belirtir. Bu, bir bireyin, bir hanenin, bir işyerinin ya da bir okulun karbon ayak izi olabilir. Yıllar geçtikçe, gezegenimizin çevresel sağlığı konusunda yaşadığımız ağır sorunlar nedeniyle bu konu giderek daha önemli hale geldi ve bugünlerde pek çok insan, dünyanın biraz daha uzun süre ayakta kalabilmesi için karbon ayak izlerini azaltmaya çalışıyor. Telefonlarda, her bir etkinliğin gezegene neye malolacağını gösteren uygulamalar bile var. Bireylerin herhangi bir davranışı veya eylemi (ne yediğimiz, evcil hayvanımız olup olmadığı ve okula nasıl gittiğimiz dahil) çevremizde kolayca gözlemlenebilen iklim değişikliklerine yol açabilir: dünya çapında orman yangınları, yılın her döneminde şiddetli yağmurlar ve eriyen buzullar bunun sadece birkaç örneği. Kumda yürürken sadece ayak izi bırakmak isterdik, ancak tüm günlük etkinliklerimiz iklim değişikliğinin giderek hızlanmasına neden olduğundan bu artık ne yazık ki mümkün değil.

Yukarıda özetlenen konu, tanım ve görüşleri göz önüne alarak, giriş, gelişme ve sonuç paragrafları içeren, iyi düzenlenmiş bir İngilizce kompozisyon yazın. Kompozisyonların değerlendirilmesinde, iklim değişikliğiyle ilgili genel tartışmalar değil, öncelikle kişisel deneyim ve örnekler göz önüne alınacaktır. Aşağıda, düşünce üretmenize yarayabilecek bazı sorular yer almaktadır. Ancak her soruyu dikkate almak zorunda değilsiniz. Lütfen tüm soruları cevaplamaya çalışmayın!

– Size alışılmadık ya da tuhaf gelen bir hava olayını ilk kez ne zaman gözlemlediniz? Bu sizi kişisel

olarak nasıl etkiledi?

– Günlük etkinliklerinizi daha çevre dostu hale getirmeye çalışıyor musunuz? Hangileri?

– Etkinliklerinizden hangileri en fazla karbondioksit salımına neden oluyor? En az olanlar hangileri?

– Karbon ayak izinizi azaltma çabalarınıza çevrenizdeki insanlar nasıl tepki veriyor?

– Konuyla ilgili bilgi edinmenizde veya faaliyetlerinizi değiştirmenizde size yardımcı olan etkili kişiler

kimlerdir?

– Okulunuzda çevreyi iyileştirmek için çalışan bir grup ya da topluluk var mı?

– Bu konuyla ilgili diğer kişisel deneyimleriniz nelerdir?

KOMPOZİSYONLAR AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜTLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR:

 1. Yaratıcılık ve özgünlük, (20 puan)
 2. Kompozisyon konusunun doğru anlaşılması ve ileri sürülen tezin güçlü bir biçimde savunulması, (20 puan)
 3. Yazıda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin uygun şekilde düzenlenmiş olması, paragraftaki cümleler arasında anlam bütünlüğünün sağlanması, cümlelerin mantıklı ve akıcı bir biçimde sıralanması, (20 puan)
 4. Anlatımda farklı dilbilgisi yapılarının ve uygun sözcüklerin kullanılması, (10 puan)
 5. Verilen örneklerin ortaya atılan görüşü destekler nitelikte olması, (10 puan)
 6. İngilizce metnin 300-400 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olması, metnin başına öğrencinin tüm adları ve soyadının eksiksiz olarak yazılması ve eserin sonunda kelime sayısının belirtilmesi, (5 puan)
 7. Metnin “Calibri” formatında, 11 punto ve 1.5 satır aralığı verilerek oluşturulması,  (5 puan)
 8. Sözcüklerin doğru şekilde yazılması ve noktalama işaretlerinin yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması. (10 puan)

Ayrıntılı bilgi için http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr/ web sayfasını ziyaret ediniz.

YARIŞMANIN AMACI:

 1. Gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
 2. Yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak,
 3. Yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek.

 YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE DİĞER BİLGİLER:

 1. Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.
 2. Üniversitemize önceden ayrıntılı bilgi verilmesi koşuluyla, yarışmanın final aşamasına kalan engelli öğrencilere, engellilik durumuna göre, Çankaya Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ve Engelsiz Çankaya Öğrenci Topluluğu aracılığıyla gerekli destek sağlanacaktır. Bu konudaki çalışmalar için üniversitenin ilgili web sayfası ziyaret edilebilir.    https://kultur.cankaya.edu.tr/engelli-ogrenci-birimi/  Ayrıca, yarışma töreninin yapılacağı salon Üniversitemizin Ortak Alanında erişilebilir bir alanda yer almakta olup ilgili alana asansörler vasıtasıyla ulaşılabilmektedir. Salonun bulunduğu katta engelli bireylerin yararlanabileceği engelli lavaboları da yer almaktadır.Fen- Edebiyat Fakültesi girişinde, tabanda hissedilebilir bir yüzey de mevcuttur. Görme engelli öğrenciler de ilgili salona hem hissedilebilir yüzey hem de asansörlerde bulunan kabartmalı yazılar vasıtasıyla rahatlıkla ulaşabilmektedir.Üniversitemiz engelli dostu bir üniversite olup 2023 yılında “Mekanda Erişim” konusunda yaptığı düzenlemelerden dolayı YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından “Turuncu Bayrak Adayı” olmaya hak kazanmıştır.
 3. Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
 4. İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır. (Yazılan metin intihal programları aracılığıyla kontrol edilecektir.)
 5. İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.
 6. Katılımcılar kompozisyonlarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.
 7. Word dosyasının adı büyük harfler ve İngilizce karakterlerle, öğrencinin adı ve soyadından, boşluk verilmeden oluşturulmalıdır.
 8. Aynı adreste yer alan “Başvuru Formu”nun içindeki “KVKK Aydınlatma Metni”, KVKK Açık Rıza Onayı”, “Veli İzin Formu” ve “Muvafakat Formu”nun da doldurulması zorunludur.
 9. Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları kompozisyonla daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
 10. Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
 11. Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından titizlikle yürütülecek değerlendirme süreci sonunda, finale kalan 100 öğrenci 29 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak, bu sonuçlara 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yaraticiyazin@cankaya.edu.tr adresine e-posta gönderimi yoluyla itiraz edilebilecek, itirazlar 7 Mayıs 2024 tarihine kadar değerlendirilerek kesin sonuçlar açıklanacaktır. 20 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek final ve ödül töreninin ardından, yarışma süreci sona erecektir.

 

ÖDÜLLER:

Değerlendirme sonucunda ilk 10’a giren öğrencilere aşağıdaki ödüller verilecektir:

Birinciye:        Tablet Bilgisayar

İkinciye:          Bisiklet

Üçüncüye:       e-Reader

Dördüncüye:   Akıllı Saat

Beşinciye:       Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Altıncıya:        Waveboard

Yedinciye:       Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Sekizinciye:    Bluetooth Hoparlör

Dokuzuncuya:   Taşınabilir Şarj Cihazı

Onuncuya:       Kablosuz Mouse

YARIŞMA İLETİŞİM ADRESİ:

Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut-ANKARA

Telefon:   0 312 233 14 13  (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği)

e-posta: aydan@cankaya.edu.tr   yaraticiyazin@cankaya.edu.tr

ÖNEMLİ NOT: 26 ŞUBAT 2024 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk 100’e girip finale kalan öğrencilerin, varsa, ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

MEB’na Başvurulup Gerekli Onayın Alınması                                     KASIM 2023

Duyuruların Yapılması                                                                            ARALIK 2023

Kompozisyonların Gönderilmesi İçin Son Katılım Tarihi                26 ŞUBAT 2024

Öğrenci Kimliği Gizlenip, Çift Okumayla Değerlendirme                MART-NİSAN 2024

Finale Kalanların Açıklanması (100 Öğrenci)                                     29 NİSAN 2024

Sonuçlara İtiraz Süreci                                                                            30 NİSAN-3 MAYIS 2024

İtirazların Değerlendirilip Sonuçlandırılması                                      6-7 MAYIS 2024

Final ve Ödül Töreni                                                                                   20 MAYIS 2024