Lise Bursu, Lisans Bursu ve Tezli Yüksek Lisans Bursu

Lisans Bursu
Lisans Bursu

2023-2024 eğitim dönemi için 1-20 Eylül 2023 tarihlerinde arasında ‘Lise Bursu”, “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvuruları alınacaktır.

“Lise Bursu” İstanbul’daki devlet Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri ile özel liselerde tam burslu olarak öğrenim gören öğrencilere,
“Lisans Bursu” İstanbul’daki devlet üniversitelerindeki listesi www.sacdd.org.tr verilen bölümlerde eğitim gören öğrenciler ile İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin yalnızca Hukuk Fakültesi (%100 burslu olmak koşuluyla) öğrencileri, Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine,
“Yüksek Lisans Bursu” İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde (%100 burslu olmak şartıyla) “Hukuk” ve/veya “Kadın ve Çocuk Hakları” alanında tezli yüksek lisans yapan öğrencilere açıktır.

Yalnızca web sitemiz üzerinden yapılan başvurular kabul edilecektir.

 

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, Türkiye’de çocukların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. 1928 yılında avukatlık ruhsatını alarak Türkiye’nin ilk kadın avukatı unvanının sahibi olur ve yaşamı boyunca avukatlık mesleğini sürdürür. Türkiye’nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucularındandır.

BURSLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER (2023-2024)

 1. Burs başvuru döneminde “Lise Bursu”, “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvuruları kabul edilir.
 2. Başvurular yalnızca web sitemiz üzerinden yapılır. Posta, e-posta, kargo yoluyla yazılı ve/veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 3. Bursların tamamı karşılıksızdır ve bir akademik yıl (9 ay) için geçerlidir.
 4. KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler burs başvurusu yapabilir. Birden fazla burs almak başvuru yapmaya engel değildir.
 5. Vakıf üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), özel liseler (tam burslu öğrenciler hariç) açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burstan yararlanamaz.
 6. Aynı aileden birden fazla kişiye (hukuk bölümünde öğrenim gören kardeşler hariç) aynı anda burs verilmez. Hukuk öğrenimi gören kardeşler söz konusu olduğunda bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.
 7. Lisans Bursu başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından gerekli not kriterini sağlayanlara Yönetim Kurulu kararıyla “Üstün Başarı Bursu” verilir.
 8. Burslar ekim-haziran ayları arasında (toplam 9 ay) ve ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı burs başvuru sonuçlarının kesinleşmesini takiben kasım ayı ile birlikte ödenir.)
 9. Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamının karşılanması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Dernek ve Vakıf gelirlerine bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile durdurulabilir.
 10. Doğal afet, kaza, sağlık vb. özel durumlar nedeniyle içinde bulunulan akademik dönem sonunda başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamı Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu öğrencilerin konu ile ilgili olarak yazılı olarak başvurmaları ve durumlarını belgelemeleri gerekir.
 11. Erasmus ve benzeri uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrenime belirli süreyle yurt dışında devam eden burslu öğrencilerin aylık burs ödemeleri devam eder.
 12. Üniversite öğrenimi devam ederken yıl kaybetmeden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanların bursları geçiş yaptıkları üniversitenin ilgili öğretim döneminde burs verileceği açıklanan üniversiteler arasında olması koşulu ile devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alır.
 13. Öğrenim gördüğü ana daldan burs almaya hak kazanan ve çift ana dal öğrenimi gören öğrencilerin bursları ana daldan mezun oluncaya kadar devam eder. İkinci ana daldan burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ise ana dalın eğitim süresine ilave edilecek en fazla bir yıl için daha geçerlidir.
 14. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve/veya bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-posta adresi vb. değişiklikleri en kısa sürede Dernek/Vakıf yönetimine bildirmek zorundadır.
 15. Burslu öğrenciler, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi (transkript veya karne) ve yeni akademik dönem başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (transkript veya karne) ve güncel adli sicil kayıtlarını talep edildiği dönemde bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin belirtilen sürede beyan edilmemesi bursun kesilmesine neden olur.
 16. Bursiyerler gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda ve/veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder. Bursiyerlik koşullarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrencilerin (eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan, talep edilen belgeleri zamanında beyan etmeyen, disiplin, uyarı cezası alan, hüküm giyen vb ) bursları kesilir. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri talep edilebilir.

Açıklama
2023 -2024 Başvuru Tarihleri
Burs Başvuru Dönemi 1 Eylül – 20 Eylül 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat 30 Eylül – 21 Ekim 2023
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 26 Ekim 2023

Burs Tutarı
450 TL/ay (Lise)
900 TL/ay (Lisans)
1100 TL/ay (Üstün Başarı Lisans)
1100 TL/ay (Üstün Başarı Sanat)
1100 TL/ay (Tezli Yüksek Lisans)

Burs Ödeme Süresi Ekim 2023 / Haziran 2024 (9 ay)

Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
info@sacdd.org.tr
(0212) 276 11 35

https://sacdd.org.tr